Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR."— Transkript prezentace:

1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Monitorovací indikátory Upraveny:  Prováděcím dokumentem,  Příručkou pro žadatele,  Příručkou pro příjemce,  Pravidly monitorování realizace projektu a zpracování monitorovacích zpráv,  Smlouvou o realizaci grantového projektu Připravována  Metodika monitorovacích indikátorů OP VK

3 Monitorovací indikátory Vykazování indikátorů – prostřednictvím IS Benefit 7  Kumulativní - za celý dosavadní průběh projektu (od začátku realizace až do konce sledovaného období) Příklady výjimek:  úspěšně podpoření klienti služeb (1.3)  produkty s komponentou ICT

4 Monitorovací indikátory Průkazná evidence – musí být vedena příjemcem/partnery  prezenční listiny s podpisy podpořených osob (stvrzené lektorem)  jmenné seznamy s podpisem lektora a třídního učitele (u dětí předškolního věku + u žáků z 1. a 2. tříd)  certifikáty, účastnické listy, osvědčení (úspěšně podpoření klienti služeb)  výkazy práce (osoby poskytující služby)  na prezenční listině uvést z jaké organizace je cílová skupina

5 Monitorovací indikátory Průkazná evidence: Dítě/žák se speciálními vzdělávacími potřebami (1.2)  sociální znevýhodnění - lze prokázat čestným prohlášením ředitele (definovat důvody, proč byl žák zařazen do cílové skupiny se sociokulturním znevýhodněním)  ostatní speciální vzdělávací potřeby - je nutné mít pro kontrolu na místě k dispozici diagnostiku ze SPC či PPP  žák navštěvující speciální školu nemusí prokazovat zdravotní postižení či znevýhodnění

6 Monitorovací indikátory  Podpořená osoba Vykazování: již v okamžiku, kdy se poprvé začne vzdělávat v rámci projektu (např. zúčastní se vzdělávacího kurzu, stáže, odborné konzultace, školení, odborné praxe, výcviku…),tzn. je to i osoba, která kurz nedokončí x  Úspěšně podpořená osoba Vykazování: až po splnění kritéria úspěšnosti definovaného v projektové žádosti, MZ (např. úspěšně složí zkoušky, absolvuje minimální podíl kurzu, získá certifikát o absolvování…). Tématicky odlišné, vzájemně nenavazující kurzy (př. kurz aj a ICT) – možné započítat podpořenou nebo úspěšně podpořenou osobu vícekrát

7 Monitorovací indikátory Osoby poskytující služby – každý poskytovatel se počítá jen 1x  Vzdělavatelé, lektoři, školitelé, pedagogové volného času: Vykazování: v okamžiku, kdy začnou vzdělávat cílovou skupinu nebo poskytovat navazující služby cílové skupině (kariérové poradenství, individuální konzultace,...)  Metodici: Vykazování: po dokončení výukového materiálu

8 Monitorovací indikátory Produkty s komponentou ICT  cílová skupina musí být seznamována a zdokonalována ve schopnostech a dovednostech týkajících se ICT v rámci tématického celku, který je realizován min. po dobu 40 hodin (za celou dobu realizace projektu). Vykazování – po realizaci 40 hodin výuky zaměřené na ICT Do 40 hodin se nezapočítává:  příprava vzdělávajícího  opakované uskutečnění programu, kurzu, modulu (nelze sčítat odučené hodiny při opakování programu, kurzu, modulu)  paralelní výuka pro různé cílové skupiny (kurz probíhající ve více třídách) Produkt s komponentou ICT není: 40 hodin e-learningu

9 Monitorovací indikátory Produkty s komponentou ŽP  problematice ŽP musí být věnováno 15 – 20 % produktu  nelze zahrnout přípravu vzdělávajícího

10 Monitorovací indikátory úprava dle Smlouvy o realizaci GP  Sankce za nenaplnění monitorovacích indikátorů (článek X, bod 4) a) max. 15 % - sankce ve výši 5 % z proplacených prostředků projektu b) 15 % - 50 % - sankce ve výši 30 % c) přesáhne 50 % - poskytovatel od Smlouvy vždy odstoupí  Autorská práva a obchodní tajemství (článek XI, bod 2 ) - ZS má právo všechny nově vytvořené/inovované produkty uchovávat, využívat a bezplatně šířit v neomezeném rozsahu

11 UDRŽITELNOST Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

12 Udržitelnost  závazek z projektové žádosti - udržení vybraných výstupů po dobu 5 let od ukončení financování projektu z OP VK  kontroly udržení výstupů ze strany příslušných institucí (Liberecký kraj; Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy; Evropská komise )  hmotný majetek pořízený prostřednictvím křížového financování musí být dále využíván v souladu s tím, na co byl pořízen  Udržitelnost není: udržení aktivit a výstupů projektu z prostředků ESF např. prostřednictvím navazujícího projektu

13 Udržitelnost - úprava dle Smlouvy o realizaci GP  5 let po ukončení projektu povinnost zasílat ZS každý rok MZ o udržitelnosti  formulář MZ o zajištění udržitelnosti projektu (www.msmt.cz )www.msmt.cz

14 Evidenční systém RISA MANAGING Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

15 RISA MANAGING Povinnosti vyplývající ze Smlouvy o realizaci GP: Článek VII, bod 20: Příjemce je povinen vést o projektu informace v evidenčním systému RISA MANAGING, a to v následujícím rozsahu: základní popis projektu a klíčových aktivit; příjemce projektu; partneři projektu; realizační tým projektu, včetně kontaktních údajů; kalendář aktivit, zejména konferencí, seminářů, kurzů apod.; a aktuality o průběhu realizace projektu aktualizované alespoň jednou měsíčně. Školení – 19. října 2009 (počítačová učebna, budova KULK)  od 9:00 – 12:00  od 12:30 – 15:30

16 Internetová adresa: http://www.opvk.eu/testlibhttp://www.opvk.eu/testlib

17 Evidenční systém RISA MANAGING

18 Změna hesla:

19 Evidenční systém RISA MANAGING Technická podpora k systému RISA  jméno:Pavel Krayzel tel: 224 353 138 e-mail:pavel.krayzel@icord.czpavel.krayzel@icord.cz  jméno:Jaroslav Čech tel:732 557 771 e-mail:jaroslav.cech@icord.czjaroslav.cech@icord.cz


Stáhnout ppt "MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google