Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 30. října 2008 Mgr. Kateřina Bučková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 30. října 2008 Mgr. Kateřina Bučková."— Transkript prezentace:

1 1 Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 30. října 2008 Mgr. Kateřina Bučková Odbor řízení OP VK Odbor řízení OP VK

2 2 Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblasti podpory: 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 2.4 Partnerství a sítě

3 3 Globální cíl prioritní osy 2  Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.

4 4 Příjemci podpory v Prioritní ose 2  Vysoké školy (všechny typy)  Vyšší odborné školy  Instituce vědy a výzkumu  Vývojová a inovační centra  Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy  Kraje, města a obce  Školy a školská zařízení  Zdravotnická zařízení  Nestátní neziskové organizace  Odborové, zaměstnanecké a oborové profesní organizace  Profesní organizace zaměstnavatelů, zaměstnavatelé  Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství

5 5 Prioritní osa 2 Výše finanční podpory Oblast podpory 2.1 – 12% alokace prioritní osy (cca 89 mil. €) Oblast podpory 2.2 – 35% alokace prioritní osy (cca 259 mil. €) Oblast podpory 2.3 – 33% alokace prioritní osy (cca 243 mil. €) Oblast podpory 2.4 – 20% alokace prioritní osy (cca 146 mil.€)

6 6 Praktické informace pro žadatele  Oprávněnost žadatele –Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů v rámci OP VK mohou být právnické osoby splňující následující podmínky: mít sídlo v České republice (v případě, že žadatel má sídlo v regionu Praha, musí prokázat, že projekt je zaměřen na cílový region v rámci OP VK, tedy celá ČR kromě Prahy); být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník.

7 7 Praktické informace pro žadatele  Partnerství obecné (podpůrné konzultace před a při přípravě projektu); projektové (na smluvním základě se podílejí na přípravě a realizaci projektu).

8 8 Praktické informace pro žadatele  Projektové partnerství –partneři a jsou uvedeni v projektové žádosti, včetně jejich rolí v projektu; –partner je právnická osoba splňující stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel; –žadatel je příjemcem dotace; –žadatel i partner musí při realizaci projektu uskutečnit 51% všech aktivit (resp. 51% z celkového rozpočtu); –vztah mezi žadatelem a partnerem je dále specifikován ve smlouvě uzavřené mezi těmito subjekty.

9 9 Kritéria výběru projektů Hlavní kritéria formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti Formální hodnocení: Kontrola úplnosti a správnosti údajů v projektu (počet příloh, náležitosti stanovené výzvou). Hodnocení přijatelnosti: Dodržení vazeb na příslušné prioritní osy a oblasti podpory programu. (cílové skupiny, věcný obsah projektu podle dané výzvy) Oprávněnost žadatele a činností. Způsobilost výdajů. Přiměřenost a správnost rozpočtu.

10 10 Kritéria výběru projektů Věcná kritéria 1. Zdůvodnění projektu (zdůvodnění záměru, přínos pro cílovou skupinu). 2. Cílová skupina (přiměřenost cílové skupiny a zapojení cílových skupin). 3. Realizace projektu (klíčové aktivity a stadia realizace, připravenost projektu na možná rizika, předchozí zkušenosti s řízením obdobných projektů, publicita, udržitelnost projektu). 4. Finanční řízení (přiměřenost rozpočtu, vzhledem k cílům a obsahu projektu, provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami, nastavení vnitřního kontrolního systému). 5. Výsledky a výstupy (kvantifikace a zajištění výsledků a výstupů, monitorování projektu). 6. Horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj) 7. Specifické požadavky (specifická kritéria 1-3).

11 11 Kontakty a další informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Odbor řízení OP VK, Odbor CERA opvzdelavani@msmt.cz opvzdelavani@msmt.cz  E-mail: opvzdelavani@msmt.czopvzdelavani@msmt.cz www.msmt.cz/eu/esfwww.msmt.cz/eu/esf  www.msmt.cz/eu/esf (odkaz Evropská unie a ESF)www.msmt.cz/eu/esf  možnost registrace na webu – informace o akcích k ESF


Stáhnout ppt "1 Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 30. října 2008 Mgr. Kateřina Bučková."

Podobné prezentace


Reklamy Google