Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování záměru projektu a jeho příloh Ing. Hana Kuželková, NVF, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování záměru projektu a jeho příloh Ing. Hana Kuželková, NVF, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Zpracování záměru projektu a jeho příloh Ing. Hana Kuželková, NVF, o.p.s.

2 Předkládání záměru projektu (1) Konečný termín pro předložení záměrů projektů, včetně povinných příloh: 18. srpna 2010 do 16:00 hod. Místo a způsob předložení: - osobně (na podatelnu MPSV ČR) - poštou (na adresu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor EU a mezinárodní spolupráce, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2) Pozor ! – V případě zaslání poštou rozhoduje datum doručení, nikoli datum podání poštovní přepravě !!!!

3 Předkládání záměru projektu (2) Záměr projektu musí být předložen: v českém jazyce na předepsaném Formuláři pro zpracování záměru ve 3 tištěných vyhotoveních, a to v 1 originále a 2 kopiích (označených: Kopie 1, Kopie 2) v elektronické verzi (2 CD označená identifikací projektu) Každý výtisk a každé CD musí obsahovat záměr projektu a všechny povinné a nepovinné přílohy. Záměr je předložen v 1 zalepené obálce/balíku. Požadované informace, které musí být uvedeny na obálce/balíku jsou uvedeny ve výzvě (str. 5).

4 Základní požadavky na záměry projektů v souladu s podporovanými typy projektů Cíle 3 prioritní obl. 1.1 činnosti a aktivity ve veřejném zájmu v souladu s národními rozvojovými plány a prioritami sektorových a/nebo regionálních strategií v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory vyloučení duplicity financování ze strukturálních fondů zajištěna následná udržitelnost projektu reálný časový a věcný harmonogram projektu zajištěno předfinancování a spolufinancování z veřejných nebo jiných zdrojů zajištěno veřejné výběrové řízení v souladu s platnou legislativou ČR a specifickými požadavky Programu švýcarsko-české spolupráce

5 Formulář pro zpracování záměru projektu Záměr musí být zpracován do předepsaného formuláře (ke stažení na webových stránkách MPSV: www.mpsv.cz/cs/8714) 1.Základní informace 2.Žadatel (kontaktní informace, popis žadatele, zkušenosti s projekty, partneři) 3.Popis projektu (popis projektu, soulad s regionální/ sektorovou strategií, aktivity a harmonogram, cílová skupina, analýza rizik, udržitelnost projektu) 4.Organizace a řízení projektu 5.Rozpočet a financování 6.Horizontální otázky 7.Připravenost projektu (stávající stav, žádost o grant z Fondu na přípravu projektů) 8.Publicita (popis aktivit a plán publicity)  V textu formuláře jsou u každého bodu vysvětlivky  Formulář musí být vyplněn ve všech částech !!!

6 Povinné přílohy záměru projektu 1.Doklad o právní subjektivitě (netýká se institucí státní a veřejné správy) 2.Prohlášení o spolufinancování (vzorový formulář) 3.Indikativní rozpočet (vzorový formulář) 4.Čestné prohlášení o duplicitě financování (vzorový formulář) 5.Čestné prohlášení o vlastnictví (pokud je relevantní) 6.Prohlášení o partnerství (pokud je relevantní) 7.Umístění projektu (mapa) – katastrální mapa, situační plánek 8.Územní rozhodnutí/územní souhlas (pokud je relevantní – kopie)  Nedodání povinných příloh má za následek vyloučení z procesu hodnocení

7 Poskytování informací (1) Bezplatně, po celou dobu přípravy záměrů až do 14 dnů před konečným termínem pro předložení (tj. do 4. srpna 2010) Dotazy písemně (poštou, emailem, faxem) Ústní a telefonické informace nejsou závazné Odpověď zpravidla do 7 kalendářních dnů Odpovědi na kladené otázky budou průběžně zveřejňovány na stránkách MPSV (www.mpsv.cz/cs/8718) Prezentace ze seminářů budou také ke stažení na stránkách MPSV

8 Poskytování informací (2) Dotazy zasílejte: Emailem na adresy: petra.murycova@mpsv.cz a outly@nvf.cz Faxem: 221 922 233 Poštou: MPSV, Odbor EU a mezinárodní spolupráce, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 k rukám Ing. Petry Murycové

9 Kontakty: Technická asistence MPSV pro Program švýcarsko-české spolupráce: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Ing. Vlastimil Outlý, vedoucí úseku Evropské rozvojové spolupráce Email: outly@nvf.cz Tel: 224 500 558 Ing. Hana Kuželková, projektová manažerka Email: kuzelkova@nvf.cz Tel: 224 500 553

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zpracování záměru projektu a jeho příloh Ing. Hana Kuželková, NVF, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google