Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Projektový tým Svaz měst a obcí ČR Ostrava, 04. listopadu 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Projektový tým Svaz měst a obcí ČR Ostrava, 04. listopadu 2013."— Transkript prezentace:

1 Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Projektový tým Svaz měst a obcí ČR Ostrava, 04. listopadu 2013

2 Podpora meziobecní spolupráce Podmínky realizace projektu podmínky dány Smlouvou o vzájemné spolupráci (jak pro smluvního partnera, tak Svaz jako nositele Projektu) Smlouva - nezbytné podmínky s ohledem na dosažení účelu Projektu, dané Rozhodnutím o poskytnutí dotace častý dotaz na sankční ustanovení - Svaz bude vždy preferovat dohodu mezi stranami v případě, že nastanou nějaké komplikace

3 Podpora meziobecní spolupráce Pravidla publicity nutno dodržovat i na straně smluvního partnera (hrozí sankce) postup podle Manuálu publicity – k dispozici na webových stránkách projektu základ: název a registrační číslo Projektu a sada log na všech podkladech (černobíle/barevně), označení místnosti, kde probíhá akce v rámci projektu, pořízení fotografií z jednání nejasnosti možno konzultovat s projektovým týmem

4 Podpora meziobecní spolupráce Výkaznictví na straně smluvního partnera s ohledem na účel příspěvku podléhá kontrole vše, co souvisí se mzdami zaměstnanců (pracovní smlouva, pracovní náplň, mzdový list, doklad o vyplacení mzdy apod.) při kontrole na místě mít připraveny také výstupy projektu a projektovou dokumentaci (pozvánky, prezenční listiny, fotodokumentaci apod.) zprávy o činnosti realizačního týmu, průběhu prací a aktivitách realizovaných v území (součinnost při zpracování monitorovacích zpráv) podrobnosti možno konzultovat s projektovým týmem

5 Podpora meziobecní spolupráce Finanční toky v projektu záloha ve výši 20 % z celkové částky příspěvku, nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy příspěvek určen na mzdy zaměstnanců týmu smluvního partnera žádost o platbu dle skutečně vynaložených nákladů za čtyřměsíční zúčtovací období: do 31. 1. 2014, 31. 5. 2014, 30. 9. 2014, 31. 1. 2015 a 31. 5. 2015 podmínka – splnění požadovaných výstupů

6 Podpora meziobecní spolupráce Způsob komunikace základní kontaktní osoby – příslušný regionální koordinátor a pracovník pro komunikaci a vztahy s územní samosprávou dále komunikace dle povahy věci: -průběžná komunikace a podpora při procesu meziobecní spolupráce a zpracování rozvojových dokumentů (odborný tým projektu) -průběžná komunikace a podpora při institucionalizaci meziobecní spolupráce (příprava shromáždění starostů, proces vzniku nových, nebo transformace stávajících, svazků obcí, příprava příslušných podkladů, plnění smluvních podmínek - právní tým projektu) -finanční záležitosti (finanční příspěvek, mzdové náležitosti - finanční tým projektu) -organizační záležitosti, pravidla publicity (tým vedení Projektové kanceláře)

7 Podpora meziobecní spolupráce Všechny základní informace na stránkách projektu: www.obcesobe.cz www.obcesobe.cz Příprava speciální platformy (software) pro sdílení informací


Stáhnout ppt "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Projektový tým Svaz měst a obcí ČR Ostrava, 04. listopadu 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google