Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Postup při výběru dodavatele Mgr. Kateřina Urbánková Seminář pro příjemce podpory z JPD 3 5. září 2006 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, Velká zasedací síň, 1. patro

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Pro dodávky v ceně nad 100 000 Kč bez DPH je nezbytné uzavřít s dodavatelem písemnou smlouvu  Smlouva musí obsahovat zejména specifikaci: Předmětu dodávky Ceny Termínu dodání Sankcí za neplnění smlouvy  Na dodávky v ceně pod 100 000 Kč bez DPH stačí využít objednávku Objednávku je možné poslat elektronicky, faxem nebo poštou; doporučujeme záznam o objednávce uchovávat spolu s ostatními doklady (např. vytištěný email) Smlouva x objednávka

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Při výběru dodavatele je příjemce (nebo partner) povinen respektovat pravidla transparentnosti a nediskriminace, a to bez ohledu na cenu dodávky  Rozhodující pro výběr postupu je předpokládaná cena zakázky bez DPH, přičemž adekvátně se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je zakázáno účelově rozdělit předmět dodávky tak, aby bylo zadáno více zakázek za nižší ceny Zásady výběru dodavatele

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Cena dodávky pod 100 000 Kč bez DPH  Cena dodávky od 100 000 Kč do 500 000 Kč (bez DPH)  Cena dodávky od 500 000 Kč do 2 000 000 Kč (bez DPH)  Cena dodávky nad 2 000 000 Kč (bez DPH) Přehled typů zadávacích řízení v JPD 3

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Předpokládaná cena dodávky do 100 000 Kč bez DPH Příjemce (nebo partner) může vybrat dodavatele dle svého uvážení, musí respektovat zásady transparentnosti a efektivity Cena dodávky do 100 tis. Kč

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Předpokládaná cena dodávky od 100 000 do 500 000 Kč bez DPH  Povinnost oslovit poptávkou 3 až 5 potenciálních dodavatelů  Oslovení musí obsahovat: Jasný popis předmětu poptávky a požadovaného množství Limitní cena (bez DPH nebo včetně DPH) a způsob zpracování nabídkové ceny, např. maximální cena položky Požadavky na dodavatele – reference, zkušenosti atd. Lhůta k předložení nabídek Doporučujeme rovněž zahrnout do oslovení kritéria (včetně váhy jednotlivých kritérií), podle kterých budou předložené nabídky vyhodnoceny  Oslovení musí příjemce (nebo partner) provést buď písemně poštou nebo elektronicky; o provedených osloveních musí existovat záznam Cena dodávky od 100 do 500 tis. Kč

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Předpokládaná cena dodávky od 500 000 do 2 000 000 Kč bez DPH  Povinnost zveřejnit poptávku na internetových stránkách ESF v ČR www.esfcr.cz  Minimální povinná doba zveřejnění je 15 dní (Případně je možné zveřejnit poptávku i jiným způsobem)  Pro zveřejnění existují 3 formuláře: Žádost o zveřejnění poptávky Zadávací podmínky Žádost o zveřejnění výsledku zadávacího řízení Jsou k dispozici ke stažení na www.praha-mesto.cz/jpd3 v sekci Pro příjemce v článku Zveřejnění poptávky po dodavateli na www.esfcr.cz Cena dodávky od 500 tis. do 2 mil. Kč I

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Předpokládaná cena dodávky od 500 000 do 2 000 000 Kč bez DPH  Žádost o zveřejnění spolu s vyplněnými Zadávacími podmínkami je třeba zaslat emailem na kontaktní adresu kamila.davidova@mpsv.cz, a to nejpozději 2 dny před požadovaným datem zveřejnění  Příjemce (nebo partner) musí po výběru dodavatele zajistit zveřejnění výsledku výběrového řízení na www.esfcr.cz. K tomu použije připravený formulář žádosti o zveřejnění Cena dodávky od 500 tis. do 2 mil. Kč II

