Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ Realizace dodávek, financování, vykazování činnosti Jana Moravcová 9.9.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ Realizace dodávek, financování, vykazování činnosti Jana Moravcová 9.9.2010."— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ Realizace dodávek, financování, vykazování činnosti Jana Moravcová 9.9.2010

2 Realizace dodávek •probíhá na základě smluvního vztahu dodavatel – odběratel (řídí se obchodním zákoníkem, smlouvou, zadávací dokumentací) >>> vykazování činnosti dodavatelů projektu (finanční plnění, věcné plnění, plnění publicity)

3 Financování dodávek •zálohová faktura –ve výši 6 % z celkové ceny dodávky –vystaví dodavatel po podpisu smlouvy (do 10 dnů, splatnost do 30 dnů) –označení „zálohová faktura“ –vyúčtování zálohové faktury proběhne na konci realizace zakázky spolu s poslední fakturací (porovnání skutečných nákladů a provedených plateb) –s podpořenými dodavateli bude uzavřen dodatek ke smlouvě (změna původního vyúčtování po 18 měsících)

4 Financování dodávek •fakturace skutečných nákladů: –čtvrtletně (spolu s monitorovací zprávou, do 10 dnů od ukončení monitorovaného období) –promítá skutečné náklady na zajištění soc. služby (vzniklé a uhrazené v daném čtvrtletí) –dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den monitorovaného období –splatnost 30 dnů (pokud je MZ bez závad) –doplněná o soupisku účetních dokladů (předepsaný formulář – web-nástěnka)

5 Financování dodávek •fakturační údaje: Jihočeský kraj U Zimního Stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ: 70890650 DIČ: CZ70890650

6 Financování dodávek •předmět faktury: –zajištění sociální služby dle Smlouvy o zajištění sociální služby č....., –název projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji" a registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00014

7 Závěrečné vyúčtování –průběžné informace ve finanční části monitorovacích zpráv –závěrečné vyúčtování na konci realizace smluvního vztahu (nejpozději k 30.6.2012, do 20 dnů od ukončení) –zúčtování všech skutečných nákladů a proběhlých plateb (včetně zálohové platby) –celková částka nepřesáhne celkovou smluvní cenu –celková částka může být krácena v případě neplnění monitorovacích indikátorů

8 Věcné plnění cílů projektu •monitorovací zprávy: –průběžné monitorovací zprávy (čtvrtletně, do 10 dnů od ukončení monitorovaného období) –závěrečná monitorovací zpráva (do 20 dnů od ukončení realizace smluvního vztahu) –vypovídají o zrealizovaných a plánovaných aktivitách, změnách podmínek smluvního vztahu, plnění indikátorů, plnění publicity apod., –předkládány na předepsaných formulářích (web-nástěnka)

9 Věcné plnění cílů projektu •přehled monitorovacích indikátorů: –promítá požadavky MPSV vůči JčK (může být průběžně doplňován)

10 Plnění publicity projektu –vzorové dokumenty (Word, PowerPoint apod.) a loga ke stažení na web-nástěnce IP –nezbytný postup dle manuálu publicity OP LZZ (www.esfcr.cz)

11 Děkuji… Ing. Jana Moravcová finanční manažer projektu Tel.: 386 720 775 GSM: 724 775 678 Email: moravcova@kraj-jihocesky.cz


Stáhnout ppt "Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ Realizace dodávek, financování, vykazování činnosti Jana Moravcová 9.9.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google