Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení členů i nečlenů– 4. Výzva MAS MAS Královská stezka o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení členů i nečlenů– 4. Výzva MAS MAS Královská stezka o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Školení členů i nečlenů– 4. Výzva MAS MAS Královská stezka o.p.s.
Přednášející: Mgr. Gustav Charouzek – ředitel MAS KS Bc. Andrea Stará – administrativní pracovník MAS KS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Program akce Na co lze žádat? FICHE č.2 – Občanské vybavení a služby v MAS KS FICHE č.4 – Zemědělství v území MAS KS Kdo může žádat? Důležité odkazy, orientace na webu Ukončení školení

3 Projekty 4 Výzvy MAS KS Zveřejnění výzvy: počátek dubna 2011 až 13. května 2011 Informační semináře pro žadatele: Seminář (Habry, Vilémov) Konzultace pro žadatele je: od zveřejnění výzvy do 16. května 2011 v kanceláři Habry, nebo na domluvené schůzce Příjem žádostí: 25. dubna 2011 až 13. květen 2011, 12:00 Kontrola žádostí MAS: 16. květen až 15. červen 2011

4 Výběr projektů Výběrovou komisí MAS:
1. června až 7. června 2011 Registrace žádostí na RO SZIF: pravděpodobně  8. června. – 17.června 2011 (možná i déle, dle výzvy SZIF) Kontrola žádostí RO SZIF: červenec 2011 – listopad 2011 Podpis Dohody na RO SZIF: cca od prosince 2011 Zahájení realizace projektů: nejdříve od data registr. žádosti na RO SZIF, červen 2011, nejdéle 24 , resp. 36 měsíců od podpisu Dohody na RO SZIF (žadatel je povinen předložit Žádost o proplacení nejdříve na MAS, následně na RO SZIF ve stanoveném termínu).

5 Podmínky stanovené na www. kralovska-stezka. cz (sekce Výzvy – 4
Podmínky stanovené na (sekce Výzvy – 4. Výzva MAS)

6 Na co půjde žádat? Fiche – podporované aktivity, na které mohou žadatelé žádat o dotaci Vždy ve výzvě jsou vyvěšeny na www - Fiche podporované v daném kole

7

8

9 Fiche č. 2 - Občanské vybavení a služby v MAS KS
LIMITY – min Kč max Kč Kdo může žádat: obce, svazek obcí nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti aj.) zájmová sdružení právnických osob církve a jejich organizace

10 Na co lze žádat: Záměr a) občanské vybavení a služby
stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti: školství, sociálních služeb (např. kulturní a spolkové domy, klubovny, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně doprovodných stravovacích zařízení, základní obchodní infrastruktury, kultury, zdravotnictví, sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy a integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT - stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), nová výstavba budov, ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení

11 stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické infrastruktury (včetně bezdrátových technologií)
nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem nebo v souladu s cíly SPL nákup staveb souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Záměr c) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity - investice na pořízení materiálně – technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity - nákup hardware a software souvisejících s projektem

12 Fiche č.4 – Zemědělství v MAS KS
LIMITY –min Kč max Kč Kdo může žádat: Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě

13 Na co lze žádat: Záměr a) stavby a technologie v živočišné výrobě (pro chov skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže) Např. Stáje pro krávy, jalovice, býky (např. výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, technologie ustájení, napájení, větrání, topení, krmení, vytápění, fixační nebo kafilérní boxy a klece atp.) Stáje pro plemenné býky v produkci (např. výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, pevné výběhy v návaznosti na stáj, nezbytné zázemí stavby, technologie ustájení, napájení, větrání, topení, krmení, vytápění, fixační nebo kafilérní boxy a klece atp.) Boudy pro telata Pastevní areály včetně doprovodných staveb (např. budování pastevních areálů – oplocení, napajedla, krmiště, manipulační zařízení, včetně zpevněných plochatp.)

14 Záměr b) stavby a technologie pro rostlinnou výrobu
Sila a horizontální haly pro skladování obilovin a olejnin (např. výstavba a rekonstrukce sil/hal pro obiloviny a olejniny, technologie čištění pro obiloviny a olejniny (včetně mobilních čističek) Sklady pro ovoce a zeleninu Sklady pro chmel Zpracování biomasy Malá plnící stanice na bioplyn Nosné konstrukce trvalých kultur Skleníky, fóliovníky, kontejnerovny Další zahradnické stavby

15 Obce a podnikatelé, lesníci, NNO
Obce mohou v rámci této výzvy žádat v rámci Fiche č.2 - Občanské vybavení a služby MAS KS V rámci 4 výzvy jsou podporovány podnikatelské aktivity Fiche č.4 Zemědělství v území MAS KS V rámci 4 výzvy nejsou podporováni lesníci NNO - cílem projektů realizovaných v rámci fiche je modernizace jejich zázemí

16 Děkujeme za účast MAS Královská stezka o. p. s
Děkujeme za účast MAS Královská stezka o.p.s. Tel: , Mail:


Stáhnout ppt "Školení členů i nečlenů– 4. Výzva MAS MAS Královská stezka o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google