Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný operační program Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný operační program Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný operační program Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví

2 Globální cíl IOP 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Globální cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik modernizace procesů řízení kvality a nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví.

3 Integrovaný operační program Podporované aktivity/operace v rámci 3.2 IOP -Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2a Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí (traumatologie, onkologie, kardiologie, popáleninová centra, neurologie) 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče)

4 Výzvy v procesu hodnocení- 3.2 a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí Termíny výzvy: 22.7.2009 - 24.8.2008 Alokace výzvy: 340 mil. Kč (ERDF) Podporovaná národní síť:  Specializovaná spolupracující pracoviště poskytující komplexní onkologickou péči Příjemci podpory: specializovaná pracoviště Příspěvkové organizace zřizované MZ ČR  Organizace zřizované kraji  Fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 20/1966 Sb. anebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných znění

5 Výzvy v procesu hodnocení- 3.2 b a 3.2 c Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem Termíny výzvy: 15.7.2009 - 21.9.2008 Alokace výzvy: 668 mil. Kč (ERDF+SR) Příjemci podpory:  Ministerstvo zdravotnictví ČR  Příspěvkové organizace zřizované MZ ČR  Nestátní neziskové organizace Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče) Termíny výzvy: 15.7.2009 - 18.8.2008 Alokace 3 výzvy: 813 mil. Kč (ERDF+SR) Příjemci podpory:  Ministerstvo zdravotnictví ČR  Příspěvkové organizace zřizované MZ ČR

6 Plánované výzvy v rámci IOP 3.2 Aktivita 3.2 a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí Zaměření:  Specializovaná pracoviště kardiologických center  Popáleninová centra Termín:  konec roku 2009

7 Vyhlášené výzvy v porovnání k celkové výši alokace

8 Podíl vydaných Rozhodnutí MZ ČR Zdroj IS Monit k 30.6.2009 81% vydaných rozhodnutí – Ministerstvo zdravotnictví

9 Integrovaný operační program PO MZ ČR, KRAJSKÉ, NESTÁTNÍ ZZ MZ ČR, PO MZ ČR, NNO, ostatní MZ ČR, PO MZ ČR, ostatní

10 Finanční prostředky čerpání v rámci první výzvy IOP – traumacentra, onkocentra členění dle příjemců

11 Významné projekty v rámci výzvy 3.2 c Projekt tvorby Národní sady standardů odborné zdravotní péče v ČR - navazuje na realizované pilotní projekty (Odborné fórum) - realizací dojde k plnění úkolů vyplývajících z významných evropských dokumentů (Lucemburská deklarace, Doporučení EK o bezpečnosti pacientů z června 2009 atd.) - cílem - vytvoření národního systému pro tvorbu standardů péče, vč. řešitelské struktury - vytvoření cca 100 ks standardů v nejpotřebnějších oblastech, standardy prostředí - vše v časovém horizontu 3 – 5 let -v rámci navazujících výzev tvorba dalších standardů Konečný příjemce: MZČR

12 Významné projekty v rámci výzvy 3.2 b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem v rámci Integrovaného operačního programu. Systémové nástroje pro ochranu a podporu veřejného zdraví a prevenci zdravotních rizik obyvatelstva Cílem projektu je zajistit prevenci v těchto oblastech:  Civilizační choroby  Zneužívání alkoholu, tabáku a drog  HIV/AIDS  Zdraví u seniorů  Nadužívání antibiotik Prevence bude zajištěna pomocí marketingových kampaní. Konečný příjemce: SZÚ

13 Plánované výzvy v rámci IOP Aktivita 3.2 a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí Zaměření:  Specializovaná pracoviště kardiologických center  Popáleninová centra Termín:  konec roku 2009

14 Čerpání fondů EU z jiných operačních programů Spolupráce Ministerstva zdravotnictví s ostatními rezorty na zaměření relevantních výzev pro sektor zdravotnictví OP Životní prostředí  Oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie u nepodnikatelské sféry Předpokládané předložení několika projektů přímo řízených organizací MZ ČR zaměřených na zateplování budov s celkovými náklady cca 600 mil. Kč. Vyhlášená výzva: červenec 2009 OP výzkum a vývoj pro inovace  Oblast podpory 1.1 a 2.1 Centra excelence a Regionální centra Předpokládané předložení projektů několika přímo řízených organizací MZ ČR zaměřených na rozvoj regionálních VaV center. Předpokládaný rozsah finančních prostředků 4,5 mld. Kč. Vyhlášené výzvy: červen 2009 (prosinec 2008) OP Lidské zdroje a zaměstnanost - vzdělávání  Oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků MZ ČR předkládá v rámci individuálních projektů celkem tři projekty na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (lékaři, nelékaři, jazykové vzdělávání, komunikace, řízení lidských zdrojů) s celkovými náklady cca 950 mil. Kč. Vyhlášená výzva: červen 2009

15 Děkuji za pozornost! Kontakt: Mgr. et Mgr. Jan Bodnár Oddělení projektového řízení Email: jan.bodnar@mzcr.cz Tel: +420 224 972 370


Stáhnout ppt "Integrovaný operační program Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví."

Podobné prezentace


Reklamy Google