Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program INOVACE Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program INOVACE Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví"— Transkript prezentace:

1 Program INOVACE Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví
OP Podnikání a inovace Ing. Martin Kašpárek

2 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Program Inovace Program Inovace Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Inovační projekty Podpora projektů zaměřených na ochranu práv průmyslového vlastnictví představuje specifickou, samostatně vyhlašovanou podporovanou aktivitu programu Inovace.

3 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Inovační proces
INOVACE – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Prototyp POTENCIÁL INOVACE-inovační projekty Uvedení na trh Vymyslet Vyvinout Vyrobit a prodat Probíhá rešerše stavu techniky Probíhá ochrana vyvinutého technického řešení formou patentu nebo užitného vzoru Probíhá ochrana designu výrobku průmyslovým vzorem a ochrana produkce ochrannou známkou

4 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Cíl programu, důvod podpory
Cílem programu je prostřednictvím dotací podpořit zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami a fyzickými osobami. -- Program podporuje průmyslově-právní ochranu vynálezů, designu výrobků a obchodního názvu či značky. Důvodem pro podporu je výrazné zaostávání ČR za vyspělými zeměmi EU v oblasti průmyslově-právní ochrany a rostoucí význam ochrany nehmotných statků pro zajištění konkurenceschopnosti.

5 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Podporované aktivity, alokace
a) Podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR b) Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě: -- patentů v ČR a zahraničí -- užitných vzorů (pouze v případě, že byla současně s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí -- průmyslových vzorů v zahraničí -- a ochranných známek v zahraničí Alokace pro projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví je 350 mil. Kč na období (cca 50 mil.Kč/rok)

6 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Příjemci podpory
Žadatelem/příjemcem podpory v projektech na ochranu práv průmyslového vlastnictví je přihlašovatel daného průmyslového práva. Inovační projekty projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví -- podnikatelský subjekt -- malý nebo střední podnik -- veřejná výzkumná instituce -- vysoká škola -- fyzická osoba projekty s výstupem v OKEČ – 15,17-37, 72 a 74.3 kromě odvětví vymezených v bodě 4.4 programu není odvětvové vymezení kromě bodu 4.4 programu

7 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Podmínky a vymezení
-- sídlo nebo bydliště, případně adresa pracoviště příjemce podpory, v rámci jehož činnosti předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl, musí být v ČR mimo území hl. m. Prahy. -- s přihláškou užitného vzoru musí být vždy podána přihlášku vynálezu na stejné technické řešení. -- podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví: - nákup dopravních prostředků v odvětví dopravy - uhelný průmysl (oddíly 10 a 23.1 OKEČ) - rybolov a akvakultura (oddíl 05 OKEČ) - prvovýroba výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o ES

8 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Způsobilé výdaje
-- služby oprávněných zástupců, poradců, expertů, studie oprávněnými zástupci mohou být patentový zástupci, specializovaní advokáti, ZV jsou externí nákup služeb oprávněných zástupců spojených se zastupováním před příslušnými úřady a s řízením o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky. -- překlady Jen překlady pro účely přípravy a řízení o udělení práv průmyslového vlastnictví dle programu a výzvy. Způsobilými nejsou výdaje na tlumočení. -- správní poplatky spojené s udělením práva průmyslového vlastnictví Jen správní poplatky hrazené příslušnému úřadu ochrany průmyslového vlastnictví do doby udělení či zapsání průmyslového práva (mezi ZV nepatří udržovací poplatky hrazené po udělení průmyslového práva)

9 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Forma a výše podpory
10 – 300 tis. Kč na projekt (jedná se o navýšení na 1 mil. Kč) Veřejná výzkumná instituce 75 % způsobilých výdajů Vysoká škola MSP/fyzická osoba 45 % způsobilých výdajů MSP spolupracující s VŠ nebo VVI 55 % způsobilých výdajů ZV – způsobilé výdaje

10 Postup podávání žádostí na CzechInvestu během patentového řízení u ÚPV
Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Způsob podávání žádostí Postup podávání žádostí na CzechInvestu během patentového řízení u ÚPV Postup na CzechInvestu Postup u ÚPV Podání registrační žádosti u agentury CzechInvest přes eAccount Podání přihlášky vynálezu u Úřadu průmyslového vlastnictví Zveřejnění přihlášky Udělení patentu Žádost o úplný průzkum Podání plné žádosti včetně příloh u agentury CzechInvest přes eAccount Podání žádosti o platbu včetně příloh u agentury CzechInvest

11 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva, zahájení příjmu žádostí
-- vyhlášení samostatné výzvy: – -- příjem registračních žádostí a plných žádostí: – Více informací na: -- -- jednotlivé výzvy

12 Děkuji za pozornost Ing. Martin Kašpárek
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest Všechna práva vyhrazena Děkuji za pozornost Ing. Martin Kašpárek


Stáhnout ppt "Program INOVACE Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google