Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty financované ze zdrojů ESF a aktivity CEVAP-a Zuzana Španerová Centrum vzdělávání a poradenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty financované ze zdrojů ESF a aktivity CEVAP-a Zuzana Španerová Centrum vzdělávání a poradenství."— Transkript prezentace:

1 Projekty financované ze zdrojů ESF a aktivity CEVAP-a Zuzana Španerová Centrum vzdělávání a poradenství

2 Řešitelům projektů financovaných ze zdrojů ESF jsou poskytovány: Konzultace v oblasti realizace projektů Konzultace při monitorování a řešení vzniklých problémů v souvislosti s realizací projektů Informace o novinkách a změnách souvisejících s realizací projektů

3 Realizované projekty ESF na VUT v Brně

4 Realizované projekty jsou zaměřené na: –inovaci a modernizaci výuky –celoživotní vzdělávání –spolupráci s průmyslovými a odbornými středními školami (vzdělávání učitelů středních škol, tvorba partnerství) –vzdělávání univerzitních pracovníků

5 Zájemcům o projekty financované ze zdrojů ESF jsou poskytována: Pomoc a podpora při přípravě návrhů projektů a vyplňování žádostí o finanční podporu Dodání některých potřebných materiálů a příloh k žádostem o získání finanční podpory Kontrola formálních náležitostí projektů před jejich podáním

6 Pro řešitelé a zájemce: Semináře, workshopy (Využití ICT a e- learningu, Programovací období 2007- 2013, Kurzy MS Project) Semináře v aktuální nabídce: –Matice logického rámce (14.2. a 21.2. 2007) –Analýza rizik (16. 3. 2007) –Organizace konference k 7. rámcovému programu (13. 3. 2007)

7 Pro řešitelé a zájemce: Informace na www stránkách CEVAP-a: www.cvp.vutbr.cz Sekce: FONDY EU – obecné informace, aktuální výzvy, sekce pro řešitelé a pro zájemce Newsletter

8 OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Cíl: Zkvalitnit fungování vzdělávacího systému Dosáhnout lepší připravenosti absolventů všech stupňů vzdělávání na trh práce Minimalizace jakéhokoli typu znevýhodnění přístupu ke vzdělání Spolupráci se zaměstnavateli a sociálními partnery umožnit přístup k celoživotnímu vzdělávání

9 OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Priority relevantní pro VUT v Brně: Priorita 2: Modernizace terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje Cíl priority: Adaptace systému terciárního vzdělávání směrem k větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj.

10 OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Priority relevantní pro VUT v Brně: Priorita 3: Rozvoj dalšího vzdělávání Cíl priority: Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím systému dalšího vzdělávání.

11 OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídícím orgánem programu: MŠMT ČR 1. výzvy k předkládaní individuálních projektů se očekávají v září 2007 Odhadovaná částka pro tento program je 1811,8 mil EUR.

12 Děkuji za pozornost spanerova@cvp.vutbr.cz


Stáhnout ppt "Projekty financované ze zdrojů ESF a aktivity CEVAP-a Zuzana Španerová Centrum vzdělávání a poradenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google