Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

22. 3. 2010 Program EKO – ENERGIE Výzva III Ing. Andrea Dostálová Datum: Přednášející:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "22. 3. 2010 Program EKO – ENERGIE Výzva III Ing. Andrea Dostálová Datum: Přednášející:"— Transkript prezentace:

1 22. 3. 2010 Program EKO – ENERGIE Výzva III Ing. Andrea Dostálová Datum: Přednášející:

2 Eko-energie Strana 2 Výzva III programu EKO - ENERGIE Program je zaměřen na některé typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti a na využívání obnovitelných zdrojů energie.  Cíl výzvy: Stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů  Příjem registrační žádosti:  Příjem registrační žádosti: 1. 3. 2010 – 30. 6. 2010  Příjem plné žádosti:  Příjem plné žádosti: 1. 5. 2010 – 30. 9. 2010

3 Eko-energie Strana 3 Výzvou podporované aktivity a) Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie.  modernizace stávajících zařízení na výrobu energie,  zavádění a modernizace systému měření a regulace,  modernizace, rekonstrukce, snižování ztrát v rozvodech el. a tepla,  zlepšování tepelně technických vlastností budov,  využití odpadní energie v průmyslových procesech,  zvyšování energetické účinnosti – kombinovaná výroba el. a tepla  zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů. b) Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů.  výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení na výrobu a rozvod el. energie a tepla, vyrobené s využitím vody, biomasy a druhotných zdrojů energie.

4 Eko-energie Strana 4 Příjemce podpory – kdo může žádat?  Podnikatelské subjekty:  malé a střední  podporované aktivity a) + b),  velké  pouze podporovaná aktivita a).  Kritéria pro příjemce  Oprávnění k podnikání na území ČR  Poplatník daně z příjmu  Nejpozději od roku zahájení  účetnictví  Příspěvková organizace  Nevypořádané nedoplatky  Konkurs, úpadek, exekuce, likvidace …

5 Eko-energie Strana 5 Forma a výše podpory  Finanční alokace pro Výzvu III činí 3 mld. Kč.  Minimální výše dotace na 1 projekt  0,5 mil. Kč.  Maximální výše dotace na 1 projekt  250 mil. Kč.

6 Eko-energie Strana 6 Výše dotace dle mapy regionální podpory ČR  60 % ZV pro malé podniky (do 50 zaměstnanců)  50 % ZV pro střední podniky (do 250 zaměstnanců)  40 % ZV pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců)

7 Eko-energie Strana 7 Způsobilé výdaje  Nákup pozemků  Úpravy pozemků  Inženýrské sítě komunikace  Projektová dokumentace stavby  Inženýrská činnost ve výstavbě  Rekonstrukce/modernizace staveb  Novostavby  Nákup staveb  Hardware a sítě  Stroje a zařízení  Software a data  Publicita projektu

8 Eko-energie Strana 8 Odvětvová vymezení  Podporovány budou projekty žadatelů, jejichž převažující činnost nespadá do oborů:  stavba lodí (CZ-NACE C 30.11),  průmysl syntetických vláken (viz příloha č. 1 k této výzvě),  uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1),  ocelářský průmysl (viz příloha č. 1 k této výzvě),  výroba syntetických vláken (viz příloha č. 1 k této výzvě),  zemědělství, rybolov a akvakultura podle Nařízení Rady (ES) č. 104/2006, lesnictví (CZ-NACE A 01, A 02, A03),  výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o ES (viz příloha č. 2 k této výzvě).

9 Eko-energie Strana 9 Děkujeme za pozornost. Ing. Andrea Dostálová E-mail: andrea.dostalova@hrat.org


Stáhnout ppt "22. 3. 2010 Program EKO – ENERGIE Výzva III Ing. Andrea Dostálová Datum: Přednášející:"

Podobné prezentace


Reklamy Google