Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační příležitosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační příležitosti."— Transkript prezentace:

1 Dotační příležitosti

2 MMR Program obnovy a rozvoje venkova
Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

3 Financování ochrany ŽP
Národní programy Fondy a programy EU: Revolvingový fond MŽP (programy s pozitivním vlivem na ŽP a udržitelný rozvoj), Program švýcarsko – české spolupráce, …, OPŽP

4 OPŽP Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Udržitelné využívání zdrojů energie Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Zlepšování stavu přírody a krajiny Rozvoj infrastruktury pro environ. vzdělávání, poradenství a osvětu

5 ROP Střední Čechy Domovy pro seniory Volnočasové aktivity
Regionální dopravní infrastruktura - silnice II. a III. třídy Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Udržitelné formy veřejné dopravy – (P+R, B+R, cyklodoprava) ….

6 Další ministerstva ČR (státní i strukturální fondy)
Ministerstvo kultury: Státní fond kultury ČR MŠMT: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP rozvoj lidských zdrojů, OP výzkum a vývoj pro inovace MPO: Operačního programu Podnikání a inovace

7 PRV I (obce do 500 obyvatel)
Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací (modernizace zemědělských podniků, investice do lesů, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, pozemkové úpravy Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu

8 PRV II (obce do 500 obyvatel)
Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy: Obnova lesního potenciálu po kalamitách Neproduktivní investice v lesích Zvyšování společenské hodnoty lesů Výzva: červen 2011

9 PRV III (obce do 500 obyvatel)
Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova (diverzifikace činnosti nezemědělské povahy, zakládání podniků, cestovní ruch) Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech (obnova a rozvoj vesnic, občanská vybavenost a služby, ochrana a rozvoj kulturního dědictví) Opatření ve vzdělávání a informování hospodářských subjektů

10 LEADER - KVĚTEN 2011 Infrastruktura a vzhled obcí – Fiche 3
Stavební práce – rekonstrukce a výstavba. Místní komunikace, včetně vodopropustných, chodníky. Veřejná prostranství – náměstí, parky apod. Technická infrastruktura – elektřina, plyn, osvětlení, rozhlas atd. Veřejná zeleň – nákup a výsadba. Nákup techniky pro údržbu zeleně – traktůrek, sekačka, křovinořez apod.

11 LEADER - KVĚTEN 2011 Fiche 2 - cestovní ruch (malokapacitní ubytování, půjčovny sportoních potřeb atp. Fiche 6 - vzdělávání dospělých (pro podnikání a konkurenceschopnost firem i obcí)

12 Středočeský kraj - fondy hejtmana
Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Fond sportu volného času a primární prevence Fond kultury a obnovy památek Humanitární fond – sociální a zdravotní oblast Fond životního prostředí a zemědělství Fond cestovního ruchu a podpory podnikání Fond rozvoje obcí a měst Program obnovy venkova Fond dopravně bezpečnostních opatření

13 Nadace a další Nadace Partnerství – místo pod stromy, bezpečně do škol
Nadace Proměny – hřiště MŠ Nadace Bona Nadace ČEZ Nadace VIA T - mobile Nadace sportující mládeže Czechinvest Ministerstva - Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, MPO, MŠMT, MPSV

14 Ing. Andrea Lichtenbergová alichtenbergova@atlas.cz 605133895
Děkuji za pozornost Ing. Andrea Lichtenbergová


Stáhnout ppt "Dotační příležitosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google