Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení projektu Seminář pro žadatele k oblasti podpory 1.5 OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení projektu Seminář pro žadatele k oblasti podpory 1.5 OP VK."— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení projektu Seminář pro žadatele k oblasti podpory 1.5 OP VK

2 Obsah •Výše dotace •Způsob poskytnutí dotace •Investiční výdaje •Neinvestiční výdaje •Způsobilé výdaje •Financování platů •Statistický výkaz P1-04 •Účetnictví •Naplnění účelu dotace •Veřejné zakázky 2

3 Výše dotace •Výše dotace 300 000 + 2 432/ žák •1. záloha ve výši 60% rozpočtu bude odeslána do 30 dnů od písemného doručení akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nejdříve však 60 dnů před začátkem realizace projektu •2. záloha ve výši 40% rozpočtu projektu bude odeslána: a) po schválení první monitorovací zprávy, ve které bude prokázáno dosažení výstupů ve výši 40% rozpočtu b) do 30 dnů po odevzdání druhé monitorovací zprávy 3

4 Způsob poskytnutí dotace •Dotace bude poskytnuta prostřednictvím zřizovatele dle zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a bude označena účelovým znakem 33031. a)MŠMT→ krajský úřad→ státní škola b)MŠMT→ krajský úřad→ zřizovatel→ státní škola c)MŠMT→soukromá a církevní škola d)MŠMT→nastaven limit u ČNB→ školy zřizované MŠMT 4

5 Investiční výdaje •Investiční výdaje nelze z projektu hradit  Dlouhodobý hmotný majetek nad 60tis.Kč  Soubor movitých věcí nad 40tis.Kč Soubor movitých věcí se samostatným technicko- ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a ocenění převyšuje částku 40 tis. Kč (u plátců DPH v úrovni ceny bez této daně, je-li nárok na odpočet) 5

6 Neinvestiční výdaje •Neinvestiční výdaje lze z projektu hradit napříč šablonami např.:  Dlouhodobý drobný hmotný majetek do 40tis.Kč  Výukové materiály  Učební pomůcky  DVPP 6

7 Způsobilé výdaje •Finanční prostředky, které jsou potřeba vynaložit na dosažení výstupů:  individualizovaná hodina zaznamenaná v třídní knize a na záznamovým archu  certifikát  výukové materiály • Výdaje příjemce jsou způsobilé v případě, že :  stanovené výstupy jsou realizovány ode dne zahájení projektu  stanovené výstupy jsou nejpozději ke dni ukončení projektu skutečně dosaženy 7

8 Příklady výdajů •Výdaje na platy, nárokové a nenárokové složky platů •Kurzy DVPP, s tím související cestovné, ubytování, stravné Neuznatelný výstup – kurz DVPP, který je hrazen z veřejných prostředků a je poskytován účastníkům zdarma •Nákup učebních pomůcek potřebných k realizaci projektu např. učebnice,pracovní sešity, odborná literatura,slovníky, didaktické pomůcky, MP3, software, PC, fotoaparát 8

9 Financování platů 1. Standardní pracovní poměr + nenárokové složky platu  výše nenárokové složky je plně v kompetenci ředitele školy, podmínky a výši je vhodné stanovit ve vnitřním platovém předpisu 2. Standardní pracovní poměr + proplacené přesčasy  pokud se bude jednat o přespočetnou hodinu, je nutné počítat s tím, že bude proplacena ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.  Asistent pedagoga, školní psycholog a speciální pedagog uzavírají se školou pouze pracovní smlouvy. 9

10 Financování platů 3. DPP/DPČ – např. na administrativní činnost  musí být stanoven jiný druh práce než je v pracovní smlouvě na základní úvazek  výše odměny je plně v kompetenci ředitele školy 4. Změna úvazku učitele/Nový učitel  je možné upravit úvazek již současného zaměstnance  přijmout nového učitele na částečný úvazek 5. Nákup služby – faktura  najmout externího učitele – OSVČ (např. rodilý mluvčí) 10

11 Statistický výkaz P1- 04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích •Vynaložené prostředky účelově vázané spolufinancované z ESF se uvádí zvlášť na samostatných řádcích 11

12 12

13 13

14 Účetnictví •Analytické účetnictví vede subjekt, kterému to stanovují platné právní předpisy. •Projektový účet není nutné zřizovat. •Dodržování platných předpisů. 14

15 Účetnictví •Dotace bude poskytnuta pod účelovým znakem 33031. •Při účetní závěrce spadne nevyčerpaná dotace do hospodářského výsledku. •Přerozdělení do rezervního fondu. •Zřizovatel musí umožnit zpětné čerpání. 15

16 Naplnění účelu dotace •300.000 Kč + 2.432 Kč*počet žáků • realizace min. 50% z celkové částky dotace •Např.: Pokud bude naplněno pouze 85% finanční hodnoty požadovaných výstupů, pak je nutné zbývajících 15% z celkové částky dotace vrátit. 16

17 Děkuji za pozornost 17


Stáhnout ppt "Finanční řízení projektu Seminář pro žadatele k oblasti podpory 1.5 OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google