Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora meziobecní spolupráce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora meziobecní spolupráce"— Transkript prezentace:

1 Podpora meziobecní spolupráce
Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu Ivan Černý Expert na komunikaci a vztahy s územní samosprávou

2 Právě probíhá: Šíření informací o projektu MOS mezi zástupci obcí
Vysvětlování cílů a smyslu projektu Získávání obcí jako partnerů projektu Zpětná vazba na SMO ČR

3 Spolupráce s realizačním týmem
Seznámení s náplní práce realizačního týmu Porady – rozdělení úkolů, vzájemné informování o jednáních se starosty Průběžné informování realizačního týmu o postupu prací Diskuze s realizačním týmem o volitelném téma

4 Příprava na I. Shromáždění zástupců obcí
Porada s realizačním týmem – informace o splnění jejich úkolů, tj. zpracování dokumentů, stanovisko odborného týmu k dokumentům Porada s realizačním týmem o názorech, postojích starostů k MOS Příprava pozvánky na I. Shromáždění zástupců obcí

5 Program 1. oficiálního setkání představitelů obcí/Shromáždění zástupců
Vzorový program setkání 1. Prezence účastníků 2. Schválení jednacího řádu koordinátor MOS připraví „jednací řád setkání“ na základě „vzorového jednacího řádu Shromáždění zástupců“ 3. Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP koordinátor MOS ve spolupráci s pracovníkem pro analýzy a strategie (dále jen PAS) připraví, jako podklad pro tento bod, stručné zhodnocení dosavadních prací na projektu, zejména dosažené výsledky, uskutečněná jednání, výsledky dotazníkových šetření, stav formování meziobecní spolupráce, stav prací na strategickém dokumentu, zhodnocení spolupráce s ostatními obcemi v rámci SO ORP atd. Lze využít monitoring, který realizační týmy zpracovávají pro Svaz. v tomto bodu se očekává rovněž zhodnocení dosavadního průběhu realizace projektu z pohledu motivujících starostů

6 Program 1. oficiálního setkání představitelů obcí/Shromáždění zástupců
4. Výsledky analýz jednotlivých oblastí - základní charakteristika území, současná situace a vývoj (odpady, školství, sociální služby) koordinátor MOS ve spolupráci s PAS připraví, jako podklad pro tento bod, shrnutí výsledků analýz podle jednotlivých oblastí viz body 3.1.5, 4.1.5, Rámcové metodiky pro tvorbu dokumentů, verze 1.2, leden 2014 (cca 3 str.). Shrnutí pro jednotlivá témata obsahuje také výsledky proběhlých dotazníkových šetření. 5. Varianty řešení u problémů a potřeb v území, zjištěných analýzou jednotlivých oblastí koordinátor MOS ve spolupráci s PAS připraví, jako podklad pro tento bod, stručný přehled variant řešení u zjištěných problematických okruhů a potřeb daného území (rozsah min. 3 str.)

7 Program 1. oficiálního setkání představitelů obcí/Shromáždění zástupců
6. Výběr volitelného tématu koordinátor MOS ve spolupráci s PAS připraví, jako podklad pro tento bod, shrnutí dosavadních diskuzí o volitelném tématu, vyhodnocení dotazníku č. 1 a č. 2 u otázek týkajících se volitelného tématu a předloží varianty volitelného tématu, o kterých se bude následně hlasovat. 7. Informace o pokroku při realizaci MOS v území aglomerace (pouze v relevantních územích ORP) koordinátor MOS ve spolupráci s PAS a expertem na MOS v aglomeraci připraví, jako podklad pro tento bod – informaci o vymezení aglomerace, počet zapojených měst a obcí, informaci o způsobu výběru tématu, shrnutí dosavadních prací souvisejících s řešením MOS v aglomeraci - analýza

8 Program 1. oficiálního setkání představitelů obcí/Shromáždění zástupců
8. Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné prohloubení koordinátor MOS představí analýzu území z pohledu meziobecní spolupráce, která mu bude předem zaslána a telefonicky konzultována, koordinátor MOS upozorní na návaznost bodu 8), kde se bude řešit další postup v této oblasti (případně řešit hned u tohoto bodu) koordinátorovi MOS bude zaslána stručná univerzální prezentace k možnostem meziobecní spolupráce a nabídce právní podpory ze strany Svazu, budou mu zaslány též cca 2 -3 strany textu, které upřesní prezentaci a upozorní na metodiku Institucionalizace meziobecní spolupráce 9. Stanovení dalšího postupu koordinátor MOS ve spolupráci s motivujícími starosty připraví návrh dalšího postupu zejména: zaměření návrhové části strategického dokumentu, případná institucionalizace meziobecní spolupráce v území, harmonogram dalších prací atd.

9 Činnost motivujících starostů po I. Shromáždění zástupců obcí
Spolupráce s realizačním týmem na zpracování závěrů z I. Shromáždění Jednání se starosty, kteří se nemohli zúčastnit shromáždění Účast na zasedáních stávajících DSO – podání informace o průběhu projektu Projednání výsledků oponentury dokumentu s realizačním týmem Jednání s nově zvolenými starosty

10 Činnost motivujících starostů - pokračování
Spolupráce s realizačním týmem na návrzích na rozvíjení, prohloubení, případně institualizaci meziobecní spolupráce Setkávání se starosty a DSO. Informování starostů o návrzích, diskuze, tříbení stanovisek k dalšímu pokračování meziobecní spolupráce Konzultace s odborným a právním týmem MOS (stanovy DSO, zapojení obcí) Příprava na II. shromáždění zástupců obcí

11 Podpora meziobecní spolupráce
Kontakt Ing. Ivan Černý, expert na komunikaci a vztahy s územní samosprávou, , Ostatní kontakty (včetně regionálních koordinátorů) Korespondenční adresa Svaz měst a obcí ČR Projektová kancelář 5. května 1640/65 Praha 4

12 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR !


Stáhnout ppt "Podpora meziobecní spolupráce"

Podobné prezentace


Reklamy Google