Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda na období 2007 - 2013 2. Jednání Řídícího výboru Náchod, 22. 7. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný plán rozvoje města Náchoda na období 2007 - 2013 2. Jednání Řídícího výboru Náchod, 22. 7. 2008."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný plán rozvoje města Náchoda na období 2007 - 2013 2. Jednání Řídícího výboru Náchod, 22. 7. 2008

2 Program jednání Úvod Úvod Stručné seznámení s průběhem prací Stručné seznámení s průběhem prací Partneři IPRM Partneři IPRM Projednání a odsouhlasení návrhů KPS Projednání a odsouhlasení návrhů KPS Struktura strategie a stanovení cílů Struktura strategie a stanovení cílů Monitoring a indikátory Monitoring a indikátory Finanční a časový harmonogram Finanční a časový harmonogram Možnosti financování Možnosti financování Administrativní kapacita Administrativní kapacita Shrnutí a odsouhlasení návrhu IPRM Shrnutí a odsouhlasení návrhu IPRM Závěr Závěr

3 Stručné seznámení s průběhem prací 1. jednání ŘV 21.5.2008 1. jednání ŘV 21.5.2008 Zaměření a téma IPRM Struktura strategie a stanovení cílů Partneři IPRM Příprava projektů do IPRM (PL) K 31.5.2008 odevzdání I. etapy zpracování IPRM – analytická část a návrh struktury strategické části s návrhem projektů k realizaci IPRM K 31.5.2008 odevzdání I. etapy zpracování IPRM – analytická část a návrh struktury strategické části s návrhem projektů k realizaci IPRM

4 Stručné seznámení s průběhem prací Červen 2008 Zpracování PL Oslovení partnerů IPRM 2. jednání KPS 8.7.2008 2. jednání KPS 8.7.2008 Způsob zapojení partnerů Rozpočet a harmonogram IPRM Kontrola PL Rozšíření tématu a zaměření IPRM

5 Partneři IPRM a jejich zapojení

6 Projednání a odsouhlasení návrhů KPS 1. Změna názvu IPRM Lázeňství a související služby Rozvoj lázeňského města 2. Rozšíření tématu o oblast infrastruktury pro rozvoj města vzhledem k jeho celkové atraktivitě a potenciálu návštěvnosti 3. Vyškrtnutí projektu „Rozvoj cestovního ruchu – společný projekt s polskými partnery“ 4. Rozdělení některých projektů na části dle způsobu možného financování (ROP x OP ŽP) viz harmonogram 5. Přidání projektu na zateplení ZŠ

7 Struktura strategie a cíle1/4 Vize Náchod atraktivním a vyhledávaným lázeňským městem a centrem rekreace.

8 Struktura strategie a cíle2/4 Globální cíl Město Náchod přitažlivým a dobře dopravně dostupným městem s moderním lázeňským komplexem pro širokou škálou tuzemských a zahraničních návštěvníků. Město s pestrou nabídkou doprovodných služeb a volnočasových aktivit. Město s kvalitním životním prostředím, atraktivními oddychovými zónami a se zajímavým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Alternativa GC Město Náchod přitažlivým lázeňským městem s dobrou dopravní dostupností, pestrou nabídkou volnočasových aktivit a kvalitní občanskou vybaveností. Město s moderním lázeňským komplexem pro širokou škálu tuzemských a zahraničních návštěvníků. Město s kvalitním životním prostředím, atraktivními oddychovými zónami a se zajímavým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu.

9 Struktura strategie a cíle3/4 Specifický cíl Posílit image města zkvalitněním občanské vybavenosti, rozšířením nabídky volnočasových aktivit a šetrnou regenerací veřejných ploch a historických objektů a navázat tak na tradici lázeňství ve městě spojenou s rozvojem přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu.

10 Struktura strategie a cíle4/4

11 Možnosti financování projektů

12 Indikátory IPRM1/5

13 Indikátory IPRM2/5

14 Indikátory IPRM3/5

15 Indikátory IPRM4/5

16 Indikátory IPRM5/5

17 Monitoring IPRM Účel: popis realizace dílčích projektů a celého IPRM Zpracovává manažer IPRM ve spolupráci s nositeli projektů (projektové týmy + ostatní) Obsah: seznam schválených projektů (v rozpočtu města), aktuální stav, harmonogram realizace, naplňování indikátorů a další informace Součástí monitorovací zprávy dílčích projektů do ROP SV a TOP Roční zprávy o postupu realizace IPRM Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM Manažer IPRM předkládá zprávy k projednání ŘV, schvaluje je Rada a Zastupitelstvu města ŘV, Rada a Zastupitelstvo mohou požádat o mimořádné zprávy

18 Změny IPRM Podstatné i nepodstatné změny projednává KPS Nepodstatné změny (nejsou podstatné): schvaluje ŘV na návrh manažera IPRM Podstatné změny: překročení rozpočtů projektů (i celého IPRM), délka trvání projektů (IPRM), změna v cílových hodnotách indikátorů, doplnění či vypuštění projektů do/z IPRM. Podstatné změny navrhuje manažer prostřednictvím Oznámení o změně Podstatné změny schvaluje Rada a Zastupitelstvo města

19 Finanční a časový harmonogram

20 Administrativní kapacita a způsob řízení

21

22 Závěr Projednání a odsouhlasení návrhu IPRM Co bude následovat: Zapracování výstupů ŘV Zpracování příloh IPRM (popis opatření s indikativním seznamem projektů, formulář monitoringu, formulář PL) Dokončení IPRM do 31.7.2008 Připomínkování návrhu IPRM (cca srpen) Veřejné projednání (srpen) Předložení IPRM ke schválení ZM

23 Děkujeme za pozornost a účast Mgr. Kateřina Pourová 720 403 782 pourova@cep-rra.cz Mgr. Šárka Bartošová 720 403 781 bartosova@cep-rra.cz Ing. František Ungrád ungrad@cep-rra.cz


Stáhnout ppt "Integrovaný plán rozvoje města Náchoda na období 2007 - 2013 2. Jednání Řídícího výboru Náchod, 22. 7. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google