Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KIPR Šumava. 2006 - první schůzka s ředitelem NSZM Ing. Petrem Švecem se uskutečnila na Modravě. 2007 - PS UR, akce komunitního plánování v šumavských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KIPR Šumava. 2006 - první schůzka s ředitelem NSZM Ing. Petrem Švecem se uskutečnila na Modravě. 2007 - PS UR, akce komunitního plánování v šumavských."— Transkript prezentace:

1 KIPR Šumava

2 2006 - první schůzka s ředitelem NSZM Ing. Petrem Švecem se uskutečnila na Modravě. 2007 - PS UR, akce komunitního plánování v šumavských obcích: Modrava, Borová Lada a Dlouhá Ves (Šumavský balíček) 2008 – Směry a cíle rozvoje Regionu NP Šumava 2009 - Masterplán 2010 – Krajinný Integrovaný plán rozvoje Regionu NP Šumava

3 Dokument Společná vize rozvoje Šumavy (2008) Souhrn problémových oblastí a doporučených opatření zapracováván do strategií mikroregionů, Plánu péče atd.. OBLAST I. Zlepšení podmínek pro život místních lidí (mikroregiony) OBLAST II. Cestovní ruch a další ekonomické aktivity (RRA Stachy) OBLAST III. Ochrana přírody (Správa NP a CHKO Šumava) www.dataplan.info/sumava

4 Masterplán (2009) Směry a cíle rozvoje Šumavy Zásobník regionálně významných projektů regionu Strategický rámec rozvoje Regionu NP Šumava Studie odpady, památky, voda, ovzduší, Bílá Šumava NP SFŽP – Podpora regionů NP Úprava hodnotících kriterií OPŽP Úspěšné žádosti o podporu projektů na zlepšení vodohospodářské infrastruktury Prezentace Šumavy v Bruselu (výstava) Nutnost integrovaného přístupu www.npsumava.cz

5 Krajinný integrovaný plán rozvoje (2010) Cíl – snižování nerovností regionů formou koordinace a podpory realizace regionálně významných projektů IPRM Usnesení vlády ČR č. 1569/2009 – pilotní projekt Metodika KIPR Meziresortní řízení – MMR, Mze, MŽP Ověření metodiky pilotním projektem Návrh na doplnění OP v tomto plánovacím období pomoc při koordinaci a realizaci lokálních projektů Obecný návrh změn vedoucích k UR regionu Doporučení pro plánovací období 2014+

6 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 Vláda ukládá ministru životního prostředí zpracovat a vládě do 30. dubna 2011 předložit pilotní Dokument Krajinného integrovaného plánu rozvoje ve specifické oblasti Šumava včetně návrhu implementace mechanismu podpory projektů Krajinných integrovaných plánů rozvoje v programovém období let 2007 až 2013, zpracovaného podle postupu uvedeného v bodě I/3 tohoto usnesení

7 Pilotní projekt na Šumavě Centrální řídící výbor a Regionální řídící výbor Analýza úspěšnosti čerpání regionu podle jednotlivých OP v období 2007 - 2009, zejm. z hlediska kriterií pro hodnocení žádostí, možností kofinancování a zapojení partnerů. Analýza relevantních tématických operačních programů, regionálních operačních programů i relevantních národních dotačních titulů z hlediska disponibilních prostředků a možností podpory pilotního KIPR, zejm. možnosti financování pilotního KIPR z OPŽP, ROP, PRV a příp. dalších programů. Zásobník regionálně významných projektů které splnily stanovená kriteria včetně časového a finančního plánu realizace, Dokument KIPR - Návrh mechanismů podpory těchto projektů - návrh na doplnění operačních programů pro toto plánovací období (bonifikace, speciální výzvy apod.), návrh koordinace přípravy a realizace regionálních infrastrukturálních projektů a návrh pomoci při koordinaci a realizaci lokálních projektů, Obecný návrh dalších změn vedoucích k udržitelnému rozvoji regionu Návrh úpravy Metodiky na další plánovací období

8 děkuji za pozornost jana.slonková@npsumava.cz 1.7.2011


Stáhnout ppt "KIPR Šumava. 2006 - první schůzka s ředitelem NSZM Ing. Petrem Švecem se uskutečnila na Modravě. 2007 - PS UR, akce komunitního plánování v šumavských."

Podobné prezentace


Reklamy Google