Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CRR ČR pobočka Olomouc 1 pobočka CRR ČR pro NUTS II Střední Morava se sídlem v Olomouci Centrum pro regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CRR ČR pobočka Olomouc 1 pobočka CRR ČR pro NUTS II Střední Morava se sídlem v Olomouci Centrum pro regionální."— Transkript prezentace:

1 CRR ČR pobočka Olomouc 1 pobočka CRR ČR pro NUTS II Střední Morava se sídlem v Olomouci e-mail : strednimorava@crr.czstrednimorava@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR Vedoucí pobočky: Karel Schmied (587 337 704) Projektový manažer: Lenka Schejbalová (587 337 705) Finanční manažer: Pavla Pudová (587 337 706)

2 CRR ČR pobočka Olomouc 2 Centrum pro regionální rozvoj ČR pobočka NUTS II Střední Morava CRR ČR je příspěvková organizace MMR ČR a v regionech je zastoupena pobočkami Pobočka zajišťuje každodenní činnosti spojené s realizací projektů –Připravuje smlouvy o financování –Řeší operativní problémy při realizaci –Dohlíží na průběh realizace VŘ a projektu –Schvaluje zprávy a tedy přijatelnost nákladů

3 CRR ČR pobočka Olomouc 3 Témata prezentace 1. Uzavírání smlouvy a.Postup realizace projektů b.Kontrola údajů smlouvy c.Smlouva o financování a přílohy d.Změny smlouvy 2. Realizace projektu a.Veřejné zakázky b.Vizuální značení c.Monitorování 3. Financování – platby

4 CRR ČR pobočka Olomouc 4 1a. Postup realizace projektů ZahájeníPrůběhUkončení Kontrola údajů ve smlouvě (Rozpočet) Výběr dodavatelů Ukončení realizace – osvědčení Podpis smlouvy a její podmínky Realizace projektu Závěrečné vyúčtování a závěrečná zpráva Vedení dokumentace Finanční vypořádání

5 CRR ČR pobočka Olomouc 5 1b. Kontrola údajů smlouvy  zabránit sepsání špatné smlouvy =► dodatky  zabránit neuznání výdajů až při vyúčtování Kontrola: –Reálnosti harmonogramu (Výběrová řízení, sezónnost, etapizace) –Kvality rozpočtu – vysvětlení popř. opravy (Uznatelnost nákladů, DPH) (Uznatelnost nákladů, DPH) –Ostatní chyby ( nesoulad elektronické žádost a příloh, chybný ISPROFIN) Uzavření: do 4 týdnů od vyzvání (6 měsíců od ŘV!)

6 CRR ČR pobočka Olomouc 6 1c. Smlouva o financování Smlouva o financování (nově Podmínky k Rozhodnutí) je standardní Nelze měnit a tedy jednat o jiných formulacích Nelze měnit a tedy jednat o jiných formulacích Přílohy : 1.Žádost o poskytnutí pomoci (popis projektu) (popis projektu) 2. Rozpočet projektu 3. Seznam platné legislativy

7 CRR ČR pobočka Olomouc 7 1d. Změny smlouvy Nepodstatné změny – není dodatek ke smlouvě neprodlená písemná informace pobočce CRR možnost upravit do 15% položky rozpočtu (neovlivní-li záměr projektu) nebo formální změny (účet apod.) Podstatné změny - dodatky ke smlouvě bez ŘV písemná pobočce CRR 30 dnů před tím, než nastane vypracování dodatku a schválení NA přesun položky rozpočtu nad 15% (neovlivněn záměr) Podstatné změny - dodatky ke smlouvě s ŘV písemná žádost pobočce CRR předem (ŘV 4x ročně!) schválení SC, vypracování dodatku a schválení NA zvýšení dotace, změny aktivit a umístění, partnera aj.

8 CRR ČR pobočka Olomouc 8 2a. Realizace projektu Při zahájení realizace se nutné dívat na projekt především z hlediska limitů zákona 40/2004 Sb. O veřejných zakázkách (má být nový). Za zadání veřejné zakázky zodpovídá příjemce, postup má právo kontrolovat pobočka CRR. Při realizaci projektu je třeba mít na mysli vámi stanovené ukazatele výstupu / výsledků aktivit uvedené v žádosti tak, aby tyto šly po ukončení realizace projektu prokázat!

9 CRR ČR pobočka Olomouc 9 2b. Realizace projektu Pravidla vizuálního označování projektu Pravidla vizuálního označování projektu –Příjemce je povinen zajistit projektu dostatečnou publicitu (informovat veřejnost) –Na výstupech je nutno uvádět, že projekt získal finanční prostředky od EU –Při propagaci projektu v médiích bude zmíněn zdroj spolufinancování. Podrobnosti viz Příloha č. 15 Publicita na úrovni projektu

10 CRR ČR pobočka Olomouc 10 2c. Realizace projektu Monitorování - zprávy Monitorování - zprávy Průběžné zprávy Průběžné zprávy Formát (struktura) zprávy je pevně stanovena Formát (struktura) zprávy je pevně stanovena Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních Nad 9 měsíců realizace - půlroční zprávy (+ 30) Nad 9 měsíců realizace - půlroční zprávy (+ 30) Jsou-li etapy, zpráva při žádosti o platbu etapy Jsou-li etapy, zpráva při žádosti o platbu etapy Závěrečná zpráva Opět je daná struktura zprávy Opět je daná struktura zprávy Zpráva je schválena pobočkou CRR – opravy Zpráva je schválena pobočkou CRR – opravy V případě rozporů či nedodání zprávy může být smlouva vypovězena či ukončena V případě rozporů či nedodání zprávy může být smlouva vypovězena či ukončena

11 CRR ČR pobočka Olomouc 11 3. Platby Způsob plateb je dán smlouvou Způsob plateb je dán smlouvou Na proplácení má vliv etapizace v žádosti Na proplácení má vliv etapizace v žádosti Proplácení se děje na základě žádosti o platbu Proplácení se děje na základě žádosti o platbu Žádost je doplněna doklady (faktury, výpisy) Žádost je doplněna doklady (faktury, výpisy) Provedena kontrola (na místě) – Osvědčení o provedené práci Provedena kontrola (na místě) – Osvědčení o provedené práci Po kontrole žádost schválena NA Po kontrole žádost schválena NA Poté příkaz platební jednotce (PJ) Poté příkaz platební jednotce (PJ) Platba nejpozději do 60 dnů od schválení PJ Platba nejpozději do 60 dnů od schválení PJ


Stáhnout ppt "CRR ČR pobočka Olomouc 1 pobočka CRR ČR pro NUTS II Střední Morava se sídlem v Olomouci Centrum pro regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google