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Pro všechna výběrová řízení s předpokládanou cenou dodávky od 100 tisíc do 2 milionů korun je pro výběr mezi nabídkami nutné jmenovat hodnotící komisi  Hodnotící komise musí mít nejméně 3 členy  Hodnotící komise posoudí předložené nabídky a vyhodnotí je podle hodnotících kritérií obsažených v zadávacích podmínkách  Hodnotící komise o výsledku výběrového řízení vyhotovuje zápis, který obsahuje: Popis výběru dodavatele Způsob hodnocení Pořadí nabídek Výsledné stanovisko Hodnotící komise

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Je povinnost informovat všechny dodavatele, kteří předložili do výběrového řízení svou nabídku, o výsledku řízení  Sdělení může proběhnout elektronicky či písemně; je třeba o něm mít záznam Vyrozumění o výsledku řízení

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Dokumentace o uskutečněném výběrovém řízení by měla obsahovat:  A) Výběrové řízení pro dodávku od 100 do 500 tisíc Kč Záznam o oslovení dodavatelů Jmenování hodnotící komise Přijaté nabídky Záznam z jednání hodnotící komise Vyrozumění dodavatelů o výběru Smlouva uzavřenou s vybraným dodavatelem  B) Výběrové řízení pro dodávku od 500 tisíc do 2 milionů Kč Záznam o zajištění zveřejnění poptávky na www.esfcr.cz Jmenování hodnotící komise Přijaté nabídky Záznam z jednání hodnotící komise Zajištění zveřejnění výsledku řízení na www.esfcr.cz Vyrozumění dodavatelů o výběru Smlouva uzavřenou s vybraným dodavatelem Povinnost archivace

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Předpokládaná cena dodávky od 2 000 000 Kč bez DPH výše  Příjemce (nebo partner) je povinen aplikovat pravidla pro zadávání zakázek, která stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  Typy výběrového řízení dle zákona: Otevřené výběrové řízení Užší výběrové řízení Jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení bez uveřejnění Soutěžní dialog Zjednodušené podlimitní řízení  Zákon také stanoví počty členů výběrové komise, povinnou dokumentaci k výběrovému řízení aj. Předpokládaná cena dodávky nad 2 mil. Kč

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  U dodávek zboží je jediným kritériem hodnocení dle Příručky pro příjemce: Cena  U dodávek služeb není povinná kombinace kritérií, je možno nastavit je dle charakteru služby; doporučená kombinace je: Kvalita nabízených služeb (váha 40 %) Kvalita realizačního týmu (váha 40 %) Cena (váha 20 %) Kritéria hodnocení a jejich váhy

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Uzavírá se při ceně dodávky nad 100 000 Kč bez DPH  Musí minimálně obsahovat: Druh dodávaného zboží nebo služby Cena, resp. přehled uznatelných nákladů Lhůta dodání nebo harmonogram plnění Sankce za neplnění smlouvy Závazek dodavatele k archivaci po dobu 10 let Součinnost s kontrolními orgány Smlouva s dodavatelem

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Předpokládané změny Příručky pro příjemce  Předpokládaná platnost zhruba od poloviny září 2006  Podrobnější popis stávajících pravidel  Nejdůležitější změny proti stávajícím pravidlům Výjimka z povinnosti realizovat zjednodušené výběrové řízení na nájem existujících nemovitostí a nebytových prostor (neplatí pro jednodenní pronájmy) a dlouhodobě uzavřené smluvní vztahy na externí služby Prohlášení nestrannosti osoby/osob provádějících výběr Hodnotící komise povinná jen nad 500 tis. Kč bez DPH Písemná smlouva povinná jen nad 500 tis. Kč bez DPH (od 100 do 500 tis. Kč bez DPH stačí písemná objednávka potvrzená dodavatelem) Součástí výzvy k podávání nabídek musí být mj. požadavky na prokázání kvalifikace, hodnotící kritéria a povinnost dodavatele strpět kontrolu Jedním z hodnotících kritérií musí být vždy cena Při výběru zboží může být více kritérií, než cena (tj. nemusí být vybrán nejlevnější dodavatel)

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Jungmannova 29 www.praha-mesto.cz/jpd3 Katerina.Urbankova@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google