Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásahy do investice Ústí nad Labem 25.září 2013 Mgr. Vladimír Skála 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásahy do investice Ústí nad Labem 25.září 2013 Mgr. Vladimír Skála 1"— Transkript prezentace:

1 Zásahy do investice Ústí nad Labem 25.září 2013 Mgr. Vladimír Skála 1
Ing. Hana Soukupová Ústí nad Labem 25.září 2013

2 2. Druhy zásahů do investice
Obsah 1. Zdroj informací 2. Druhy zásahů do investice 3. Rozdíl mezi změnou v projektu a zásahem do investice 4. Povinnosti příjemců v souvislosti s plánovaným zásahem do investice 5. Postup ÚRR 6. Shrnutí 7. Na závěr

3 3 1. Zdroj informací Externí metodický pokyn č.59 – Udržitelnost projektu – vydaný dne 17.června 2013 Externí metodický pokyn č.62 – Aktuální přílohy PPP a PPŽ – vydaný dne 12.července PPP příloha č.11a Metodika změn projektů Metodická informace k zásahům do investice v době udržitelnosti projektu

4 2. Druhy zásahů do investice
4 2. Druhy zásahů do investice a) Zásahy do investice z důvodu havárie nebo jiné nepředvídatelné události: odstranění následků povodní nebo záplavových děšťů a zabránění vzniku podobných škod v budoucnu odstranění následků nehody jiným technickým řešením pro zabránění dalších podobných událostí

5 2. Druhy zásahů do investice
5 2. Druhy zásahů do investice b) Zásahy, které vedou k trvalé změně projektu výstavba objektů na území revitalizovaném z dotačních prostředků úprava vnitřních dispozic objektu stavební zásah do silnice, která byla rekonstruovaná z dotačních prostředků, z důvodu výstavby chodníků změna plochy nebo využití revitalizovaného území přístavba k objektu vybudovaného nebo zrekonstruovaného z dotačních prostředků

6 2. Druhy zásahů do investice
6 2. Druhy zásahů do investice c) Zásahy, které lze uvést do původního stavu - oprava kanalizace pod komunikací rekonstruované z dotačních prostředků přechodné využití zpevněné plochy vybudované z dotačních prostředků pro deponii materiálu vybudování nové technologie v objektu rekonstruovaného z dotačních prostředků s nutností dočasného stavebního zásahu

7 3. Rozdíl mezi změnou v projektu a zásahem do investice
7 3. Rozdíl mezi změnou v projektu a zásahem do investice Změna v projektu – nemění se technické parametry investice ani indikátory projektu. Změna v projektu se týká např. instalace zařízení/technologie, výměny zařízení ve stejné nebo vyšší kvalitě, nahrazení nebo opravy nefunkčního, poničeného či ukradeného majeteku. Zásah do investice – následkem je dočasná nebo trvalá změna technických parametrů nebo indikátorů projektu např. zúžení silnice financované z dotačních prostředků z důvodu výstavby chodníku.

8 4. Povinnosti příjemce dotace
8 4. Povinnosti příjemce dotace a) Oznánemí zásahu do investice na ÚRR: minimálně 30 kalendářních dnů před plánovaným zásahem do investice nejpozději 7 kalendářních dnů ode dne vzniku neočekávaného zásahu, např. v případech havárie formulář “Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice” – příloha ExMP č.59

9 4. Povinnosti příjemce dotace
9 4. Povinnosti příjemce dotace b) Přílohy k Žádosti o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice: Projektová dokumentace Smlouva o dílo, kde předmětem je zásah do investice – pokud je uzavřena Čestné prohlášení o nečerpání žádné další dotace na uvedení do původního stavu Plánované finanční vyjádření vratky dotace – způsobilé výdaje dotčené zásahem do investice Vyčíslení plánované změny indikátorů – pokud nastane

10 4. Povinnosti příjemce dotace
1010 4. Povinnosti příjemce dotace c) Informace na Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (ÚRR) po realizaci zásahu do investice: Skutečné finanční vyčíslení vratky dotace Smlouva o dílo, kde předmětem je zásah do investice – pokud již nebyla předložena Zákres trvalé změny projektu do projektové dokumentace Skutečné vyčíslení změny indikátorů

11 1111 5. Postup ÚRR a) Po posouzení oznámeného zásahu do investice, který musí splňovat charakter zásahu do investice a podmínky uvedené v Externím metodickém pokynu č.59, vydá ÚRR souhlas nebo nesouhlas se zásahem do investice. b) V případě vydaného souhlasu se zásahem do investice bude vypracován dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. c) Po realizaci a provedení vratky dotace bude uskutečněna fyzická kontrola na místě, která ověří dodržení podmínek uzavřeného dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace a prověří, zda vratka odpovídá realitě.

12 6. Shrnutí Povolení poskytovatele dotace k zásahu do investice.
1212 6. Shrnutí Povolení poskytovatele dotace k zásahu do investice. Zachování účelu, cíle, výstupů a indikátorů projektu po dobu udržitelnosti projektu. Uvedení projektu do původního stavu v případě dočasné změny. Dodržení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti výdajů pro uvedení do původního stavu. Pozastavení lhůty udržitelnosti projektu v případě dočasné změny. Čestné prohlášení o nečerpání dalších dotací na uvedení do původního stavu. Navrácení příslušné části dotace v případě trvalé změny.

13 1313 7. Na závěr Doporučení: V případě jakéhokoli zásahu do projektu v době udržitelnosti nejdříve kontaktujte příslušného projektového nebo finančního manažera svého projektu a domluvte si s ním další postup.

14 Prostor pro Vaše dotazy
Konec Prostor pro Vaše dotazy Problematiku zásahů do investice v době udržitelnosti projektu řeší externí metodický pokyn č. 59

15 Děkuji Vám za pozornost
1515 Děkuji Vám za pozornost Na shledanou Mgr. Vladimír Skála Telefon: Ústí nad Labem 25. září 2013

16


Stáhnout ppt "Zásahy do investice Ústí nad Labem 25.září 2013 Mgr. Vladimír Skála 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google