Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Projektový tým Svaz měst a obcí ČR Hradec Králové, 29. října 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Projektový tým Svaz měst a obcí ČR Hradec Králové, 29. října 2013."— Transkript prezentace:

1 Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Projektový tým Svaz měst a obcí ČR Hradec Králové, 29. října 2013

2 Podpora meziobecní spolupráce Základní cíle projektu zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky, využitelné pro jejich rozvoj zlepšit a zjednodušit život občanům našich obcí a měst udržet efektivní veřejnou správu co nejblíže občanům zabránit s konečnou platností diskusím o administrativním snižování počtu obcí

3 Podpora meziobecní spolupráce pilotní Projekt je hrazený plně ze zdrojů OP LZZ doba trvání 1. května 2013 – 30. června 2015 přímá finanční podpora do jednotlivých území až 2,5 mil. Kč další informace na stránkách www.obcesobe.czwww.obcesobe.cz Prostřednictvím Projektu podpoříme starosty a obce, které přispějí k porozumění a sounáležitosti mezi obcemi v daném území ve spolupráci s konkrétní obcí (nebo již existujícím dobrovolným svazkem obcí) zaměstnáme týmy, které budou připravovat podmínky pro budoucí meziobecní spolupráci na základě rozhodnutí volených představitelů daného území Svaz – poskytuje metodickou, koordinační a právní podporu smluvním partnerům

4 Podpora meziobecní spolupráce Metodická podpora zpracování příslušných metodik, proškolení a průběžná metodická podpora týmům v území Koordinační podpora 13 regionálních koordinátorů průběžně podporuje činnost týmů, pomáhají překonávat překážky, účastní se jednání spolupracujících obcí v území, aktivně podporuje rozvoj meziobecní spolupráce Právní podpora právní podpora týmům v území při realizaci odborných prací a při formování meziobecní spolupráce (připraveny veškeré právní podklady pro vznik potřebných struktur) Průběžná komunikace se starosty v území v úzké spolupráci se dvěma motivujícími starosty (jeden z obce a jeden z města)

5 Podpora meziobecní spolupráce Prostřednictvím Projektu vytvoříme podmínky pro rozvoj meziobecní spolupráce v ČR zmapujeme situaci v území a přispějeme k hledání společných řešení v oblastech samostatné působnosti obcí –a dále ve volitelných oblastech, jejichž řešení obce v území preferují připravíme půdu pro vznik koordinačních a rozhodovacích mechanismů obcí v území (od neformálních struktur po institucionalizovanou spolupráci formou speciálního svazku obcí) připravíme podněty a návrhy pro potřebné úpravy v legislativě

6 Podpora meziobecní spolupráce Dlouhodobé přínosy Projektu a)vytvoření kapacity v území, zlepšení služeb, úspory prostředků pro rozvoj obcí – zejména s ohledem na malé obce (jejich spoluodpovědnost za řešení v daném území)  podpora samostatného fungování obcí – argumentace proti snahám o jejich administrativní slučování b)podpora vytvoření struktur meziobecní spolupráce, které budou dlouhodobě reprezentovat rozvoj daného území - vytvoření nezpochybnitelného partnera pro stát, orgány státu v území a kraje  strategický a systémový přístup ke koordinaci nejen sociálních, ale i dalších veřejných služeb v území

7 Podpora meziobecní spolupráce Dlouhodobé přínosy Projektu c)nastartování spolupráce zdola, na základě dobrovolného rozhodnutí o formě meziobecní spolupráce - dohoda volených představitelů, jakou cestou se vydat d)využití výstupů k podloženým legislativním úpravám, a to jak v oblasti finanční (motivační prvky v RUD, národní dotační tituly), tak v jednotlivých řešených oblastech e)zpracované rozvojové dokumenty za území – základ pro čerpání finančních prostředků jak z národních, tak evropských zdrojů

8 Podpora meziobecní spolupráce Aktuální stav realizace Projektu Projekt vyvolal značný ohlas u zástupců obcí a dobrovolných svazků  250 zájemců o spolupráci (smluvní partner, motivující starosta)  100 připravovaných smluv s partnery v území Fungující Projektová kancelář Svazu měst a obcí ČR Připraveny základní metodiky (pro tvorbu dokumentů a meziobecní spolupráci) Průběžná jednání s ministerstvy a dalšími organizacemi Realizace úvodních setkání v regionech, příprava mezinárodní konference a školení zaměstnanců smluvních partnerů

9

10 Podpora meziobecní spolupráce Základní kontakty Jaromír Jech, ředitel–supervizor projektu, 603 841 031, jech@smocr.cz jech@smocr.cz Ingrid Štegmannová, vedoucí projektová manažerka, 731 579 718, stegmannova@smocr.cz stegmannova@smocr.cz Ivan Černý, komunikace a vztahy s územní samosprávou, 730 154 520 cerny.mos@smocr.czcerny.mos@smocr.cz Ostatní kontakty (včetně regionálních koordinátorů) www.obcesobe.cz/kontakty Korespondenční adresa Svaz měst a obcí ČR Projektová kancelář 5. května 1640/65 140 21 Praha 4 e-mail: mos@smocr.czmos@smocr.cz www.obcesobe.cz


Stáhnout ppt "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Projektový tým Svaz měst a obcí ČR Hradec Králové, 29. října 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google