Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žádost o grant Co je v žádosti napsáno, musíte se dodržet Žádost se porovnává s údaji v monitorovací zprávě Ze žádosti vychází kontrolní orgány Příručka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žádost o grant Co je v žádosti napsáno, musíte se dodržet Žádost se porovnává s údaji v monitorovací zprávě Ze žádosti vychází kontrolní orgány Příručka."— Transkript prezentace:

1

2 Žádost o grant Co je v žádosti napsáno, musíte se dodržet Žádost se porovnává s údaji v monitorovací zprávě Ze žádosti vychází kontrolní orgány Příručka pro příjemce Obsáhlý dokument s pravidly a povinnostmi příjemců podpory Příručka se v průběhu projektu aktualizuje (vždy vycházet z aktuální verze) Příručka může obsahovat i nejasné a sporné záležitosti - vždy konzultujte Právní akt o poskytnutí dotace Práva a povinnosti příjemce podpory (obecné a specifické povinnosti) Platební a finanční podmínky Sankce Realizace projektu - Dokumenty

3 –Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem stanovenou dobu od obdržení závěrečné platby –Tato povinnost se vztahuje také na partnery (musí být stanoveno v Partnerské smlouvě) a dodavatele (dodavatelská smlouva) –Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být snadno dosažitelná (důležité zejména pro případ kontroly na místě) Realizace projektu - Archivace

4 –V Žádosti o grant uvádí každý žadatel výchozí a plánované hodnoty indikátorů (výstupy a výsledky), které musí dodržet –O naplňování indikátorů příjemce podpory pravidelně informuje prostřednictvím monitorovacích zpráv –Některé indikátory se sledují v podrobném členění (např. počet žen, typy kurzu, znevýhodnění na trhu práce, sociální znevýhodnění) Realizace projektu - Monitorovací ukazatele

5 Evidence podpořených osob –Vykazované indikátory musí být podložené –Příjemce dotace (resp. jeho partneři) musí vést průkaznou evidenci podpořených osob, jako např.: Záznamy o každém klientovi (např. formou monitorovacích listů) Prezenční listiny kurzů Záznamy o vydaných certifikátech pro absolventy kurzů –Příjemce musí při sběru dat postupovat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů Realizace projektu - Monitorovací ukazatele

6 Nepodstatné změny v projektu Změny, které neovlivní dosažení cílů projektů, vč. naplňování monitorovacích indikátorů Nepodléhají předchozímu souhlasu poskytovatele dotace Příjemce o nich informuje v nejbližší monitorovací zprávě (vč. zdůvodnění) Příklady: Přesun v rámci kapitoly rozpočtu Přesun mezi kapitolami rozpočtu do povolené výše (např. 15% dotace) Změna kontaktních údajů, sídla Změna kontaktní osoby projektu Vytvoření nové položky v rozpočtu Změna harmonogramu projektu (kromě jeho zkrácení, či prodloužení) Realizace projektu - Změny v projektu

7 Podstatné změny v projektu Zakládají povinnost upravit právní akt s poskytovatelem dotace (formou dodatku) Příjemce předkládá návrh dodatku, který dokládá písemnou Žádostí o změnu (vč. vysvětlení) Podstatné změny musejí být odsouhlaseny partnery projektu ještě před podáním návrhu změn Změny musejí mít těsnou vazbu s charakterem a hlavním cílem projektu Příklady podstatných změn projektu: Změna data ukončení projektu Změna týkající se monitorovacích indikátorů Realizace projektu - Změny v projektu

8 Manuál vizuální identity stanovuje závazné postupy pro navrhování podoby informačních a propagačních materiálů. Manuál stanovuje závaznou podobu log a další pravidla jejich používání. Je nutné používat pouze schválené podoby loga a jeho formátu. Logo (např. ESF v ČR a logo EU) musí být umístěno na všech informačních, školících a propagačních materiálech. Jedná se zejména o:  Pozvánky na semináře, školení apod.  Titulní strany školících materiálů  Prezenční listiny  Osvědčení o absolvování kurzů  Písemnou korespondenci  Webové stránky příjemce, partnerů, projektu Realizace projektu - Publicita projektu

9 Interní účetní směrnice organizace Řízení rozpočtu Finanční vztahy s partnery Vedení odděleného účetnictví Uznatelnost nákladů Platby od poskytovatele Realizace projektu - Finanční řízení projektu


Stáhnout ppt "Žádost o grant Co je v žádosti napsáno, musíte se dodržet Žádost se porovnává s údaji v monitorovací zprávě Ze žádosti vychází kontrolní orgány Příručka."

Podobné prezentace


Reklamy Google