Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MONITOROVACÍ ZPRÁVA Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MONITOROVACÍ ZPRÁVA Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR."— Transkript prezentace:

1 MONITOROVACÍ ZPRÁVA Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Monitorovací zpráva  Monitorovací zpráva je složena ze dvou částí  první část je vyplňována ve webové aplikaci Benefit7 na adrese www.eu-zadost.cz (jméno a heslo jako při založení žádosti o finanční podporu) Obr. Založení monitorovací zprávy v Benefit7  Druhá část je vyplňována ve formátu *.doc a vkládá se do Benefitu7 jako příloha. Formuláře ke stažení na www.opvk.kraj-lbc.cz.www.opvk.kraj-lbc.cz  + Přílohy MZ

3 MONITOROVACÍ ZPRÁVA Benefit7 Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

4 Monitorovací zpráva – Benefit7 Údaje o projektu a MZ 1. Nový záznam 2. Uložit 3. Načíst data z M7+ 4. Načíst náklady 5. Uložit

5 Monitorovací zpráva – Benefit7 Harmonogram MZ/HoP

6 Monitorovací zpráva – Benefit7 Indikátory I.část II. část

7 Monitorovací zpráva – Benefit7 Výběrová řízení

8 Monitorovací zpráva – Benefit7 Publicita

9 Monitorovací zpráva – Benefit7 Rozpočet projektu

10 Monitorovací zpráva – Benefit7 Přehled financování

11 Monitorovací zpráva – Benefit7 Finanční plán

12 Monitorovací zpráva – Benefit7 Prioritní téma

13 Monitorovací zpráva – Benefit7 Harmonogram aktivit

14 Monitorovací zpráva – Benefit7 Kontroly na místě

15 Monitorovací zpráva – Benefit7 Přílohy

16 Monitorovací zpráva – Benefit7 Finalizace a tisk MZ 1. Kontrola Kontrola proběhla v pořádku 2. Finalizace 3. Tisk Storno finalizace příjemcem nelze provést !

17 Monitorovací zpráva – Benefit7 Storno finalizace

18 MONITOROVACÍ ZPRÁVA druhá část doplňující informace Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

19 Monitorovací zpráva – druhá část Příjemce dle Smlouvy o realizaci GP IČ/DIČ Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) Zhotovitel MZ – uveďte kontaktní osobu, která zpracuje MZ a s níž budou v případě potřeby v kontaktu pracovníci ŘO/ZS. Jméno a příjmení zhotovitele zprávy Telefonní číslo/Fax E-mail 1. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

20 Monitorovací zpráva – druhá část Číslo klíčové aktivity číslo klíčové aktivity, která probíhala v daném období (dle žádosti) Název klíčové aktivity celý název klíčové aktivity (dle žádosti) Období realizace klíčové aktivity ve kterých měsících daného období aktivita probíhala (dle harmonogramu) Podrobný popis realizace klíčové aktivity - jaké činnosti byly realizovány v rámci aktivity v daném monitorovaném období (činnosti cílové skupiny, realizačního týmu a vazba na rozpočet) Př. Seminář pro výchovné poradce - kdy a kde seminář proběhl, kolik osob se ho zúčastnilo, jaký byl program semináře, kdo z realizačního týmu se na aktivitě podílel, aj. Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity - popis výsledků a výstupů klíčové aktivity, kterých bylo ve sledovaném období dosaženo - probíhala aktivita v souladu s harmonogramem? Př. Seminář pro výchovné poradce - popsat zda seminář proběhl dle stanoveného harmonogramu, jak byly semináře hodnoceny a brány cílovou skupinou (např. zpětnovazební dotazníky), co je výstupem této aktivy (např. 50 proškolených osob = prezenční listiny,1 nový produkt = doložená metodika) Problémy při realizaci projektu - popis problémů, které nastaly při realizaci této aktivity (aktivity, MI, harmonogram) - popis opatření k odstranění problémů Př. Seminář pro výchovné poradce - nedodržení harmonogramu projektu (posun termínu semináře + důvod) 2. Realizované klíčové aktivity

21 Monitorovací zpráva – druhá část - další informace o pokrocích a akcích, které se konali v monitorovaném období a nemohou být přiřazeny ke konkrétní klíčové aktivitě Př. Informace týkající se řízení projektu + s tím spojené náklady, složení realizačního týmu, aj. 3. Další informace o realizaci projektu

22 Monitorovací zpráva – druhá část 4. Plánované klíčové aktivity projektu Číslo klíčové aktivity číslo klíčové aktivity, která bude probíhat v následujícím monitorovaném období (dle žádosti) Název klíčové aktivity celý název klíčové aktivity (dle projektové žádosti) Období realizace klíčové aktivity ve kterých měsících v následujícím monitorovaném období bude probíhat klíčová aktivita (dle harmonogramu) Popis a cíl klíčové aktivity - plán činností, které budou realizovány v následujícím monitorovaném období v rámci klíčové aktivity, jak navazují na již realizované aktivity projektu

23 Monitorovací zpráva – druhá část 5. Kontrola na místě Kontrola provedená v monitorovaném období AnoNe Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu dle „Protokolu o výsledku kontroly“ Číslo kontroly Datum kontroly Nápravná opatření splněna AnoNeČástečněNebyla uložena Lhůta ke splnění nápravných opatření datum Poznámky Př. Informaci o tom, že kontrola dosud probíhá; informaci o průběhu plnění nápravných opatření Příjemce vyplní jen v případě, že u něj byla provedena kontrola jiným subjektem než poskytovatelem (FÚ, NKÚ, EK, atd.)

24 Monitorovací zpráva – druhá část 6. Nepodstatné změny v projektu Formální změny ve sledovaném období Např. změna kontaktních údajů příjemce, změna statutárního zástupce, apod. Věcné změny ve sledovaném období Např. změna harmonogramu realizace jednotlivých aktivit, změny realizačního týmu aj. Změny v rozpočtu ve sledovaném období - změny rozpočtu + zdůvodnění - mohou být provedeny bez předchozího souhlasu poskytovatele

25 Monitorovací zpráva – druhá část 7. Podstatné změny v projektu Podstatné změny v monitorovaném období - postupuje se dle Smlouvy o realizaci GP a dle verze Příručky pro příjemce (str.23) POSTUP: 1.příjemce musí podat „Žádost o schválení podstatných změn v GP“ 2.podstatná změna musí být ZS schválena Př. Změny týkající se monitorovacích indikátorů: snížení hodnoty MI Pozn. Podstatná změna MI není: překročení hodnoty monitorovacích indikátorů (pokud tato změna nesouvisí se změnou rozpočtu)

26 Monitorovací zpráva – druhá část

27

28

29

30

31

32


Stáhnout ppt "MONITOROVACÍ ZPRÁVA Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google