Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifické podmínky závěrečných Výzev 12. června 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifické podmínky závěrečných Výzev 12. června 2014."— Transkript prezentace:

1 Specifické podmínky závěrečných Výzev 12. června 2014

2 1.Termín předložení monitorovací zprávy s žádostí o platbu 2.Nutnost profinancovat povinné % stanovené ve Výzvě Specifické podmínky závěrečných Výzev 2

3 Do 31. 7. 2014 Nejpozději tento den musí být na ÚRR doručena monitorovací zpráva s ŽoP Nesplnění tohoto termínu bude považováno za porušení podmínek Výzvy, se všemi následky!!! – ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace Termín předložení MZ za 1. etapu projektu 3

4 -44. Výzva – 15 % -45. Výzva – 8 % -47. Výzva – 10 % -48. Výzva – 2 % -49. Výzva – 10 % -50. Výzva – 10 % -51. Výzva – 15 % -52. Výzva – 10 % -53. Výzva – 10 % Profinancování povinných % 4

5 -Podmínka stanovena v souvislosti s plněním pravidla n+2, řízením čerpání příslušné alokace v letošním roce -Je závazná a nelze jí měnit -Výjimky nebudou povolovány Profinancování povinných % 5

6 Vztahuje se vždy k výši celkových způsobilých výdajů Musí být doloženo v rámci předložené monitorovací zprávy (musí být realizováno, zahrnuto v etapě, za kterou je předkládána MZ s ŽOP) Pozor na úhradu faktur v termínu etapy 6 Profinancování povinných %

7 Profinancování = provedení stavebních prací, uskutečnění služeb nebo dodávek + úhrada Bude ověřováno v rámci veřejnosprávních kontrol 7 Profinancování povinných %

8 Nesplnění této podmínky bude považováno za porušení podmínek Výzvy, se všemi následky!!! – ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace 8 Profinancování povinných %

9 Postup ÚRR v některých případech 1) Příjemce v rámci MZ předloží méně než povinné % - Nesplnění podmínky profinancování % stanovených ve výzvě je důvodem pro ukončení Smlouvy s příjemcem, neboť nebyl dodržen časový a finanční harmonogram realizace projektu (jedná se o porušení podmínky stanovené ve výzvě). 2) Příjemce v rámci MZ předloží správně povinná %, ale dojde ke krácení způsobilých výdajů (krácení nebude z důvodu zjevného podvodu) - krácení způsobilých výdajů není důvodem pro ukončení Smlouvy. Projekt je dále realizován s korekcí způsobilých výdajů.

10 Postup ÚRR v některých případech 3) Příjemce v rámci MZ předloží správně povinná %, ale dojde ke krácení způsobilých výdajů (evidentně podvod – např. fakturovány budou práce, které ještě nebyly provedeny) - v těchto případech se bude postupovat dle bodu 1) 4) Vykázána budou správná procenta, ale MZ bude předložena po termínu. - dojde-li k předložení MZ po termínu stanoveném ve výzvě, tj. 31. 7. 2014, bude s příjemcem ukončena Smlouva, neboť se jedná o porušení podmínky výzvy. Pokud je MZ předložena po plánovaném termínu, nikoliv však po 31. 7. 2014, bude uplatněna sankce dle Tabulky finančních oprav (do 16 dnů bez sankce).

11 11 Děkuji Vám za pozornost Ing. Lukáš Brabenec Telefon: 475 240 663 E-mail: lukas.brabenec@nuts2severozapad.cz

12


Stáhnout ppt "Specifické podmínky závěrečných Výzev 12. června 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google