Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."— Transkript prezentace:

1 1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“ Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření III.3.1. Vzdělávání a informace Programu rozvoje venkova ČR

2 2 Žádost o proplacení Vyúčtování Kontrola, monitoring,

3 3 Žádost o proplacení výdajů Skládá se: •obecné části •specifické části – souvisí s opatřením •Instruktážní list k Žádosti o proplacení výdajů

4 4 Žádost o proplacení výdajů Formulář je zveřejněn •Forma prostého dokumentu PDF (nelze vepisovat) •SW nástroj – pro vyplňování formuláře

5 5 SW nástroj •Pomocí SW nástroje lze Žádost o proplacení výdajů vyplňovat po stažení do vlastního PC. •Pro snadnější práci s formuláři je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Reader verze 8.1, který je volně (zdarma) ke stažení. •Při otevření dokumentu se příjemci dotace zobrazí strany A1 a A2 obecné části Žádosti o proplacení výdajů, po zadání opatření, podopatření, resp. záměru do polí na straně A1, oddíl „Další údaje“ (viz obrázek) se k obecné částí Žádosti o proplacení výdajů zobrazí příslušné specifické strany (B1, B2, C1, resp. C2) žádosti na dané („vyplněné“) opatření.

6 6 Žádost o proplacení výdajů – obecná část

7 7

8 8 Žádost o proplacení výdajů – Specifická část

9 9 Instruktážní list – 4. kolo

10 10 Formuláře určené pro vyúčtování – Soupiska účetních dokladů •Dále je na webových stránkách zveřejněn formulář „Soupiska účetních dokladů ke způsobilým výdajům – část A“ (společný formulář pro všechna opatření/podopatření/záměry) včetně instruktážního listu pro vyplňování

11 11 Soupiska účetních dokladů

12 12 Postup při vyúčtování •Žadatel předkládá žádost o proplacení nejpozději v termínu, který uvedl do žádosti o dotaci (žádost o průběžnou platbu, konečnou platbu)- je uvedena v dohodě o dotaci •Formulář žádosti předkládá a podepisuje žadatel osobně před pracovníkem RO SZIF (případně prostřednictvím statutárního orgánu v případě PO) •Současně s žádostí předkládá soupisku účetních dokladů (formulář) •Předkládá originály ( případně ověřené kopie účetních dokladů)

13 13 Účetní doklady pro vyúčtování •Smlouva s dodavatelem / Objednávka potvrzená dodavatelem a odběratelem s uvedením kódú uznatelných výdajů •Faktury od dodavatelů s uvedením kódú uznatelných výdajů •Pokladní doklady (v rámci jednoho projektu lze realizovat platby do 100 tis.) •Doklady o zaplacení •Výpis z účtu (účet uvedený v dohodě)

14 14 Monitoring Monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel •Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel. •Příjemce dotace/žadatel musí doložit potřebné doklady za účetně uzavřený rok nejpozději do 31. července. •Pokud doklady nebudou doloženy do tohoto termínu, bude tato podmínka považována za nesplněnou a budou následovat sankce.

15 15 Monitoring Tato specifická podmínka není relevantní a nebude kontrolována u příjemců dotace pro níže uvedená opatření •I.1.4. – Pozemkové úpravy •I.3.1. – Další odborné vzdělávání a informační činnost (příjemci dotace dokládají přílohu č.6 •Pravidel pro žadatele k Žádosti o proplacení) •III.2.1. – Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby •III.2.2. – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

16 16 Monitoring Výše uvedená specifická podmínka je relevantní pouze pro následující opatření •I.1.2. – Investice do lesů •I.1.3. – Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů •III.1.1.a – Diverzifikace činností nezemědělské povahy •III.1.2. – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje •III.1.3. – Podpora cestovního ruchu

17 17 Kontrola Žadatel (příjemce dotace) je povinen umožnit kontrolu pověřeným osobám •orgány státní kontroly, SZIF,MZe, Evropská komise, Certifikační orgán, Kompetentní orgán, Evropský účetní dvůr •Kontrola ze strany SZIF může být prováděna ode dne zaregistrování Žádosti o realizaci SPL po celou dobu trvání závazku stanoveného v Dohodě

18 18 Druhy kontroly u žadatelů •Kontrola ex-ante – kontroly před realizací (plánované, neplánované) •Kontrola interim – v průběhu realizace, při žádost i platbu •Kontrola ex-post – kontrola po ukončení realizace

19 19 Děkuji za pozornost Ing. Ivana Chytilová Projektová manažerka +420 737 151 813 ivana.chytilova@smarv.cz@smarv.cz www.smarv.cz


Stáhnout ppt "1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."

Podobné prezentace


Reklamy Google