Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení Fondu dalšího vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení Fondu dalšího vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Představení Fondu dalšího vzdělávání
Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7

2 Představení FDV Poslání FDV
Příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí Poslání FDV Přispět k růstu zaměstnanosti prostřednictvím systémových opatření v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7

3 Hlavní úkoly FDV Rozvoj, podpora a implementace dalšího vzdělávání
Servis pro rezort MPSV v oblasti rozvoje lidských zdrojů pracovníků resortu a v oblasti projektového řízení a administrace projektů Spolupráce na přípravě kohezní politiky pro období 2014+ Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7

4 Stáže ve firmách – vzdělávání praxí
Představení projektu

5 Základní informace o projektu
Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 3 Další vzdělávání, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání Období realizace: červen 2012 – říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Délka stáží: 1 – 6 měsíců Počet podpořených osob: 5 000 Webové stránky

6 Cíle projektu Cílové skupiny Výstupy projektu
zavedení systému dalšího vzdělávání formou stáží ve firmách vytvoření nástrojů pro jejich efektivní poskytování a jejich pilotní ověření Cílové skupiny Občané ČR s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Praha, mimo OSVČ absolventi s dokončeným stupněm vzdělání dle požadavků daných šablonou stáže nezaměstnaní osoby vracející se na trh práce (např. na rodičovské dovolené) osoby mající zájem o kariérní vzdělávání Výstupy projektu Národní katalog stáží – obsahuje šablony pro jednotlivé pozice Databáze poskytovatelů stáží

7 Poskytovatel stáže musí být ekonomický nebo jiný subjekt (např. stavební firma, výrobní společnost, příspěvková organizace, OSVČ) musí být právoplatně registrován v České republice musí být schopen vystavit fakturu za fixní náklady na stáž jako fakturu na vzdělávání (tj. musí mít zřízenu volnou živnost v oboru č. 72, týkající se mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně musí mít zakotvenu vzdělávací činnost ve zřizovací listině, stanovách, statutu, ŽL, apod.) musí být schopen zajistit mentora a vytvořit podmínky pro realizaci stáže splňovat podmínky podpory malého rozsahu = de minimis

8 Poskytovatel stáže Výhody plynoucí z účasti na projektu pro poskytovatele stáže: možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají - náklady na průběh stáže jsou hrazeny z rozpočtu projektu ve výši stanovené šablonou pro každou pozici po skončení stáže možnost stážistu zaměstnat - nejedná se o závazek stážistu zaměstnat zdokonalit interních vzdělávacích mechanismů dané společnosti zvýšit šance stážisty na uplatnění na pracovním trhu prezentace firmy v databázi poskytovatelů stáží

9 Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Představení projektu
Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7

10 Základní informace o projektu
Registrační číslo CZ.1.04/2.1.00/ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), prioritní osa Aktivní politika trhu práce Období realizace: 9/2012 – 8/2015 (36 měsíců) Rozpočet projektu: Kč Délka stáží: 1 – 3 měsíce Počet podpořených osob: 840 žáků a studentů Webové stránky projektu budou spuštěny v průběhu prosince 2012

11 Cíle projektu Cílová skupina
Hlavním cílem je přispět ke zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti budoucích absolventů na trhu práce a podpoření jejich individuálního rozvoje, usnadnit navázání kontaktů a získat pracovní návyky a praktické zkušenosti ze svého oboru. Cílová skupina žáci posledního ročníku středních škol studenti posledních dvou semestrů vyšších odborných škol a vysokých škol

12 Poskytovatel stáže Firmy, které realizující svojí podnikatelskou činnost na území České republiky a jsou zapsány: v obchodním rejstříku (s.r.o., a.s., k. s., v.o.s.) nebo podnikají na základně živnostenského oprávnění podnikají na základně jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů Musí zajistit kvalitního mentora z řad zkušených zaměstnanců a vytvořit odpovídajících podmínek průběhu stáže Musí mít možnost fakturovat náklady za poskytnutou stáž (volná živnost obor č. 72, týkající se mimoškolní výchovy) Musí splňovat podmínky podpory malého rozsahu = de minimis Poskytovatelem nemůže být subjekt veřejného sektoru.

13 Finanční podpora poskytovatelům stáží
FDV uhradí poskytovateli: mzdu stážisty (60 Kč/hod, formou DPP – mezi poskytovatelem a stážistou) částečnou refundaci mzdy mentora (vychází z průměrné mzdy dle oborů/odvětví v jednotlivých krajích, procentuální podíl k počtu odpracovaných hodin stážisty) náklady na mzdu mentora a proplacení mzdy stážisty budou poskytovateli stáže uhrazeny ex post (po ukončení stáže)

14 Email: pavel.krystof@fdv.mpsv.cz
Děkuji za pozornost. Ing. Pavel Kryštof Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7


Stáhnout ppt "Představení Fondu dalšího vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google