Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o fungování MAS Vizovicka a Slušovicka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o fungování MAS Vizovicka a Slušovicka"— Transkript prezentace:

1 Informace o fungování MAS Vizovicka a Slušovicka
Vypracovala: Ing. Petra Symerská

2 Finanční alokace na rok 2009
Celková částka pro realizaci opatření IV.1.1 a IV.1.2 schválená Ministerstvem zemědělství ČR je ,- Kč, z toho bonus za počet obyvatel je ,- Kč. Pro realizaci opatření IV.1.1 na rok 2009 (roční rozpočet MAS VaS) je plánována částka ve výši ,- Kč (tj. 13,8 % z celkové částky schválené Mze ČR). Pro realizaci opatření IV.1.2 na rok 2009 (roční rozpočet pro výběr projektů – 1 výzva) zbývá ,- Kč.

3 Roční rozpočet MAS VaS (rok 2009)
Název položky způsobilých výdajů 1. a 2. etapa roku 2009 3. etapa roku 2009 Zpracování SPL 95 200,- Kč 0,- Kč Kancelářské potřeby 12 000,- Kč 18 000,- Kč Poštovné, telefonní a internetové poplatky 6 000,- Kč 8 000,- Kč Nájem včetně energií 2 000,- Kč 4 000,- Kč Kancelářské vybavení 31 000,- Kč 60 000,- Kč Vzdělávání členů MAS 5 000,- Kč 10 000,- Kč Vzdělávací akce pořádané MAS Osobní a cestovní náklady 40 200,- Kč ,- Kč Propagace SPL a MAS 3 000,- Kč Poradenské a odborné služby 7 497,- Kč 14 994,- Kč Celkem za etapu/etapy ,- Kč ,- Kč

4 1. Výzva Předání žádostí na RO SZIF: 6. – 26.10.2009
Jednání výběrové komise: – Jednání programového výboru: – Doplnění žádosti žadatelem: – Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti: 6.9. – Výzva, příjem žádostí: – Zveřejnění termínu výzvy: –

5 Návrh vyhlášených fichí
Termín 1. výzvy: – Jaké fiche vyhlásit v 1. výzvě ? Návrh: F1 – Udržitelný rozvoj venkova (zaměřit se na drobné akce – opravy vodovodů a kanalizací, bezpečnost chodců na komunikacích, zlepšení vzhledu a kvality péče o veřejná prostranství a zelené plochy v obcích). Předpokládaná alokace, návrh: F1 – 100 % ( ,- Kč).

6 Povinnosti projektového manažera MAS VaS
Provádí přípravu na vyhlášení výzvy, školení žadatelů, konzultace záměrů se žadateli, konzultace hraničních záměrů s Mze ČR, SZIF, semináře, příjem žádostí, kontrolu příloh. Provádí administrativní kontrolu (platnost stavebního povolení, výpisy z katastru, …). Nesmí zpracovávat žádosti o dotace – střet zájmů mezi realizací SPL a zpracováním žádostí.

7 Povinnosti Programového výboru a Výběrové komise MAS VaS
Programový výbor: Schvaluje výzvu a časový harmonogram postupu. Provádí kontrolu přijatelnosti – projektový manažer připraví podklady – Zpráva o hodnocení přijatelnosti. Projekty, které projdou kontrolou přijatelnosti se dále předají Výběrové komisi na hodnocení – následně poté jsou vybrané projekty schváleny Programovým výborem. Pozor na usnášení schopnost (50 % veřejný sektor, 50 % podnikatelský a neziskový sektor). Výběrová komise: Provádí bodové hodnocení projektů. Seřazuje projekty podle počtu získaných bodů na podpořené a nepodpořené, následně poté předá tento seznam k odsouhlasení Programovému výboru.

8 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Informace o fungování MAS Vizovicka a Slušovicka"

Podobné prezentace


Reklamy Google