Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 3.2 JPD 3 Rozvoj dalšího vzdělávání Mgr. Petra Drahoňovská

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 JPD 3 - priorita 3 Rozvoj celoživotního učení Cíl:  příprava pracovní síly kvalifikované, flexibilní, informované  příprava pracovní síly schopné aplikovat princip udržitelného rozvoje

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Celoživotní učení - graf celoživotní učení vzdělávání (učení) dětí a mládeže vzdělávání (učení) dospělých vzdělávání dospělých ve školách další vzdělávání občanské vzdělávání zájmové vzdělávání další profesní vzdělávání kvalifikační vzdělávání rekvalifikační vzdělávání normativní školení

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Činnosti podporované v GS 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání prostřednictvím: 1.dobudování a rozvoje infrastruktury 2.vytvoření a rozvoje informačního sytému 3.vytvoření a rozvoje systému spolupráce sociálních partnerů 4.vytvoření a rozvoje systému podpory inovací 5.rozšiřování nabídky 6.vzdělávání a profesního rozvoje poskytovatelů

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 1. dobudování a rozvoj infrastruktury  výcviková centra a metodiky pro vzdělávání osob obtížně uplatnitelných na trhu práce  centra excelence pro výzkum a rozvoj nových technologií  metodologie vzdělávání a poradenství dospělých

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 2. vytvoření a rozvoj informačního sytému  přehled o nabídce a poptávce  bilancování kvalifikačního potenciálu regionu  poradenství

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 3. vytvoření a rozvoj systému spolupráce sociálních partnerů  model nefinančních pobídek  implementace vzdělávacích a rozvojových programů pro sociální partnery a další aktéry

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 4. vytvoření a rozvoj systému podpory inovací  síť institucí pro inovace a výzkum  analýza a zhodnocení inovačního potenciálu vzdělavatelů a dalších relevantních organizací  model spolupráce zainteresovaných aktérů  podpora stáží a rozvojových programů zaměřených na výzkum, vývoj a inovační aktivity  informační systém pro šíření inovačních aktivit  model finančních a nefinančních pobídek

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 5. rozšiřování nabídky  nové programy a jejich pilotní ověření (hl. programy v oblastech druhé šance, ICT)  nové a progresivní formy vzdělávání (distanční, kombinované formy, e-learning, …)  spolupráce podniků a vzdělávacích institucí při přípravě a realizaci nových programů  modularizace programů při spolupráci s podnikovou sférou

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 6. vzdělávání a profesní rozvoj poskytovatelů  vzdělávací programy  transfer know-how  asociace vzdělávacích a poradenských institucí  certifikace kvalifikace  školení Poskytovatelé dalšího vzdělávání: - lektoři - učitelé - konzultanti - metodici - řídicí pracovníci- zkoušející

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Cílové skupiny A) Instituce:  instituce vzdělávající dospělé (vč.NNO)  profesní asociace a komory  subjekty realizující státní program ekologické výchovy a osvěty  vzdělávací a poradenské instituce

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Cílové skupiny B) Jednotlivci:  vyučující (lektoři, učitelé, konzultanti)  pracovníci v oblasti poradenství  metodičtí a řídicí pracovníci  účastníci doktorských programů  pracovníci veřejné správy hl. m. Prahy  personalisté  podnikatelé a zaměstnavatelé v Praze  odborníci pražských zaměstnavatelských a odborových svazů

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Koneční příjemci Oprávnění předkladatelé žádostí:  podnikatelské i nepodnikatelské subjekty  které participují nebo v rámci projektu budou participovat na rozvoji dalšího vzdělávání alespoň jednou z těchto forem: příprava a realizace dalšího profesního vzdělávání poskytování dalšího profesního vzdělávání poskytování poradenství v oblasti dalšího profesního vzdělávání

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Implementační uspořádání v opatření 3.2 A)systémové projekty - realizuje konečný příjemce určený řídicím orgánem (MPSV) = Odbor školství MHMP B)projekty vybrané na základě výzvy k podávání žádostí (grantové schéma) - realizuje konečný příjemce vybraný na základě výzvy (GS) = hl. instituce dalšího vzdělávání, městské části a jimi zřizované organizace, školy (SŠ, VOŠ, VŠ), organizace zřizované orgány veřejné správy, zaměstnavatelské a odborové svazy, profesní sdružení, poradenská a výzkumná pracoviště

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Systémový projekt SKU MPMP „JOBHELP“ specifické cíle 2, 3: „Tvorba informačního systému, nabídky a poptávky v oblasti dalšího vzdělávání“  partneři: HK ČR + NÚOV  integrovaný systém shromažďující a analyzující informace o nabídce/poptávce DV  poskytovatelé DV zde budou moci prezentovat svou nabídku  na základě info systému poskytování kariérového poradenství a personalistiky i osobám obtížně uplatnitelných na TP  mechanismus umožňující řetězení aktivit personálních a poradenských agentur a propojení jejich činnosti s úřady práce

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podmínky 2. výzvy pro GS 3.2 Vyhlášení 5. 4. 2005 Předkládání žádostí:  5. 4. 2005 – 17. 6. 2005  pouze osobně na adrese Rytířská 10, Praha 1  1x písemně originál a elektronická verze (CD, disketa)  velikost projektu GS 1 – 10 mil. Kč  délka trvání projektu max. 24 měsíců další výzvy: podzim 2005, jaro 2006, (podzim 2006)

17 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Průběžné výsledky k 1. výzvě opatření 3.2  72 žádostí předloženo celkem  2 žádosti staženy žadatelem  70 prošlo formálním hodnocením  57 prošlo hodnocením přijatelnosti  33 prošlo věcným hodnocením  17 doporučeno výběrovou komisí  14 schváleno Zastupitelstvem HMP k financování

18 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Grantové schéma opatření 3.2 - rozpočet

19 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Rozpočet výzev grantového schématu 3.2

20 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Petra.Drahonovska@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google