Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty"— Transkript prezentace:

1 Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty
Eko-energie – III.výzva Operační program Podnikání a inovace 1

2 Eko-energie – III.výzva Program 2007 - 2013
Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty Eko-energie – III.výzva Program Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI € Cílem výzvy Eko-energie je stimulace aktivit podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů. EKO-ENERGIE – 8 mld. Kč (cca 9%)

3 Eko-energie – III. výzva Cíle programu
Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty Eko-energie – III. výzva Cíle programu snížit energetickou náročnost využít potenciál energetických úspor a druhotných zdrojů omezit závislost na dovozu energ. komodit snížit spotřebu fosilních paliv zvýšit využití OZE 3

4 Plán. alokace pro Výzvu: 3 000 mil. Kč
Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty Eko-energie III. VÝZVA příjem registračních žádostí do příjem plných žádostí do podání ŽOPL nejpozději do Plán. alokace pro Výzvu: mil. Kč 4

5 Eko-energie – III. výzva Podporované aktivity
Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty Eko-energie – III. výzva Podporované aktivity Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory) Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu. Zavádění a modernizace systémů měření a regulace. Zlepšování tepelně technických vlastností budov. Využití odpadní energie v průmyslových procesech. Zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla. Snižování energetické náročnosti výrobních a tech. procesů. 5

6 Eko-energie – III. výzva Podporované aktivity
2. Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů: výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla vyrobené s využitím vody, biomasy a druhotných zdrojů (skládkový plyn)

7 Eko-energie – III.výzva Jaký problém mohu vyřešit?
Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty Eko-energie – III.výzva Jaký problém mohu vyřešit? chci vyrábět energii a teplo z OZE chci ušetřit výdaje za energie potřebuji zateplit objekt potřebuji rekonstruovat tepelné hospodářství 7

8 Eko-energie – III.výzva Typy opatření - OZE
Výstavba nebo modernizace, rekonstrukce: MVE Bioplynové stanice Elektrárny na biomasu Tepelného čerpadla Solárních kolektorů (nikoliv fotovoltaika) 8

9 Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty
Eko-energie – III.výzva Konkrétní příklady na úsporu ENERGIE s podílem OZE Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty

10 zateplení stěn a střechy výměna oken, dveří a vrat
Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty zateplení stěn a střechy výměna oken, dveří a vrat neefektivní kotel na hnědé uhlí bude nahrazen účinným tepelným čerpadlem modernizace systémů měření a regulace 10

11 zateplení, výměna oken a dveří náhrada kotle na uhlí kotlem na biomasu
Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty zateplení, výměna oken a dveří náhrada kotle na uhlí kotlem na biomasu 11

12 zateplení, výměna oken a dveří solární kolektory na ohřev vody
Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty zateplení, výměna oken a dveří solární kolektory na ohřev vody 12

13 Eko-energie – III.výzva Příjemci dotace
Malé a střední podniky (s výjimkou podnikatelů ve vyloučených oborech - zemědělství, hutnictví, rybolov, apod.) Velké podniky (nad 250 zaměstnanců) aktuálně pro III. výzvu pouze pro první aktivitu (úspory energie)

14 Eko-energie – III.výzva Příjemci podpory
Podnikat na území ČR Musí být poplatník daně z příjmu Nesmí být příspěvkovou organizací či společností 100% vlastněnou veřejným sektorem Nejpozději od roku zahájení projektu musí vést účetnictví Začínající podnikatel (matka)

15 Eko-energie – III.výzva Nepodporované sektory
Zemědělství, rybolov a akvakultura Uhelný průmysl (výroba koksu) Výroba syntetických vláken Stavba a oprava lodí Ocelářský průmysl

16 Eko-energie – III.výzva Podmínky přijatelnosti projektu
Vlastnická práva k nemovitostem Pořizovaný majetek musí být ve vlastnictví po dobu 3 let (5 let) Příjemce podpory je povinen po dobu 3 let umožnit přístup zaměstnancům Velké podniky dokládají motivační účinek poskytovatele k provádění kontroly Archivace dokumentů

17 Eko-energie – III.výzva Způsobilé výdaje
Projektová dokumentace, inženýrská činnost Rekonstrukce, modernizace staveb Úpravy pozemků Novostavby (u OZE!) Náklady na (u OZE!) nákup pozemků (max. 10 % z celkových ZV) nákup staveb (max. 10 % z celkových ZV) Stroje a zařízení včetně řídícího software Publicita projektu 17

18 Eko-energie – III.výzva Nezpůsobilé výdaje
Energetický audit, studie proveditelnosti Nákup použitých strojů DPH (pokud je plátcem DPH) Náklady uhrazené před datem přijatelnosti projektu Splátky půjček a úvěrů Sankce a penále Leasing

19 Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty
Eko-energie – III. výzva Výše podpory podle priorit min. 0,5 mil. – max. 250 mil. 1. Úspory energie podle regionální mapy 2. OZE - Malé vodní elektrárny 40% 3. Teplo z OZE 4. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z OZE a využití skládkového plynu 30% 5. Tepelná čerpadla 6. Výroba elektrické energie z biomasy a skládkového plynu bez využití odpadního tepla

20 40/50/60 Moravskoslezko nevztahuje se na hl. město PRAHA
Eko-energie – III. Výzva Dotace dle regionální mapy: 40/50/60 Moravskoslezko nevztahuje se na hl. město PRAHA

21 STATISTIKA 1,7 mld 4,5 mld 3 mld

22 Agentura pro podporu podnikání a investic
DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Petr Růžička CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic Tel.:


Stáhnout ppt "Veřejná podpora pro energeticky úsporné projekty"

Podobné prezentace


Reklamy Google