Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2007 - 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2007 - 2013."— Transkript prezentace:

1 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2007 - 2013

2 Programové období EU 2007-2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE:  Celková finanční podpora pro Českou republiku z EU v letech 2007-2013: 747,4 mld. Kč  Finanční pomoc z EU je směřována do ČR prostřednictvím: Operačních programů  Operační programy:  Tematické operační programy (gesce jednotlivých ministerstev)  Regionální operační programy (gesce jednotlivých regionů)  Operační programy Evropské územní spolupráce (gesce MMR ČR)  Program rozvoje venkova (specifická forma podpory v rámci zemědělské politiky EU)

3 Programové období EU 2007-2013 Tématické operační programy: 1)Podnikání a inovace 2)Doprava 3)Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4)Lidské zdroje a zaměstnanost 5)Výzkum a vývoj pro inovace 6)Životní prostředí 7)Integrovaný operační program

4 Programové období EU 2007-2013 Rozdělení finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007 - 2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování): Operační programmil. EUR (odhad)% podíl OP Podnikání a inovace3 041,2011,75 OP Výzkum a vývoj pro inovace2 070,608,00 OP Lidské zdroje a zaměstnanost2 588,2010,00 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost1 811,807,00 OP Životní prostředí5 176,5020,00 OP Doprava5 564,7021,50 Integrovaný operační program1 941,207,50 Regionální operační programy3 429,4013,25 OP Technická pomoc258,801,00 Celkem25 882,30100,00

5 Programové období EU 2007-2013 Rozdělení finančních prostředků SF a FS mezi operační programy pro období 2007 - 2013 v cíli Evropská územní spolupráce: Operační programmil. EUR (odhad)% podíl OP Přeshraniční spolupráce345,6090,00 OP Nadnárodní spolupráce38,4010,00 OP Meziregionální spolupráce-- Celkem384,00100,00

6 Programové období EU 2007-2013 Tématické operační programy (projekty investiční a neinvestiční) Oblast podpory:Příklady podporovaných aktivit 1) Podnikatelské a inovační aktivity Vznik a rozvoj firem, efektivní zdroje energie, služby pro podnikání 2) Zlepšování kvality životního prostředí Vodohospodářská infrastruktura, kvalita ovzduší, udržitelné zdroje energie, nakládání s odpady, omezování průmyslového znečištění, zlepšování stavu krajiny, rozvoj infrastruktury environmentálního vzdělávání 3) Modernizace železniční, dálniční a silniční sítě TEN-T, modernizace železniční sítě mimo TEN-T, silnice 1. třídy, podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 4) Zvyšování kvality vzděláváníPodpora výzkumu a vývoje na školách, vzdělávání v rámci zaměstnání 5) Podpora výzkumuSpolupráce výzkumných a podnikatelských subjektů 6) Vzdělávání zaměstnancůPodpora aktivní politiky zaměstnanosti, podpora sociální integrace, zvýšení efektivnosti a modernizace veřejné správy 7) Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

7 Programové období EU 2007-2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II MORAVSKOSLEZSKO (projekty investiční) Oblasti podpory:  Rozvoje dopravní infrastruktury modernizací silnic 2. a 3. třídy a místních komunikací  Rozvoj mezinárodního letiště s vazbou na železniční dopravu  Modernizace integrovaného záchranného systému  Podpora modernizace škol  Podpora modernizace zdravotnických zařízení  Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny  Rozvoj služeb a atraktivit v cestovním ruchu  Zlepšení image kraje prostřednictvím aktivního marketingu  Regenerace brownfields  Zatraktivnění center měst pro podnikatelské aktivity a trávení volného času  Rozvoj sídlišť zlepšením občanské vybavenosti a rozvojem služeb  Zajištění dostupnosti veřejných služeb a vytváření podmínek pro rozvoj podnikání  Rozvoj cestovního ruchu, zvyšování atraktivity a dopravní dostupnosti území

8 Programové období EU 2007-2013 PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (podpora investičních a neinvestičních projektů) 1)Operační program: Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2)Operační program: Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 3)Operační program: Meziregionální spolupráce 4)Operační program: Nadnárodní spolupráce

9 Programové období EU 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - POLSKO Oblasti podpory: 1.Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik 2.Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu 3.Podpora spolupráce veřejných institucí a místní společenstev OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - SLOVENSKO Oblasti podpory: 1. Zvyšování dostupnosti a kvality přeshraniční infrastruktury 2. Podpora rozvoje hospodářských a sociálních přeshraničních struktur 3. Zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti

10 Děkuji za pozornost Ing. Martin Dostál odbor kancelář primátora, oddělení rozvoje města Magistrát města Opavy Tel.: 553 756 402 martin.dostal@opava-city.cz rozvoj@opava-city.cz


Stáhnout ppt "MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ EU 2007 - 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google