Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejčastější chyby při kontrole žádosti o dotaci 9. výzva IOP - Komunikační infrastruktura veřejné správy Ing. Jana Břicháčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejčastější chyby při kontrole žádosti o dotaci 9. výzva IOP - Komunikační infrastruktura veřejné správy Ing. Jana Břicháčková."— Transkript prezentace:

1 Nejčastější chyby při kontrole žádosti o dotaci 9. výzva IOP - Komunikační infrastruktura veřejné správy Ing. Jana Břicháčková

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 2 Regionální síť poboček CRR • kontaktní údaje na pracovníky poboček viz http://www.crr.cz/index.php?did=301http://www.crr.cz/index.php?did=301

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 3 Kontakty na pobočky

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 4 Kontakty na pobočky

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 5 Pobočka CRR ČR ⋐podpora a konzultace žadatelům/příjemcům před, během realizace a v období udržitelnosti projektu ⋐Projektový manažer ⋐kontrola a konzultace výběrových řízení, analýzy rizik, monitoring projektů na místě, administrace změn projektu, kontrola monitorovacích zpráv, kontrola udržitelnosti ⋐Finanční manažer ⋐kontrola rozpočtů, věcná a formální kontrola účetních dokladů zejména při žádosti o platbu, podpora při sestavení soupisky faktur, konzultace při dokladování způsobilých výdajů

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 6 Klíčové činnosti poboček ⋐Pracovníci CRR poskytují poradenství např. při: ⋐Zpracování projektové žádosti ⋐Přípravě zadávací dokumentace k VŘ ⋐Zpracování monitorovacích zpráv ⋐Tvorbě zjednodušené žádosti o platbu ⋐Ale pracovníci CRR nemohou za žadatele zpracovávat projektovou žádost nebo některé z povinných příloh či vypracovávat zadávací dokumentaci k výběrovým řízením atd.

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 7 Kontroly žádosti o dotaci – CRR ČR ⋐Kontrola přijatelnosti ⋐ dodržení limitů pro způsobilé výdaje ⋐ uznatelné výdaje se musí vztahovat ke způsobilým aktivitám ⋐Kontrola formálních náležitostí ⋐Nejsou doloženy všechny přílohy/ nejsou vyplněny povinné údaje ⋐Chybí podpis statutárního zástupce ⋐Kontroly výběrových řízení

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 8 Zadávání zakázek ⋐Při realizaci projektu je uskutečněno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek nespadajících do režimu tohoto zákona postupuje příjemce v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 („Závazné postupy“), které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce.

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 9 Chyby při kontrole zadávacích řízení - I ⋐nedodržování předepsaných lhůt ⋐neúplné dokladování jednotlivých úkonů ⋐složení hodnotící komise (resp. komise pro otevírání obálek) neodpovídá internímu předpisu žadatele; § 74 zákona ⋐nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky ⋐nedovolené rozdělení předmět zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 až § 16 zákona 137/2006 Sb.

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 10 Chyby při kontrole zadávacích řízení - II ⋐hodnocení nabídek „dle referencí“ ⋐Dle § 50 představují reference (realizace obdobné zakázky) kvalifikační kritérium, konkrétně technický kvalifikační předpoklad ⋐Dle § 50 odst. 4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií ⋐oprávněnost dodavatele – dodavatel nemá živnost na dodávanou činnost (přičemž se jedná o koncesovanou, vázanou či činnost vyžadující odbornou způsobilost) ⋐nezačleňování povinností vyplývajících z realizace projektu s podporou z IOP do smluv s třetími stranami – lze nahradit prohlášením.

11 Děkuji za pozornost Ing. Jana Břicháčková 221 280 267 brichackova@crr.cz


Stáhnout ppt "Nejčastější chyby při kontrole žádosti o dotaci 9. výzva IOP - Komunikační infrastruktura veřejné správy Ing. Jana Břicháčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google