Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná monitorovací zpráva a její zpracování v Benefitu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná monitorovací zpráva a její zpracování v Benefitu."— Transkript prezentace:

1 Závěrečná monitorovací zpráva a její zpracování v Benefitu

2 Činnosti související se závěrečnou MZ Ukončení klíčových aktivit Výstupy projektu Kontrola realizace projektu s projektovou žádostí Zpracování formuláře MZ Zpracování všech relevantních příloh Finanční vypořádání 2

3 Závěrečná MZ Stejný formát formuláře jako průběžné a mimořádné monitorovací zprávy Uvádí se však více informací (souhrnná informace o realizaci projektu, informace shrnující celý průběh projektu) Dokládají se všechny informace a podklady, které ještě v rámci projektu nebyly uvedeny

4 Finanční vypořádání projektu Kontrola uznatelných schválených výdajů a vyplacených plateb (včetně zálohové) Kontrola úroků na projektovém účtu (kontrola účtu u partnera) Odsouhlasení částky vratky či závěrečného doplatku (včetně dělení na investice a neinvestice) 4

5 Elektronická MZ V této záložce si prosím vždy důkladně zkontrolujte Sledované období OD-DO, Pořadí MZ a Typ MZ. Pokud údaje zde vyplněné neodpovídají skutečnosti, neprodleně kontaktujte poskytovatele dotace. Zkontrolujte, zda je opravdu uvedeno, že se jedná o závěrečnou monitorovací zprávu. NOVÝ vzor formuláře : „Souhrnná informace o realizaci projektu“ (ke stažení na www.nuts2moravskoslezsko.cz) 5

6 6 Elektronická MZ

7 7 Monitorovací indikátory Vykazování indikátorů v rámci realizovaných aktivit projektu probíhalo průběžně po celou dobu projektu. Uvádějte rovněž počty dílčích MI (migranti, menšiny, znevýhodnění, atd.). Zkontrolujte, zda jsou cílové hodnoty v souladu s přílohou č. 2 Vaší smlouvy o realizaci grantového projektu (počty i způsob dokladování!). Z popisu MI by mělo vyplynout, které MI byly naplněny v předchozích obdobích, a které nyní. V popisu uvádějte odkazy na přílohy, které budou k MI předloženy.

8 8 Elektronická MZ Výběrová řízení, Dodavatelé pro VŘ, Detaily VŘ Záložky vztahující se k výběrovému řízení by měly být vyplněny – a uveden stav VŘ: ukončeno, zrušeno, nenaplněno. Vyplňovat všechny relevantní údaje (o průběhu VŘ, o dodavateli, atd.)

9 9 Elektronická MZ Publicita U popsané publicity za poslední období uvádějte odkaz na přílohu. Používání prvků publicity je povinné na výstupech projektu a všech dokumentech souvisejících s projektem. Checkbox Publicita splněna označujte pouze v případě, že je publicita skutečně splněna tak, jak bylo uvedeno v projektové žádosti. Publicitu realizovanou za celý projekt vložte na CD a popište v Souhrnné informaci o realizaci projektu.

10 10 Elektronická MZ Klíčové aktivity Na této záložce zvolíte stav jednotlivých klíčových aktivit (jedná se o závěrečnou MZ, všechny aktivity by měly být ve stavu ukončena). Tyto stavy musí být v souladu s harmonogramem aktivit. V podrobném popisu je potřeba uvést všechny informace a uvést odkazy na případné přílohy, které budou sloužit jako podklady k popisovaným aktivitám.

11 11 Elektronická MZ Harmonogram aktivit Je aktivní pouze v případě, že zaškrtnete checkbox na záložce Údaje o projektu a MZ – Přepracovaný harmonogram aktivit. Změna harmonogramu aktivit musí být oznámena nepodstatnou změnou a náležitě zdůvodněna.

12 12 Elektronická MZ Kontroly na místě Tato záložka slouží pro popis kontrol, které byly provedeny u příjemce všemi kontrolními orgány v souvislosti s realizací projektu. Povinně jsou zde uváděny kontroly prováděné např. Finančním úřadem, Českou školní inspekcí atd. Dále se zde uvádí také kontroly provedené poskytovatelem podpory.

13 13 Elektronická MZ Podstatné/nepodstatné změny Tato záložka slouží pro evidenci podstatných a nepodstatných změn. Jednotlivá pole se vyplní v případě, že ke změnám došlo. V případě, že byly provedeny podstatné změny, popište a uveďte účinnost změny a číslo uzavřeného dodatku ke smlouvě.

14 14 Elektronická MZ a ŽoP Přílohy Soupiska účetních dokladů Přehled čerpání způsobilých výdajů Přepracovaný rozpočet projektu Rozpisy mzdových/platových výdajů realizačního týmu Přehled čerpání veřejné podpory Pracovní výkazy Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby (a seznam školení)

15 Elektronická MZ a ŽoP kopie účetních dokladů kopie výpisu z projektového účtu (provozního účtu) pracovní smlouvy (včetně DPP a DPČ) souhrnná informace o realizaci projektu přehled proplacených výdajů projektu publicita (i na CD) výstupy (všechny za celý projekt na samostatném CD) fotodokumentace pořízeného majetku a ze vzdělávacích akcí (na CD) auditní zpráva (schválené výdaje dle právního aktu 3 resp.10 mil. a více) 15

16 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Závěrečná monitorovací zpráva a její zpracování v Benefitu."

Podobné prezentace


Reklamy Google