Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | | Kontrola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | | Kontrola."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Kontrola 1. stupně INTERREG IIIB CADSES Lenka Štěpánková, Praha 30. 5. 2007

2 Kontrola 1. stupně v ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz  Certifikace v programu I3B vydané CRR ČR: - průměrná výše vydaného certifikátu 36 307€ I3B 20052006 2007 (do 30.5.07) celkem počet13512892 částka (EUR) 736 8241 250 9381 352 5563 340 318

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz 1)Audit Manual http://www.cadses.net/media/files/News/audit-manual_final.pdf 2) Payment Claim Manual – součástí Project managment handbook http://www.cadses.net/media/files/2007-05-08_pmh_complete.pdf Manuály týkající se kontroly 1. stupně

4 Audit manual Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz - novinka; - distribuován v 2/2007; - skládá se ze 4 základních částí: 1) Obecné informace o řídících a kontrolních systémech 2) Požadavky na kontrolu 1. stupně dle čl. 4 nařízení 438/2001 3) Způsobilost výdajů – dle aktivit, v čase, podle umístění aktivit a zejména rozdělení výdajů do rozpočtových položek a jejich dokladování 4) Zjišťování a vykazování nesrovnalostí Pro PP je důležitá zejména část 3!

5 Audit Manual – důležité informace Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz A) ARCHIVACE - složku projektu a související dokumenty uchovat do konce roku 2013; B) PUBLICITA - dodržovat nařízení EK 1159/2000; - na všechny výstupy projektu umísťovat logo EU a text o spolufinancování; - v I3B ještě logo programu; - více informací: http://www.cadses.net/en/projects/propublic.html

6 Audit Manual – důležité informace Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz C) ČASOVÁ ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ: - výdaje vzniklé od data zahájení do data ukončení projektu; VÝJIMKY: přípravné výdaje; „project finalisation costs“ – vzniknou v průběhu trvání projektu, zaplaceny musí být do 60 dní od data ukončení projektu. D) ROZPOČET PROJEKTU: -při překročení rozpočtových položek je nutný souhlas LP; -rozdělení výdajů do rozpočtových položek a jejich dokladování je uvedeno v části 3 AM, důležitá je též metodická příručka „Způsobilé výdaje“ (na www.strukturalni- fondy.cz) -PC patří do rozp. položky 7 – Others.

7 Audit manual – důležité informace Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz E) KONTROLY NA MÍSTĚ: -jsou povinné; -budou u všech českých LP a PP, jejichž předpokládaný rozpočet je více než 75 000 EUR z ERDF a dále dle uvážení CRR ČR (celkem cca 18 projektů z I3B) -kontroly 2. stupně???

8 Payment Claim Manual Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz -nové vydání distribuováno 3/2007; -důležitý zejména pro LP, kontroly 1. stupně se týká kapitola 6; -nový vzor „Certification of expenditure“ (rozdíl zejména v uváděném období od – do); NOVINKA!!! – povinnou součástí certifikátu je i tzv. „Annex to the Certification of Expenditure“ VÝHRADY: - množství chyb v PCM v popisu vyplňování certifikátu; - nesoulad mezi tabulkou C na „Annexu“ a tabulkou, kterou odevzdává LP JTSku (vyplňování nadbytečných údajů – zejména č. faktury).

9 Audit Manual – důležité informace Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz -v návaznosti na nový vzor dokumentů CRR ČR připravilo nový vzor finanční zprávy (excelovský soubor), která obsahuje i „Annex“ a na listu „Seznam dokladů“ je nově také prohlášení o příjmech; PROHLÁŠENÍ 1: Prohlašuji, že všechny doklady k výdajům uvedeným v této finanční zprávě a uznaným jako způsobilé výdaje z hlediska CRR ČR uplatňuji pro spolufinancování výhradně v tomto projektu a nepoužiji je pro opakované získání podpory z jakýchkoliv veřejných finančních prostředků. Toto prohlášení se vztahuje ve stejné míře i na podkladové prvotní účetní doklady, v případě, že doklady uvedené v této finanční zprávě byly vytvořeny z těchto prvotních účetních dokladů.

10 Audit manual – důležité informace Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz PROHLÁŠENÍ 2: Prohlašuji, že veškeré příjmy plynoucí z realizace projektu jsou pravdivě a správně uvedeny v této tabulce (řádek 10). Pokud v souvislosti s realizací projektu vznikly příjmy, byly do tabulky zaznamenány a od způsobilých výdajů odečteny nejpozději při předložení závěrečné finanční zprávy projektu. POZOR NA PŘÍJMY V PROJEKTU!

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | | Kontrola."

Podobné prezentace


Reklamy Google