Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymezení Fiche Podpora podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymezení Fiche Podpora podnikání v oblasti cestovního ruchu."— Transkript prezentace:

1 Vymezení Fiche Podpora podnikání v oblasti cestovního ruchu

2  Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky.  Podporována je zejména výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení, kempy, skupiny chat či bungalovů) a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití.

3  Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.  Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).

4  Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  Nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.  Příspěvkové organizace zřízené obcí

5  Maximální způsobilé výdaje Kč 2 000 000 Minimální způsobilé výdaje Kč 50 000  Způsobilé výdaje:  Stavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, či sportovních zařízení  Nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení, pro půjčovny sportovních potřeb a pro sportovní zařízení včetně nezbytné výpočetní techniky  Nákup a výsadba doprovodné zeleně  Propagace a marketing  Nákup staveb souvisejících s projektem  Nákup pozemků souvisejících s projektem

6  Projektová dokumentace  Technická dokumentace

7  Zveřejnění výzvy bude na internetových stránkách MAS (www.podhurizeleznychhor.cz) cca v měsíci srpnu 2012.www.podhurizeleznychhor.cz  Konzultace pro žadatele jsou možné v kanceláři MAS na adrese: Klášterní 267, Chotěboř nebo po tel. dohodě i u žadatele.  Příjem žádostí:cca srpen – září 2012  Následně bude probíhat administrativní kontrola MAS, výběr projektů Výběrovou komisí a podání Žádostí o dotaci na RO SZIF dle výzvy – říjen 2012.

8  Od listopadu cca do března 2013 bude probíhat administrativní kontrola na RO SZIF  Od dubna 2013 budou jednotliví žadatelé zváni k podpisu Dohody na RO SZIF:  Zahájení realizace projektů: nejdříve od data registr. žádosti na RO SZIF, červen 2011, nejdéle 24, resp. 36 měsíců od podpisu Dohody na RO SZIF (žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení nejdříve na MAS, následně na RO SZIF ve stanoveném termínu).

9 Děkuji za pozornost Jiří Zápotočný, MAS Podhůří Železných hor


Stáhnout ppt "Vymezení Fiche Podpora podnikání v oblasti cestovního ruchu."

Podobné prezentace


Reklamy Google