Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Kulatý stůl s odbornou veřejností FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 18.10.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Kulatý stůl s odbornou veřejností FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 18.10.2011."— Transkript prezentace:

1 Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Kulatý stůl s odbornou veřejností FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 18.10.2011

2 Fond dalšího vzdělávání Přímo řízená organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Nástupnická organizace Institutu výchovy bezpečnosti práce (IVBP) Odborná činnost v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti Sídlo Brno, detašované pracoviště Praha 18.10.2011 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 2

3 Základní informace Předkladatel projektu: Fond dalšího vzdělávání Projektový záměr: Hlavním cílem projektu je zavedení systému dalšího vzdělávání ve firmách formou stáží, vytvoření nástrojů pro jejich efektivní poskytování a jejich pilotní ověření. Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 3 Další vzdělávání, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání. Forma projektu: Individuální projekt národní (IPn). 18.10.2011 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 3

4 Základní informace Období realizace: 1. 11. 2011 – 31.3. 2014 Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Průměrný náklad na stáž: 125 tis. Kč Délka stáží: 1 – 6 měsíců Počet podpořených osob: 5 000 18.10.2011 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 4

5 Cílová skupina Obyvatelé České republiky (ČR), v produktivním věku, s ukončeným vzděláním a trvalým bydlištěm na území ČR, mimo hl. město Praha. Největší zájem o stáž lze očekávat u osob, které mají problém s uplatněním na trhu práce, resp. nezaměstnaných, absolventů a osob vracejících se na trh práce. Absorpční kapacita na straně cílové skupiny je dostatečná a je potvrzena Analýzou potřebnosti cílové skupiny. 18.10.2011 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 5

6 Hlavní pilíře projektu 18.10.2011 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz Poskytování stáží ve firmách Vytvoření nabídky stáží Získávání zájemců o účast na stážích Pilotní ověření nástrojů pro efektivní poskytování stáží Vytvoření metodiky a její implementace do IS Vytvoření katalogu šablon Sestavení panelu odborníků Sestavení odborné rady Vytvoření nástrojů pro efektivní poskytování stáží Spolupráce s příslušnými orgány při zavádění opatření pro začlenění stáží do dalšího vzdělávání Vytvoření studie k začlenění stáží do systému dalšího vzdělávání Zavedení systému dalšího vzdělávání ve firmách formou stáží Analýza opatření pro efektivní poskytování stáží v systému dalšího vzdělávání 6

7 Klíčové aktivity 1.Zavedení systému dalšího vzdělávání formou stáží: 11. 2011 – 4. 2014 (5 mil. Kč) 2.Vytvoření a ověření nástrojů pro poskytování stáží: 11. 2011 – 4. 2014 (28 mil. Kč) 3.Vytvoření sítě poskytovatelů stáží: 11. 2011 – 4. 2014 (25 mil. Kč) 4.Zajištění absorpční kapacity zájemců o účast na stážích: 1. 2012 – 4. 2014 (35 mil. Kč) 5.Pilotní ověření systému poskytování stáží: 4. 2012 – 4. 2014 (660 mil. Kč) 18.10.2011 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 7

8 Udržitelnost Zajištění udržitelnosti projektu je dáno výstupy, které vzniknou v rámci projektu: Systém poskytování stáží jako formy dalšího vzdělávání reprezentovaný informačním systémem a projektovou metodikou Katalog šablon stáží Metodiky aktérů projektu 18.10.2011 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 8

9 Udržitelnost Možnost financování aktivit stáží po ukončení projektu: Propojení s Aktivní politikou zaměstnanosti MPSV ESF Soukromý kapitál 18.10.2011 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 9

10 Rizika projektu Nedostatečná síť poskytovatelů stáží Riziko zneužití poskytnutých finančních prostředků Riziko nízké kvality poskytovaných stáží a nedodržování podmínek poskytování stáže Riziko nízké aktivity regionálních kontaktních center 18.10.2011 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 10

11 Děkujeme za vaši pozornost info@fonddv.cz kacer@fonddv.cz burgstaller@fonddv.cz FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 http://www.fonddv.cz 18.10.2011


Stáhnout ppt "Stáže ve firmách - vzdělávání praxí Kulatý stůl s odbornou veřejností FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5 18.10.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google