Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Ministerstvo zemědělství Odbor Řídící orgán OP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Ministerstvo zemědělství Odbor Řídící orgán OP."— Transkript prezentace:

1 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Ministerstvo zemědělství Odbor Řídící orgán OP

2 OP Zemědělství  Účel - podpora zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů, podpora lesního a vodního hospodářství, a zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova  Cíl - podpora trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel  Spolufinancování projektů - orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (FIFG) 2

3 Priority OP Zemědělství  Priorita I. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství  Priorita II. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání  Priorita III. Technická pomoc 3

4 Přehled opatření OP Zemědělství  1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků  1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing  1.3 Lesní hospodářství  2.1 Podpora přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí  2.2 Odborné vzdělávání  2.3 Rybářství  3.1 Technická pomoc 4

5 1.3 – Lesní hospodářství  Podopatření 1.3.1 – Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření Co lze financovat?  ochranná opatření, rekonstrukce poškozených porostů a obnova lesa po kalamitních těžbách  preventivní protipovodňová opatření a odstraňování škod způsobených povodněmi 5

6 1.3 – Lesní hospodářství  Podopatření 1.3.2 – Investice do lesů Co lze financovat?  výstavba, rekonstrukce, modernizace lesní dopravní sítě  výstavba, rekonstrukce, modernizace zařízení upravující vodní režim  turistická a rekreační funkce  pořízení strojů 6

7 1.3 – Lesní hospodářství  Podopatření 1.3.3 – Sdružování majitelů lesa Co lze financovat?  výdaje na zařízení kancelářských prostor, na pořízení předmětů souvisejících s činností sdružení minimálně po dobu pěti let 7

8 1.3 – Lesní hospodářství  Podopatření 1.3.4 – Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd Co lze financovat?  zalesnění zemědělsky nevyužívaných zemědělských půd  péče o mladé lesní kultury do doby zajištění, opakované zalesnění 8

9 Předložení žádosti o podporu Administrativní kontrola žádosti Hodnocení projektu Výběr projektů ke spolufinancování Rozhodnutí Podpis Podmínek žadatelem Realizace projektu Proces implementace projektů Hodnocení přijatelnosti: - -Žadatel - -Předmět projektu - -Místo realizace - -Čas realizace - -Způsobilé výdaje - -Finanční plán Výběrová kriteria: např. - - finanční zdraví - - požadovaná výše podpory - realizace projektu v oblasti CHKO 9

10 Předložení žádosti o proplacení projektu Administrativní kontrola žádosti Kontrola realizace projektu Potvrzení o provedení práce Výkaz výdajů Rozhodnutí o proplacení Proces proplacení projektů Kontrola - Způsobilosti výdajů, řádného vynaložení výdajů - -Souladu s finančním plánem - -Požadovaných příloh k žádosti Kontrola na místě: - -soulad s projektovou dokumentací - - soulad s národní legislativou - -soulad s legislativou ES - -soulad s politikami EU 10

11  Informace  Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství  Programový dodatek k Operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství  Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství www.mze.czwww.mze.cz / Dotace a programy / Operační program Zemědělství www.szif.czwww.szif.cz /Operační program RVMZ www.strukturalni-fondy.czwww.strukturalni-fondy.cz /Strukturální fondy / Operační programy / Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 11


Stáhnout ppt "Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Ministerstvo zemědělství Odbor Řídící orgán OP."

Podobné prezentace


Reklamy Google