Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 Olomouc 25.6.2007 Šumperk 27.6.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 Olomouc 25.6.2007 Šumperk 27.6.2007."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 Olomouc 25.6.2007 Šumperk 27.6.2007

2 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (PRV)  zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje politiku rozvoje venkova v ČR v období 2007 - 2013  cíle PRV: rozvoj venkovského prostoru na bázi trvale udržitelného rozvoje zlepšení životního prostředí zvýšení konkurenceschopnosti potravinářských komodit diverzifikace zemědělských aktivit na venkově ( → rozvoj podnikání, snížení nezaměstnanosti, posílení sounáležitosti obyvatel na venkově)

3 Finanční alokace 3,6 mld. Euro za 7 let (celkové veřejné finance)

4 Harmonogram schvalovacího procesu PRV  Program rozvoje venkova byl 25. 8. 2006 schválen vládou ČR a odeslán EK  podzim 2006 – dokument byl doplněn o požadavky nových evropských nařízení  prosinec 2006 – PRV byl oficiálně předložen EK  leden - květen - technické konzultace s EK  23. 5. 2007 – schválení PRV EK

5 Členění PRV  Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví  Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny  Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova  Osa IV - Leader

6 Cíle Osy I PRV  podpora zemědělských podniků a jejich činnosti  zlepšování kvality a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  zlepšování kvality lesního hospodářství  posílení přizpůsobivosti a rozvoj venkovských oblastí  podpora odborného vzdělávání a využívání poradenských služeb subjektů podnikajících v zemědělství, potravinářství a lesnictví  podpora mladých zemědělců a předčasného ukončení zemědělské činnosti

7 Opatření osy I  I.1.1 Modernizace zemědělských podniků  I.1.2 Investice do lesů  I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  I.1.4 Pozemkové úpravy  I.2.1 Seskupení producentů  I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost  I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců  I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  I.3.4 Využívání poradenských služeb

8 Cíle Osy II PRV  zvyšování biodiverzity v krajině a ochrana přírodních zdrojů  zachování kvalitního přirozeného vodního režimu v krajině pomocí vhodných zemědělských systémů  podpora pěstování obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí skleníkových plynů a zachování funkce lesů

9  II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech  II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě a Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES  II.1.3. Agroenvironmentální opatření  II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy  II.2.2 Platby v rámci Natury 2000 v lesích  II.2.3 Lesnicko-environmentální platby  II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Opatření osy II

10 Cíle Osy III PRV  diverzifikace zemědělských aktivit  podpora zakládání podniků  podpora cestovního ruchu  zlepšení podmínek růstu a kvality života ve venkovských oblastech (infrastruktura, čistota vody v obcích, vybavenost kulturní s sociální infrastrukturou)  vzdělávání a informování hospodářských subjektů působících na venkově

11 Opatření osy III  III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  III.1.3 Podpora cestovního ruchu  III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby  III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova  III.3.1 Vzdělávání a informace

12 Cíle Osy IV PRV  zlepšení kvality života ve venkovských oblastech  posílení ekonomického potenciálu  zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova  posílení řídících a administrativních schopností na venkově

13 Opatření osy IV  IV.1.1 Místní akční skupina  IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie  IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

14 Časový harmonogram spouštění jednotlivých opatření  Opatření spouštěná v první vlně (07/2007): I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (záměry b, c, d)  další opatření včetně záměru a) III.1.1 budou spouštěna na podzim 2007  poslední skupina opatření v roce 2008 (některá opatření osy II a IV)

15 Dotazy :  ivana.hola@mze.cz ivana.hola@mze.cz  anna.hrdlickova@mze.cz

16 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 Olomouc 25.6.2007 Šumperk 27.6.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google