Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Administrace žádosti o platbu Mgr. Kateřina Murlová Seminář pro příjemce podpory z JPD 3 26. června 2006 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, Velká zasedací síň, 1. patro

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Termíny a frekvence předkládání žádostí  Žádost příjemce předkládá vždy s monitorovací zprávou, tj. vždy za dokončené 3-měsíční monitorovací období, a to do konce měsíce následujícího po ukončení monitorovaného období  Příjemce žádá vždy o částku, kterou na realizaci projektu skutečně vynaložil během daného období (tj. od předložení poslední žádosti o platbu)  Příjemce předkládá jen jednu žádost o platbu za všechny zdroje financování JPD 3  Žádost o platbu přijímá vždy administrátor daného opatření JPD 3, v případě opatření 2.1, 3.1, 3.2 a 4.3 tedy odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Termíny a frekvence předkládání žádostí  Kvůli průkaznosti vynaložených nákladů má příjemce povinnost nechávat si posílat výpisy z bankovního účtu založeného za účelem realizace projektu vždy za kalendářní měsíc  Povinné součásti žádosti o platbu: Přehled čerpání za jednotlivé položky schváleného rozpočtu projektu Soupiska účetních dokladů Kopie účetních dokladů k prokazovaným výdajům Výpisy z bankovního účtu za měsíce vykazovaného období

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Předloženou žádost o platbu spolu s monitorovací zprávou a všemi přílohami (zejména kopiemi účetních dokladů) posuzuje jako první Magistrát hl. m. Prahy; v případě, že je žádost v pořádku, je předána pro kontrolu řídicímu orgánu a odtud následně platební jednotce Ministerstva práce a sociálních věcí  Pokud má žádost nedostatky, osloví hl. m. Praha příjemce podpory a stanoví lhůtu pro nápravu chyb (obvykle 10 dní) Administrace žádostí o platbu III

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 14. den20. den28. den60. den Administrace žádostí o platbu IV Kontrola uznatelnosti a správnosti výdajů, potvrzení žádosti a její předání řídicímu orgánu (MPSV) Odeslání peněz na účet příjemce podpory z rozpočtu MPSV a z rozpočtu MHMP  Žádost (bez doplňování) je zkontrolována do méně než 1 měsíce od předložení, následně běží lhůta 30 dní na zaslání prostředků na účet projektu  Příjemci jsou prostředky zasílány ve dvou převodech: podíl ESF a ČR prostřednictvím MPSV, podíl HMP samostatně z rozpočtu Prahy Kontrola uznatelnosti a správnosti výdajů, potvrzení žádosti a její předání platební jednotce Kontrola uznatelnosti a správnosti výdajů, potvrzení žádosti a předání pokynů k proplacení výdajů MPSV a MHMP Podání žádosti o platbu u zprostředkujícího subjektu (MHMP)

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Finanční toky I  S ohledem na zákon o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. v platném znění a na Status hl. m. Prahy se způsob poskytování dotací z JPD 3 liší dle typu subjektu, kterému je dotace poskytována  Rozlišujeme 3 typy subjektů: Odbory Magistrátu hl. m. Prahy Subjekty napojené na hl. m. Prahu: organizace zřizované hl. m. Prahou, městské části hl. m. Prahy a organizace zřizované městskými částmi hl. m. Prahy Subjekty bez vazby na hl. m. Praha

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Finanční toky II  Příjemce = odbor MHMP Finance z ESF a SR určené na projekty, u nichž je příjemcem odbor MHMP  speciální příjmový účet magistrátu pro JPD 3  vydávány prostřednictvím samostatného bankovního účtu pro JPD 3 (MHMP); Každý projekt HMP současně spolufinancuje z vlastních zdrojů  Příjemce = PO HMP, MČ nebo PO MČ Finance z ESF a SR na projekty organizací zřizovaných HMP nebo MČ nebo organizací zřizovaných MČ  jsou přijímány na speciální účet JPD 3 (GS)  následně jsou poskytovány příjemcům dotace; Každý projekt HMP současně spolufinancuje z vlastních zdrojů  Příjemce = externí subjekt (bez vazby na HMP) Finance z ESF a SR zasílány přímo z účtu MPSV, spolufinancování HMP se děje prostřednictvím stejného účtu jako u PO, tj. účet GS

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Finanční toky - schéma Vkladovo-výdajový účet JPD 3 (Odbory MHMP) ZBÚ MHMP PPF,a.s. ZBÚ MHMP PPF,a.s. Dotace z ESF a SR (pro projekty realizované odbory MHMP peníze zasílány na ZBÚ JPD 3, pro ostatní přímo na účty konečných příjemců) Účty příjemců – externích subjektů ZBÚ JPD 3 (GS) PPF, a.s. ZBÚ MČ ZBÚ MČ Příspěvkové organizace MČ Příspěvkové organizace MČ Příspěvkové organizace HMP Příspěvkové organizace HMP ZBÚ JPD 3 HMP ČS,a.s.

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Informace pro příjemce s vazbou na HMP  Všechny finance JPD 3 se v rámci rozpočtu i účetnictví hl. m. Prahy identifikují pomocí čísla akce  Je nezbytné při tvorbě či úpravě rozpočtu a při účtování o výdajích projektu přidělené číslo akce užívat

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Katerina.Murlova@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google