Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář SPOV: Podpora rozvoje venkova v ČR 29. 8. 2014, České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář SPOV: Podpora rozvoje venkova v ČR 29. 8. 2014, České Budějovice."— Transkript prezentace:

1 Seminář SPOV: Podpora rozvoje venkova v ČR 29. 8. 2014, České Budějovice

2  partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem  ideální rozložení partnerů – tripartita – rovnoměrné zastoupení zástupců veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru  nově také členění na zájmové skupiny dle zaměření činnosti jednotlivých členů MAS

3  seznam a interaktivní mapa na www.nsmascr.czwww.nsmascr.cz

4 2003-6 Projekty typu LEADER Program obnovy venkova MMR 2004-8 LEADER CR MZe 2005-6 Pilotní LEADER+ OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 2007-13 Osa IV. LEADER Program rozvoje venkova 2014-20 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) napříč operačními programy

5  Analyztická část  Návrhová část  Implementační část  Důraz na komunikaci s partnery v území!

6  Přímé zapojení CLLD (vyhlašování výzev přes MAS): ◦ PRV – Program rozvoje venkova ◦ IROP – Integrovaný regionální operační program ◦ OP Zaměstnanost  Nepřímé zapojení CLLD (animace území, individuální projekty MAS): ◦ OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ◦ OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ◦ OP Životní prostředí

7  Dokončit pracovní návrh SCLLD a zveřejnit jej na stránkách pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj ◦ http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS ◦ Do 31. 8. 2014 (jen 168 MAS podpořených z OPTP)  Připravit MAS na splnění Standardizace ◦ http://www.szif.cz/cs/standardizace_mas http://www.szif.cz/cs/standardizace_mas ◦ Příjem žádostí: 22. 11. 2014 – 22. 5. 2015  Dokončit přípravu SCLLD dle připomínek z území a konečné podoby jednotlivých OP

8  Najděte si svou MAS.  Zapojte se do přípravy SCLLD: ◦ oznámením svých projektových záměrů, ◦ účastí na pracovních skupinách, ◦ připomínkováním.  Staňte se členem MAS. ◦ Případně i kandidujte do volených orgánů MAS.  Sledujte výzvy vyhlašované MAS a podejte žádost o dotaci.  Realizujte projekt s podporou MAS a EU.

9  Jan Florian místopředseda NS MAS ČR a vedoucí PS LEADER t 77 44 99 396 e j.florian@nsmascr.czj.florian@nsmascr.cz


Stáhnout ppt "Seminář SPOV: Podpora rozvoje venkova v ČR 29. 8. 2014, České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google