Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Publicita Mgr. Kateřina Murlová Seminář pro příjemce podpory z JPD 3 26. června 2006 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, Velká zasedací síň, 1. patro

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Publicita - legislativa  Povinnost informovat o programech pomoci EU je stanovena Nařízením Komise (ES) 1260/1999 ze dne 21. července 1999 (o strukturálních fondech)  Závaznou míru a způsob informování upravuje Nařízení Komise (ES) 1159/2000 ze dne 30. května 2000 (o informačních a propagačních opatřeních)

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Publicita – Nařízení Komise (ES) 1159/2000 - I  Celkem 6 vymezených okruhů publicity  1) Velkoplošné reklamní panely Projekty v oblasti infrastruktury přes 500 tis. EUR (po ukončení výstavby nahrazené pamětní deskou)  2) Pamětní desky Investiční projekty Umístění na veřejně dostupných místech (kulturní centra, nádraží, apod.) U podniků je umístění desky závazné jen po dobu 1 roku  3) Sdělení příjemcům podpory Vztahuje se na informování ze strany poskytovatelů dotací úspěšným žadatelům. Je třeba zdůraznit zdroje financování programu, tj. explicitně uvést podíl ze strukturálních fondů EU

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Publicita – Nařízení Komise (ES) 1159/2000 - II  4) Informační a komunikační materiály (brožury, letáky, internetové stránky, aj.) Cílem je informovat širokou veřejnost, cílové skupiny projektů i subjekty, které se podílejí na realizaci projektu programu Nutné zřetelně uvést informaci o podpoře z EU, použít závazná loga (pro JPD 3 je závazné dvojlogo EU a ESF + Praha k němu doplňuje logo hl. m. Prahy)  5) Informační akce (konference, semináře, aj.) Nutné umístit do prostoru konání vlajku EU a na dokumentech k akci použít závazné logo (v případě JPD 3 dvojlogo EU a ESF + Praha k němu doplňuje logo hl. m. Prahy)  6) Plakáty Subjekty, které realizují projekt, musejí mít v objektu, kde realizují, plakát s informací o pomoci z EU

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Manuál vizuální identity  Příručka pro příjemce obsahuje pokyny týkající se publicity ( kapitola 8.)  Dle Příručky povinné používat dvojlogo EU + ESF  Ze smlouvy o poskytnutí finanční podpory vyplývá povinnost doplnit uvedené dvojlogo také o logo hl. m. Prahy  Kde používat loga: dle Příručky na všech informačních materiálech týkajících se projektu, explicitně jsou v uvedeny: Titulní strany sylabů přednášek a seminářů Osvědčení o absolvování kurzů Pozvánky na semináře, školení atd. Písemná korespondence spojená s projektem Prezenční listiny Internetové stránky příjemce, resp. projektu Umístění log a informačního plakátu v místnostech, kde se pořádají seminářů, konzultace, konferencí aj.

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Manuál vizuální identity II  Umístění vlajky EU vzhledem k logu ESF: S logem ESF je vždy nutné použít vlajku EU Povolené umístění: vpravo nebo pod logem ESF (při umístění vlajky EU vpravo od loga ESF lze použít dvě velikosti vlajky: 1) o výšce rovné výšce horní části loga, 2) nebo rovné výšce celého loga ESF

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Manuál vizuální identity III  Vzdálenost vlajky EU od loga ESF stanovena: na šířku nožičky písmene „f“, nebo volně v závislosti na umístění na plochu, např. je možné umístění loga ESF, vlajky EU a loga hl. m. Prahy podél spodní či boční hrany tištěného materiálu v pravidelných rozestupech

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Logo ESF v ČR - barevně  Vzor loga ESF s doprovodným textem: evropský sociální fond

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Logo ESF v ČR - černobíle  Při použití černobílé varianty loga je nezbytné použít vlajku EU, kdy hvězdy jsou tmavé a plocha světlá, nikoli naopak

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Logo příjemce, příp. partnera  Spolu s logem ESF, vlajkou EU a logem hl. m. Prahy lze použít i logo realizátora projektu  Logo realizátora projektu musí být umístěno až za logy poskytovatelů podpory  Minimální velikost loga ESF je 6 mm výšky

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Míra a způsob propagace  Míra a prostředky šíření informace o projektu závisí na realizátorovi projektu  Je vždy třeba vycházet z potřeb projektu a přizpůsobit jim způsob i intenzitu informování  Doporučené prostředky propagace dle Příručky: Internet Tiskové zprávy Tiskové konference (při zahájení projektu, při ukončení, aj.) Články a tematické přílohy v tisku, inzerce v tisku Publikace, školicí a informační materiály (např. letáky, plakáty)  Výdaje spojené s informačními aktivitami jsou – pokud odpovídají zaměření a velikosti projektu – uznatelnými

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Doprovodné sdělení  Doprovodné sdělení: Účast EU na financování projektu je nutné vyjádřit také slovně, a to vždy tam, kde je pro toto sdělení prostor  Doporučený text: „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočetem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy“

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Loga ke stažení  Loga jsou ke stažení na stránkách hl. m. Prahy věnovaných JPD 3 www.praha-mesto.cz/jpd3 v sekci Pro příjemce v článku Loga ke stažení nebo  Loga jsou ke stažení na stránkách ESF v ČR www.esfcr.cz v sekci Loga (bleděmodrá část ve spodní části stránek vlevo)

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Katerina.Murlova@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google