Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program švýcarsko – české spolupráce Fond na přípravu projektů Ministerstvo financí - Národní koordinační jednotka (NKJ)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program švýcarsko – české spolupráce Fond na přípravu projektů Ministerstvo financí - Národní koordinační jednotka (NKJ)"— Transkript prezentace:

1 Program švýcarsko – české spolupráce Fond na přípravu projektů Ministerstvo financí - Národní koordinační jednotka (NKJ)

2 Fond na přípravu projektů (Project Preparation Facility - PPF): může poskytnout předkladateli Záměru projektu grant zejména na zpracování dokumentace potřebné pro dopracování a předložení Konečného návrhu projektu. Konkrétně zpracování např. studie proveditelnosti, EIA, finanční analýzy, technické dokumentace, analýzy potřeb.

3 Oprávnění žadatelé Žadatelé, kteří předložili Záměr projektu v rámci Otevřené výzvy Programu švýcarsko-české spolupráce Stručný popis žádosti o grant z PPF musí být uveden již v Záměru projektu (v části 7.2 formuláře Záměru projektu)

4 Podmínky Záměr projektu musí být doporučen hodnotící komisí (úroveň ZS) a odsouhlasen Monitorovacím výborem Po vyzvání NKJ, předloží žadatel Záměr projektu a Žádost o grant z PPF v anglickém jazyce a daném formuláři Záměr projektu a Žádost o grant z PPF musí být vždy schváleny švýcarskou stranou (SECO/SDC)

5 Oprávněné náklady Oprávněnými jsou náklady na: externí služby potřebné pro zpracování Konečného návrhu projektu externí zpracování dokumentace např. studie proveditelnosti, EIA a/nebo další dokumentace potřebné pro posouzení Konečného návrhu projektu švýcarskou stranou překlady výše uvedených dokumentů do anglického jazyka

6 Doba oprávněnosti výdajů Počátek doby oprávněnosti: datum uvedené v dopise NKJ, kterým je žadatel informován o schválení Záměru projektu, včetně udělení grantu z PPF Konečné datum oprávněnosti výdajů: 2 měsíce po datu ukončení realizace sub-projektu financovaného z PPF, nejpozději však 13.2.2012 Spolufinancování a průběžné financování z PPF spolufinancování je zajištěno vždy žadatelem ve výši min. 15 % celkových oprávněných výdajů průběžné financování sub-projektu zajistí žadatel prostředky z PPF budou propláceny zpětně zálohová platba poskytována nebude

7 Postupy pro žadatele - PPF Zveřejněny na www.swiss-contribution.czwww.swiss-contribution.cz Postupy pro žadatele upravují: Předkládání žádostí – udělení grantu –Předložení Žádosti o grant z PPF na NKJ –Posouzení Žádosti ze strany NKJ –Schválení Záměru projektu a Žádosti o grant z PPF švýcarskou stranou (SECO/SDC) –Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na udělení grantu z PPF Realizace, předložení a schválení závěrečné zprávy o sub-projektu –Zadání veřejných zakázek –Realizace projektu, průběžné financování žadatelem –Předložení závěrečné zprávy o sub-projektu a žádosti o platbu

8 Formulář Žádosti o grant z PPF je předkládán na základě výzvy NKJ je předkládán pouze v anglickém jazyce je přílohou č. 1 Postupů pro žadatele – PPF uveřejněných na www.swiss-contribution.czwww.swiss-contribution.cz povinnou přílohou Žádosti o grant z PPF je Indikativní rozpočet (rovněž příloha Postupů pro žadatele – PPF)

9 Dostupné informace o Fondu na přípravu projektů www.swiss-contribution.cz czp-swiss@mfcr.cz Děkuji za pozornost Ing. Jarmila Svobodová


Stáhnout ppt "Program švýcarsko – české spolupráce Fond na přípravu projektů Ministerstvo financí - Národní koordinační jednotka (NKJ)"

Podobné prezentace


Reklamy Google