Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21. dubna 2008 Výbor pro strategii a rozvoj STRATEGICKÝ PLÁN OBCE LIBČANY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21. dubna 2008 Výbor pro strategii a rozvoj STRATEGICKÝ PLÁN OBCE LIBČANY."— Transkript prezentace:

1 21. dubna 2008 Výbor pro strategii a rozvoj STRATEGICKÝ PLÁN OBCE LIBČANY

2 STRATEGICKÁ VIZEGLOBÁLNÍ STRATEGICKÁ VIZE INFRASTUKTURA OBCE ŠKOLSVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ ROZVOJ, EKONOMICKÁ STABILITA OBCE OCHRANA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBCE POZITIVNÍ AKTIVITA OBČANŮ

3 Strategická vize obce LIBČANY „Vesnice je určena především lidem k bydlení a odpočinku“

4 Globální strategická vize „Všestranný rozvoj obce a efektivní využití potenciálu obce v souladu s principy udržitelného rozvoje“

5 Hlavní směry strategického vývoje  Údržba, obnova a dobudování infrastruktury obce  Podpora školství, zdravotnictví, sociálního rozvoje obce a zajištění bezpečnosti a ochrany občanů  Zajištění ekonomické stability obce  Kvalitní životní prostředí obce  Podpora pozitivní činnosti veřejných aktiv občanů

6 Údržba, obnova a dobudování infrastruktury obce  Doprava a dopravní obslužnost opravy, údržba stávajících komunikací a výstavba nových zajistit technickoorganizační opatření vedoucí k zpomalení dopravy dobudování komunikací zajišťující maximální bezpečnost chodců a cyklistů udržet a rozvíjet veřejnou dopravu obce bezpečná a spolehlivá doprava dětí do školních zařízení  Dostavba inženýrských sítí další rozšíření plynofikace obce zajistit podmínky pro rozvoj výstavby soukromých rodinných domů (vybudování veškerých inženýrských sítí) podporovat využití alternativních zdrojů energie výstavba informačních systémů pro obyvatele

7 Podpora školství, zdravotnictví, sociálního rozvoje obce a zajištění bezpečnosti a ochrany občanů  Školství  kvalitní a prosperující škola v rámci regionálních struktur je základní priorita obce  vytváření podmínek pro mimoškolní výchovu dětí  zajištění efektní a bezpečné fungování školy (snížení energetické náročnosti provozu školy, speciální učebny, bezpečnostní systémy zajištění)  bezpečná a spolehlivá doprava dětí do školních zařízení (školský autobus)  podpora spolupráce s místní správou a s místním obyvatelstvem  Zdravotnictví a sociální rozvoj obce  dbát na zachování základní zdravotnické péče v obci  podpora rozvoje terénních sociálních služeb  podpora výstavby zařízení pro seniory  podpora zajištění kvalitní občanské vybavenosti v oblasti služeb  Zajištění bezpečnosti a ochrany občanů  podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu  v rámci politiky mikroregiónu podporovat založení obecní policie mikroregiónu

8 Zajištění ekonomické stability obce  Obec součástí regionálních struktur  Maximálně aktivní začlenění do regionálních struktur (MAS, Mikroregion)  Kooperace rozvoje školství v rámci regionálních struktur  Podpora bydlení  nalezení nových forem podpory inviduální bytové výstavby a rekonstrukcí pro bydlení  zajistit podmínky pro rozvoj výstavby soukromých rodinných domů  posilovat sounáležitost obyvatel s obcí  Zajištění zdravého podnikatelské prostředí  podpora kulturních a společenských akcí s regionálním a s nadregionálním charakterem  napomáhání vytvoření partnerství mezi subjekty ovlivňujícími krajinu a lesy  vytvořit předpoklady ke vzniku služeb a podniků podporují rozvoj turisticky  zlepšení podmínek pro podnikání včetně zajištění zázemí, technického vybavení a podpora spolupráce s místní správou  mikropodiky a živnostníci jako základ ekonomické stability obce

9 Kvalitní životní prostředí obce  Moderní a ekologické nakládání s odpady a zátěžemi  zajištění odpadové hospodářství obce, vybudování sběrného dvora a skládky biodpadů  podpora třídění komunálního odpadu  alternativní zdroje energie šetrné na čistotu ovzduší  Revitalizace vodního hospodářství  údržba drobných vodních toků a budování protipovodňových opatření  revitalizace vodních ploch a rybníků  využití vodních ploch k rekreaci a odpočinku  Ochrana a péče o přírodu  údržba a rozšiřování zelených ploch v obci, stromořadí  revitalizace a údržba lesních porostů, výsadba zeleně ve volné krajině  zlepšení kvality životní prostředí občanů a návštěvníků  zajištění v rámci regionálních struktur vzdělávání spoluobčanů k ochraně životního prostředí

10 Podpora pozitivní činnosti veřejných aktiv občanů  Osvěta a vzdělávání občanů  příprava důstojných prostor k zachycení odkazu významných osobností obce  podpora vybudování technického zázemí vzdělávacích základen v rámci regionálních struktur  zajištění podmínky ke vzdělávání a přístupu k informacím  Rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit  udržovaní kulturní a historické památky v obcích  vybudování základní i doprovodné infrastruktury cestovního ruchu  informovanost o turistických atraktivitách obce a okolí  podpora vytváření ubytovacích a stravovacích kapacit na území obce  modernizace a výstavba nových sportovních zařízení  Kulturní, společenské a sportovní vyžití  rekonstrukce a modernizace kluboven a dalšího zázemí pro spolkový život  podpora informovanosti a spolupráce na pořádání kulturních, společenský a sportovních akcí  modernizace a výstavba nových sportovních zařízení  podpora mezinárodního přátelství a spolupráce spolků a obyvatel


Stáhnout ppt "21. dubna 2008 Výbor pro strategii a rozvoj STRATEGICKÝ PLÁN OBCE LIBČANY."

Podobné prezentace


Reklamy Google