Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Rozvoj lidských zdrojů 1 OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ MPSV - Odbor řízení pomoci z ESF Konference k ESF – Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Rozvoj lidských zdrojů 1 OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ MPSV - Odbor řízení pomoci z ESF Konference k ESF – Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 1 OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ MPSV - Odbor řízení pomoci z ESF Konference k ESF – Vzdělávání pro konkurenceschopnost 30. 10. 2008

2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 2  V OP RLZ je alokováno celkem 422,430 mil EUR  Korunová alokace činí 10 923,179 mil. Kč (při stávajícím kurzu)  MŠMT má v gesci dvě opatření:  3.1 – Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních, kde je alokováno: 54,799 mil EUR = 1 437,687 mil Kč  3.2 – Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje, kde je alokováno: 18,260 mil EUR = 475,694 mil Kč  V prioritě 3 je dále opatření 3.3., které je v gesci SSZ MPSV Shrnutí finanční alokace OP RLZ

3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 3 k 13. 10. 2008 Opatření 3.1. Úroveň uskutečněných výdajů představuje 76% celkové alokace opatření Opatření 3.2. Úroveň uskutečněných výdajů představuje 97% celkové alokace opatření Na základě analýzy současného stavu a předloženého plánovaného čerpání alokace lze předpokládat, že alokace bude splněna v plné výši Čerpání MŠMT

4 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 4 Pro splnění závazků vyplývajících z OP RLZ byla při realizaci použita grantová schémata, národní a systémové projekty V Opatření 3.1. realizováno 12 systémových projektů, 3 národní projekty, 1 grantové schéma s 316 projekty V Opatření 3.2 realizováno 1 grantové schéma se 179 projekty Způsoby realizace

5 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 5 Ze strany Řídícího orgánu OP RLZ byla přijata široká škála opatření ke zlepšení a zjednodušení čerpání alokace, např.: - Urychlení výběru projektů a kontrahování již vybraných projektů v rámci grantových schémat - Zjednodušení monitorovací zprávy - Semináře pro příjemce a individuální intenzivní konzultace s příjemci podpory (např. k monitorovacím zprávám či žádostem o platbu) - Vzdělávací programy pro pracovníky implementační struktury - Personální zajištění administrace programu - Podněty implementační struktuře k průběžnému zasílání žádostí o platbu - Urychlení procesu vyhlašování veřejných zakázek u schválených systémových a národních projektů Opatření Řídícího orgánu k čerpání alokace

6 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 6 K určitým styčným plochám s OP LZZ může dojít například v prioritě 1 – Adaptabilita, kde: OP LZZ podporuje tvorbu a realizaci firemních vzdělávacích systémů a zaměstnaneckých programů, které musí být využitelné pro konkrétní podnik V OP VK podporuje tvorbu vzdělávacích programů ze strany vzdělávacích institucí, NNO, VŠ či HK Otázku případných styčných ploch OP LZZ a OP VK je vhodné konzultovat s pracovníky OP LZZ s gescí pro jednotlivé priority a výzvy Styčné plochy OP LZZ a OP VK

7 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 7 Shrnutí Spolupráce s MŠMT v průběhu realizace OP RLZ byla na vysoké úrovni Obě opatření naplnila cíle a záměry v míře specifikované v OP RLZ v oblasti věcného zaměření projektů a jejich přínosu Rovněž byl ve vysoké míře plněn závazek vyčerpání alokace a v neposlední řadě naplnění monitorovacích indikátorů


Stáhnout ppt "Operační program Rozvoj lidských zdrojů 1 OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ MPSV - Odbor řízení pomoci z ESF Konference k ESF – Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google