Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání pro konkurenceschopnost mýty a příležitosti Ing. Markéta Novotná 1.2.2012 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání pro konkurenceschopnost mýty a příležitosti Ing. Markéta Novotná 1.2.2012 Praha."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání pro konkurenceschopnost mýty a příležitosti Ing. Markéta Novotná 1.2.2012 Praha

2 Vzdělávání pro konkurenceschopnost •globální cíl vzdělávání v 21. století •operační program pro financování projektů v oblasti vzdělávání na období 2007 – 2013

3 Vzdělávací projekty a možnosti jejich financování ze SF EU •7- letá programovací období (2007 – 13) •ESF Evropský sociální fond •neinvestiční projekty (OP VK, OPPA, OPLZZ)

4 Podmínky financování •realizace projektů na území celé ČR s výjimkou Prahy (území NUTS 2 méně než 75 % HDP ) •Praha (region s HDP vyšším než 75 %) - vlastní programy •délka projektů 2-3 roky •způsobilé výdaje, 100 % financování (zpětné proplácení)

5 Charakteristika projektů •projektový cyklus •řeší konkrétní problém •nové řešení •prokázat oprávněnost nákladů

6 Projekt •souhrn aktivit a činností vedoucí ke stanovenému cíli ve vymezeném čase za předem stanovených nákladů •nejedná se o dotaci na běžnou činnost •„přesvědčit hodnotitele“

7 Projekt •projekt určen cílem •podmínkou úspěšného projektu splnění ukazatelů (indikátorů)

8 Příprava projektu •stanovení cíle •definování aktivit, výstupů, ukazatelů •zpracování časového harmonogramu •zpracování rozpočtu - kalkulace nákladů

9 Hodnocení projektů •hodnotí dva nezávislí hodnotitelé podle předem známých kriterií •bodování na 100 bodové stupnici ( minimálně 65 bodů)

10 Období 2007 - 2013 - možnosti financování •stanovené podmínky platí po celé období •projekty realizovány do roku 2015 •v ČR 24 Operačních programů

11 Operační programy – možnosti financování projektů v oblasti vzdělávání •OPVK •OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) •OPLZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) •ROP (regionální operační programy) investiční projekty

12 OPVK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost) •zaměření a cíle – zkvalitňování a inovace výuky podle jednotlivých úrovní vzdělávání •projekty zaměřené na nové metody výuky, inovaci výukových programů, vzdělávání učitelů •řídící orgán MŠMT (www.msmt.cz) •cílová skupina – žáci, studenti, učitelé

13 OPVK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost) •program členěn na prioritní osy (PO) •oprávnění žadatelé – školy, vzdělávací instituce, NNO •výzvy pro předkládání projektů po celé programovací období •projekty předkládány prostřednictvím el. žádosti Benefit 7

14 OPVK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost) •administrace a řízení projektu •zpracování monitorovacích zpráva a žádostí o platbu •dokladování

15 Další možnosti financování •OPLZZ Mezinárodní spolupráce (PO5) – projekty mimo území Prahy •OPPA (PO3) – projekty pro školy na území Prahy

16 Spolupráce škol se zahraničními partnery (spolupráce, mobility) •Comenius (LLL) •Grundtvig (LLL) •Finanční mechanismy EHP/Norska ( vyhlášení 6/2012) Informace www.naep.cz

17 Děkuji za pozornost marketa.novotna.58@seznam.cz 603303657


Stáhnout ppt "Vzdělávání pro konkurenceschopnost mýty a příležitosti Ing. Markéta Novotná 1.2.2012 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google