Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifika závěrečných výzev a projektů v nejisté části alokace Červenec 2013 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifika závěrečných výzev a projektů v nejisté části alokace Červenec 2013 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Specifika závěrečných výzev a projektů v nejisté části alokace Červenec 2013 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Obsah I.Proč mají závěrečné výzvy jiný režim? II.Alokace závěrečných výzev III.V čem je tedy změna pro příjemce?

3 I. Proč mají závěrečné výzvy jiný režim? ROP JV je nejrychleji čerpajícím OP Smlouvy s příjemci a platby jsou v Kč, rozdělujeme ale částku stanovenou v eurech – kurzové riziko Je potřeba přijmout opatření pro dočerpání alokace Cílem je maximální využití finanční alokace programu

4 I. Proč mají závěrečné výzvy jiný režim? ROP není možné tzv. přezávazkovat (uzavřít smlouvy na více prostředků než je v alokaci), neboť Regionální rady nedisponují vlastními finančními prostředky Kurzové riziko proto v nezbytné míře musí nést příjemce.

5 II. Alokace závěrečných výzev Bezpečná a nejistá část alokace Výpočet bezpečné a nejisté části alokace je publikován na www.jihovychod.cz a je 1 x měsíčně přepočítávánwww.jihovychod.cz

6 III. V čem je tedy změna pro příjemce Postupy pro všechny projekty v Závěrečných výzvách Dle externího metodického pokynu č. 6/2013 Administrace projektů v režimu závěrečných výzev

7 III. V čem je tedy změna pro příjemce Projekty, které budou částečně kryty bezpečnou částí alokace Před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace bude příjemce muset, nad rámec standardního prokazování finančního zajištění projektu, prokázat dostatečné finanční zajištění pro celou část projektu spadající do nejisté části alokace, a to adekvátním způsobem popsaným v platné PŽP. Nebude tedy akceptovatelné prokázání prostředků pro předfinancování pouze prvních dvou etap.

8 III. V čem je tedy změna pro příjemce Projekty, které budou částečně kryty bezpečnou částí alokace Přislíbeno minimum ve výši odpovídající této bezpečné části, maximum ve výši jeho svého požadavku. Celkové způsobilé výdaje projektu budou odpovídat podílu ERDF, vlastní podíl žadatele bude zahrnut do nezpůsobilých výdajů, byť bude věcně způsobilý. Tyto projekty nebudou upravovány dodatkem na standardní Smlouvy o poskytnutí dotace ani po té, co projekt už bude krytý bezpečnou částí alokace.

9 III. V čem je tedy změna pro příjemce Projekty NEKRYTÉ bezpečnou částí alokace Před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace bude příjemce muset, nad rámec standardního prokazování finančního zajištění projektu, prokázat dostatečné finanční zajištění pro celý projekt, a to adekvátním způsobem popsaným v platné PŽP. Nebude tedy akceptovatelné prokázání prostředků pro předfinancování pouze prvních dvou etap projektu.

10 III. V čem je tedy změna pro příjemce V rámci kolových výzev – projekty v nejisté části alokace budou finančně uspokojovány postupně v pořadí dle bodového hodnocení (při rovnosti bodů rozhoduje část B resp. C bodového hodnocení) V rámci kontinuálních výzev – projekty v nejisté části alokace budou finančně uspokojovány dle data předložení

11 III. V čem je tedy změna pro příjemce Celkové způsobilé výdaje = dotace = podíl ERDF. Vlastní podíl bude formálně zahrnut do nezpůsobilých výdajů Projekty v nejisté části alokace nebudou moci využít režim modifikovaných plateb. Počet žádostí o platbu není omezen. Platby nečekají na proplacení projektu s vyšším počtem bodů, stačí, že spadnou do bezpečné části alokace

12 III. V čem je tedy změna pro příjemce Povinnost všech příjemců v rámci závěrečných výzev obratem aplikovat změny do rozpočtu Žádosti o platbu mohou být předkládány do 31. 5. 2015. Mohou být proplaceny i po ukončení projektu.

13 III. V čem je tedy změna pro příjemce Soupiska účetních dokladů (výkaz výdajů) je předkládána ve standardní podobě, vlastní podíl není přesouván do nezpůsobilých výdajů. V žádosti o platbu v systému Benefit7 je v rámci způsobilých výdajů vykazován jen dotační podíl. Přesné procento vlastního podílu příjemce zjistí v měsíčně aktualizovaném přehledu projektů v závěrečné výzvě na www.jihovychod.cz.

14 III. V čem je tedy změna pro příjemce Stejně tak v monitorovacích zprávách v systému Benefit7 bude příjemce v rámci celkových způsobilých výdajů uvádět pouze dotaci. Vlastní podíl bude pro potřeby informačního systému uváděn do nezpůsobilých výdajů. Případné jiné peněžní příjmy budou v Benefit7 vykazovány jen v poměrné části odpovídající původnímu procentu dotace.

15 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Kontakt: Mgr. Ljubomir Džingozov Vedoucí oddělení monitoringu a evaluace tel.: 532 193 505, mobil: 724 574 887 dzingozov@jihovychod.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Specifika závěrečných výzev a projektů v nejisté části alokace Červenec 2013 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google