Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRAVIDLA Desatero OP LZZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRAVIDLA Desatero OP LZZ."— Transkript prezentace:

1 PRAVIDLA Desatero OP LZZ

2 Fondy Evropské unie Co znamenají a jak fungují?
široká škála nástrojů finanční a technické pomoci především podpora hospodářského růstu, zlepšování vzdělanosti, snižování sociálních nerovností některé nástroje – pomoc kandidátům při přípravě vstupu do EU

3

4 Strukturální fondy SF - tvoří jádro regionální a strukturální politiky EU Přímé zaměření na snižování: - rozdílů mezi regiony členských států - zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů Čerpání v několikaletých cyklech Základ – definování jasných cílů a priorit – hl.cíl - větší sociální a ekonomický růst, pracovní místa Regionální rozvoj - 3 Cíle

5 Cíle Konvergence - zlepšování podmínek a podpora aktivit, HDP< 75% průměru EU, celá ČR vyjma hl.m.Prahy; 81,5% Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - inovační projekty, HDP>75% průměru EU, pouze hl.m.Praha; 16% Evropská územní spolupráce - přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce, celá ČR, včetně Prahy; 2,5%

6 ESF - Evropský sociální fond
Podpora aktivit v zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů – vzdělávání, rekvalifikace Cílů dosahuje - posilování soc. programů, pomoc rizikovým skupinám obyvatel, podpora rovných příležitostí, zlepšování mobility pracovních sil v EU % xxxx prostředků

7

8 Operační program - OP Je základním strategickým dokumentem finanční a technické podpory pro konkrétní tématickou oblast nebo konkrétní region soudržnosti, který zpracovávají členské země EU, kde jsou popsány cíle a priority Oblasti podpory Výčet žadatelů 24 OP v ČR pro období

9

10 OP LZZ Financován z ESF Řídícím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - odbor 72 – donor Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. €, což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Obsahuje 6 prioritních os - oblasti podpor 1. Adaptabilita - další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, uplatňování pružných forem organizace práce apod.

11 Pravidla - Desatero OP LZZ
Příručky, manuály, metodické pokyny OP LZZ Příručka pro AP – IPVZ- Informace pro realizátory vzdělávacích aktivit: dokumenty do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pravidelné Publicita - postup při realizaci s ohledem na publicitu - monitoring tiskových zpráv Archivace - min. 10 let od ukončení financování projektu

12 Postup při realizaci - Publicita
web AP - info o projektu - do 1 měs. od podpisu smlouvy s IPVZ Povinné minimum – nesplnění = sankce Učebna/třída/místnost - označena logy, vlaječky Veškeré dokumenty - označeny logy, hlavičkový papír (černobílý x barevný)!!! rozlišovat při tisku!!! rozhoduje logo na originálu

13 Postup při realizaci - Publicita
Propagační letáky - dostupné všem účastníkům Informovat účastníky o hrazení z ESF 7. Pověřená osoba - doporučení

14 Děkuji za pozornost. Ing. Markéta Šounová marketa.sounova@mzcr.cz
tel: gsm:


Stáhnout ppt "PRAVIDLA Desatero OP LZZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google