Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsobilé výdaje poskytovatelů sociálních služeb pro Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsobilé výdaje poskytovatelů sociálních služeb pro Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby."— Transkript prezentace:

1 Způsobilé výdaje poskytovatelů sociálních služeb pro Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby

2 Zásady uznatelnosti výdaje Výdaj se musí vztahovat k dané sociální službě hrazené z IP Pk Výdaj musí být skutečně vynaložen – zaznamenán na bank. Účtě Výdaj musí být identifikovatelný, kontrolovatelný Výdaj musí být přiměřený (odpovídá cenám obvyklým v čase a místě) Výdaj musí být hospodárný, efektivní Originál dokladu bude označen razítkem „Výdaj je financovaný z IP Pk“ – případně % u výdajů, které nejsou ze 100 % financovány z IP PK

3 Provozní náklady Materiálové náklady Energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby U výdajů, kde je výdaj i na další služby je třeba stanovit % nebo způsob výpočtu výdaje, který bude dělen pro prokazování způsobilých výdajů a bude zdůvodnitelný, stanovený na začátku poskytování soc. služby pro celou dobu trvání smlouvy (v případě zásadní změny, je samozřejmě možné upravit)

4 Provozní náklady - dotazy Energie – zda dávat do výdajů zálohy nebo odhadované spotřeby Do výdajů budete dávat zálohy na energie a na konci roku v rámci dohadných položek odhadnete skutečnou částku a poslední záloha bude vyšší nebo nižší dle odhadu Bankovní poplatky – ano, dle zvoleného zdůvodnitelného poměru – pokud na bank.účtu není jen soc. služba financovaná z IP Pk

5 Osobní náklady Výdaje na zaměstnance přímo spojených s poskytovanou soc. službou (včetně DPP a DPČ) financovanou z IP Pk Výdaje u částečných prac. úvazků - musí mít stanovena prokazatelná kritéria –např. v prac.náplni, stanovení doložitelného kritéria Odměny jsou způsobilým výdaje v případě splnění mimořádného úkolu, odměna za kvalitní práci (ne pravidelné odměny a odměny nesouvisející s projektem) Dovolené, nemocenská (14 dní) - vztahuje se k době realizace smlouvy

6 Dotazy k osobním nákladům Výkazy práce – není třeba vyplňovat výkazy práce pro MZ – předpokládáme, že výkazy práce vede každá organizace, u části úvazku je potřeba stanovit jasná kritéria rozsahu práce jednotlivých pracovníků Odměny – lze při řádném zdůvodnění Časové vykazování osobních nákladů – do MZ dáte ty os.náklady, které jste v daném období skutečně převedli na os.účty zaměstnanců (tzn. pro 1. MZ budete vykazovat mzd. Náklady za leden a únor, březnové náklady budou až v období 2. MZ)

7 Ostatní dotazy – soupiska dokladů Soupiska dokladů – uvedete všechny výdaje (součet z této soupisky bude shodný s výší faktury) Kopie dokladů – pouze doklady nad 5 tis. Kč Bankovní výpisy není třeba dokládat, na soupisce dokladů bude datum data úhrady výdaje – při kontrole bude namátkově zkontrolováno

8 Ostatní dotazy - rozpočet Rozpočet, který je přílohou smlouvy je závazný Nelze přesunovat finanční prostředky z jednoho roku na druhý, umožněno to bude pouze v odůvodněných případech – obdobné u indikátorů Rozpočet je rozdílný s rozpočtem v Metodice způsobilých výdajů – ano, příjemcem je kraj, který musí mít rozpočet v souladu s Metodikou, pro dodavatele jsou závazné postupy způsobilých výdajů podle druhu výdaje – osobní náklady, cestovné, místní kancelář – telefony, pohonné hmoty, atp.

9 Ostatní dotazy - publicita Loga – musí být dle manuálu, který jsme Vám předali na flashkách, Vaše logo může být použito ne větší než jsou ostatní loga a v dolní části tištěného dokumentu Loga na smlouvách s klienty – v období financování z IP PK je třeba na uzavřené smlouvy přidat loga - můžete využít samolepící štítky

10 Ostatní dotazy – indikátory, kontroly Není možné přesouvat stanovené indikátory do dalších let – je stanoveno i % sankce při nenaplnění indikátorů služeb Budeme provádět kontroly na poskytování služeb, na financování služeb, na vedení o naplňování kapacity služby

11 Další dotazy ??? Co nebudeme schopni odpovědět, zjistíme a uveřejníme na webových stránkách www.sluzby-pardubickykraj.cz www.sluzby-pardubickykraj.cz Pokud budete cokoliv potřebovat k vyplňování monitorovací zprávy pište na: edita.novakova@pardubickykraj.cz edita.novakova@pardubickykraj.cz dagmar.nemeckova@pardubickykraj.cz

12 Metodika způsobilých výdajů pro poskytovatele sociálních služeb Na webových stránkách www.sluzby-pardubickykraj.cz

13 Děkuji za pozornost Ing. Helena Zahálková helena.zahalkova@pardubickykraj.cz


Stáhnout ppt "Způsobilé výdaje poskytovatelů sociálních služeb pro Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby."

Podobné prezentace


Reklamy Google