Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR"— Transkript prezentace:

1

2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Představení projektu „Auditu rodina a zaměstnání“ Mgr. Vít Liška

3 3 Informace o projektu ESF - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost prioritní osa 3.4 Sociální integrace a rovné příležitosti oblast podpory Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Celkové náklady: 20 937 264,00 – 85 % ESF, 15 % ČR Účast v projektu je zcela bezplatná Délka projektu: 3 roky

4 Informace o projektu II
4 Informace o projektu II Audit rodina a zaměstnání je nástroj, který může management společnosti využít k rozvoji a optimalizaci personální politiky Projekt vychází z rakouské verze německého audit berufundfamilie V ČR Audit rodina a zaměstnání poprvé realizován v rámci pilotního projektu ANIMA PLUS CZ, jehož realizátorem bylo Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, partnerem Národní centrum pro rodinu.

5 Proč jsme se rozhodli realizovat audit rodina a zaměstnání
5 Proč jsme se rozhodli realizovat audit rodina a zaměstnání Pro řadu společností v ČR je v současné době složité sáhnout k finančním benefitům pro své zaměstnance – převážná většina opatření Auditu rodina a zaměstnání je finančně nenáročná Společnosti si pro zachování konkurenceschopnosti potřebují udržet své klíčové pracovníky Audit rodina a zaměstnání se týká pracovníků s pečovatelskými povinnostmi v různých fázích života rodiny (nejen rodiny s dětmi, ale i péče o závislého člena rodiny) Audit rodina a zaměstnání umožňuje zapojit všechny pracovníky, ze všech úrovní společnosti

6 Komu je Audit rodina a zaměstnání určen
6 Komu je Audit rodina a zaměstnání určen Všem zájemcům se sídlem mimo hl. město Prahu Společnostem, které se problematikou slaďování pracovního a rodinného života svých zaměstnanců dlouhodobě zabývají i společnostem, pro které je toto téma nové Audit je vhodný pro jakýkoli typ firmy / instituce / organizace s více než pěti zaměstnanci Auditovat lze celou společnost nebo jen její část – úsek, odbor, regionální pobočku atd. Kapacita projektu je 30 firem / institucí / organizací Z účasti na projektu musí mít přínos min. 25% zaměstnanců společnosti (pečující pracovníci)

7 7 Cílové skupiny auditu Zaměstnavatelé Zaměstnanci
opatření realizovaná v rámci auditu se stanou součástí strategie společnosti prorodinná orientace nezohledňuje jen potřeby zaměstnanců, ale také zvyšuje konkurenceschopnost pozitivní vnímání auditu – audit jako možnost zvýšit efektivitu a motivovanost svých zaměstnanců audit přináší především kvalifikované personální poradenství Zaměstnanci audit není nástroj kontroly zaměstnanců, ale přináší vzájemný dialog rodinu (péči o děti, o závislého člena rodiny) a zaměstnání je možné sladit ku prospěchu obou stran Dále se na Auditu rodina a zaměstnání podílejí: 10 poradců 10 hodnotitelů

8 8 OBLASTI PERSONÁLNÍ POLITIKY, KTERÝMI SE AUDIT RODINA A ZAMĚSTNÁNÍ ZABÝVÁ Firemní kultura Pracovní doba Rodičovství, mateřská a rodičovská dovolená a návrat do zaměstnání Organizace práce Pracovní místo Informační a komunikační strategie Kultura vedení Personální rozvoj Finanční a nefinanční pobídky Služby pro rodiny Výsledkem auditu mohou být jak velká opatření, tak započetí diskuze o firemní prorodinné personální politice Oblast pracovní doby: Pružná pracovní doba, Kratší pracovní doba, Pracovní doba a její úpravy orientované na různé životní fáze, Možnosti převodu odpracované doby, Přerušení výkonu práce , Dovolená na zotavenou, Neplacené volno (uvolnění z pracovní doby)

9 Průběh Auditu rodina a zaměstnání
9 Průběh Auditu rodina a zaměstnání Oblast pracovní doby, Pružná pracovní doba, Kratší pracovní doba, Pracovní doba a její úpravy orientované na různé životní fáze, Možnosti převodu odpracované doby, Přerušení výkonu práce, Dovolená na zotavenou, Neplacené volno (uvolnění z pracovní doby)

10 Průběh Auditu rodina a zaměstnání
10 Průběh Auditu rodina a zaměstnání

11 Průběh Auditu rodina a zaměstnání
11 Průběh Auditu rodina a zaměstnání

12 Průběh Auditu rodina a zamĚstnání
12 Průběh Auditu rodina a zamĚstnání

13 Průběh Auditu rodina a zamĚstnání
13 Průběh Auditu rodina a zamĚstnání

14 Kde získat informace a jak se zapojit
14 Kde získat informace a jak se zapojit Webový portál

15 Přihlašovací formulář
15 Přihlašovací formulář

16 16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google