Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný operační program – 4.1 - Administrace projektové žádosti a nejčastější chyby v projektových žádostech Ing. Lucie Vopěnková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný operační program – 4.1 - Administrace projektové žádosti a nejčastější chyby v projektových žádostech Ing. Lucie Vopěnková."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný operační program – 4.1 - Administrace projektové žádosti a nejčastější chyby v projektových žádostech Ing. Lucie Vopěnková

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 2 Obsah ⋐Administrace projektové žádosti ⋐Posouzení přijatelnosti projektu ⋐Kontrola formálních náležitostí ⋐Hodnocení kvality projektu ⋐Ex-ante AR a ex-ante kontrola ⋐Schvalování projektů VK ⋐Vydání Registrace akce ⋐Rozhodnutí o poskytnutí dotace ⋐Změny před vydáním RA/Rozhodnutí ⋐Nejčastější chyby ⋐Při kontrole žádosti

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 3 Harmonogram administrace žádosti

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 4 Posouzení přijatelnosti projektu ⋐Kontrola splnění obecných a specifických kritérií přijatelnosti ⋐Kap. 6.2 PPŽP ⋐Provádí P-CRR ⋐Termín 5 pd od ukončení výzvy ⋐Možnost doplnění/upřesnění údajů ⋐Výzva k doplnění max. 2x ⋐Termín na doplnění 5 pd ⋐Nesplnění kteréhokoli kritéria přijatelnosti → vyřazení z procesu dalšího hodnocení

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 5 Kontrola formálních náležitostí ⋐Formální kontrola žádosti ⋐Kap. 6.2 PPŽP ⋐Provádí P-CRR ⋐Termín 2 pd od posouzení přijatelnosti projektu ⋐Možnost doplnění/upřesnění údajů ⋐Výzva k doplnění max. 2x ⋐Termín na doplnění 5 pd ⋐Nesplnění kteréhokoli kritéria formálních náležitostí → vyřazení z procesu dalšího hodnocení

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 6 Hodnocení kvality projektů ⋐Provádí nezávisle na sobě dva externí hodnotitelé ⋐Termín 25 pd od ukončení kontroly formálních náležitostí ⋐Podklady pro hodnocení ⋐Benefitová žádost ⋐Podklady pro hodnocení kvality projektu (příloha žádosti), příp. partnerské smlouvy + další nepovinné přílohy (studie apod.) ⋐Splnění podmínek hodnocení – min. 75 bodů ⋐V případě rozdílného bodového ohodnocení hodnotí arbitr

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 7 Ex-ante analýza rizik a ex-ante kontrola ⋐Provádí P-CRR ⋐Termín ⋐Ex-ante AR – 5 pd od ukončení hodnocení kvality ⋐Ex-ante kontrola – 10 pd od ukončení ex-ante AR ⋐Cíl: ⋐Posouzení věcné správnosti a souladu údajů uvedených v žádosti se skutečností ⋐Ověření správného nastavení výše monitorovacích indikátorů ⋐Ověření stavu projektu na místě ⋐Prevence možných rizik při administraci projektu

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 8 Ex-ante analýza rizik a ex-ante kontrola ⋐Kontrola zahájených/ukončených zadávacích výběrových řízení k projektu ⋐Kontrola způsobilých výdajů ⋐Vyřazení nezpůsobilých výdajů ⋐Snížení částek u výdajů, jejichž cena neodpovídá ceně v místě a čase obvyklé ⋐Na základě kontroly CRR doporučuje/nedoporučuje projekty k financování

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 9 Schvalování projektů ⋐Provádí výběrová komise ⋐Termín – 20 pd od ukončení ex-ante kontrol ⋐Výstup ze zasedání VK ⋐Seznam doporučených projektů ⋐Seznam nedoporučených projektů ⋐Seznam příp. náhradních projektů ⋐Úspěšným žadatelům/náhradníkům zasílá CRR dopis do 10 pd ⋐Neúspěšným žadatelům zasílá oznámení ŘO IOP včetně odůvodnění

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 10 Vydání Registrace akce ⋐Vydává ŘO IOP pro projekty doporučené k financování VK ⋐CRR zasílá RA a návrh Podmínek Rozhodnutí žadateli ke kontrole ⋐Termín pro vyjádření ke správnosti údajů - 10 pd od doručení ⋐Kontrola údajů ⋐Změny oproti žádosti – předložení Oznámení o změně v projektu

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 11 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ⋐Vydává ŘO IOP, schvaluje ministr podpisem ⋐Termín 3 měsíce od schválení projektu VK ⋐Vzor Rozhodnutí v PPŽP (příloha č. 11) ⋐Náležitosti ⋐Základní údaje o projektu ⋐Harmonogram ⋐Monitorovací indikátory ⋐Maximální částka finančních prostředků ⋐Podmínky – povinnosti příjemce, sankce ⋐Podepisuje statutární zástupce (příp. osoba pověřená k podpisu)

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 12 Podmínky Rozhodnutí ⋐Povinnosti příjemce a pravidla, kterými se musí řídit po celou dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu, tj. pět let od ukončení realizace projektu dle Rozhodnutí ⋐Vzor Podmínek v PPŽP (příloha č. 10) ⋐Náležitosti ⋐Identifikace příjemce ⋐Identifikace zprostředkujícího subjektu ⋐Finanční rámec projektu ⋐Podmínky, na něž je poskytnutí dotace vázáno a sankce za neplnění ⋐Podmínky pozastavení nebo vrácení dotace

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 13 Změny v žádosti před vydáním RA/Rozhodnutí ⋐Veškeré změny oproti benefitové žádosti je nutné oznamovat, a to v předstihu ⋐Formulář Oznámení o změnách v projektu (příloha č. 18 PPŽP) ⋐Veškeré změny před vydáním RA/Rozhodnutí jsou posuzovány jako změny podstatné ⋐Doporučujeme změny konzultovat s pobočkou CRR ⋐Dostatečný popis změny (původní hodnota – nová hodnota) ⋐V případě vlivu na věcné hodnocení → přebodování

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 14 Chyby při kontrole žádosti ⋐Nejsou doloženy všechny přílohy k oběma projektům ⋐Nejsou vyplněny povinné údaje ⋐Chybí podpis statutárního zástupce ⋐Chybí pověření k podpisu v případě, že žádost nepodepisuje statutární zástupce

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 15 Chyby při kontrole žádosti ⋐Nedodržení limitů způsobilých výdajů ⋐Špatně vyplněné místo realizace a dopadu ⋐Špatně vyplněné indikátory – rozdělení v poměru 1:13 ⋐Neodpovídají údaje uvedené v benefitové žádosti a přílohách (rozpočet, harmonogram, aktivity) ⋐Pozor na kopírování údajů mezi žádostmi

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 16 Chyby při kontrole žádosti ⋐Není dostatečně zpracovaná vstupní analýza projektu (→ Věcné hodnocení) ⋐Chybná etapizace projektu ⋐Nastavení v závislosti na financování projektu ⋐Doporučujeme min. 3 měsíce ⋐Etapu, resp. aktivity lze ukončit před schválením Rozhodnutí ⋐Projekt nelze ukončit před schválením Rozhodnutí

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 17 … závěrem Největší chybou je, že žadatelé a příjemci nečtou pozorně Příručku pro žadatele a příjemce

18 Děkuji za pozornost Ing. Lucie Vopěnková vopenkova@crr.cz tel.: 221 580 252


Stáhnout ppt "Integrovaný operační program – 4.1 - Administrace projektové žádosti a nejčastější chyby v projektových žádostech Ing. Lucie Vopěnková."

Podobné prezentace


Reklamy Google