Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ostrava, Ing. Lucie Ligocká

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ostrava, Ing. Lucie Ligocká"— Transkript prezentace:

1 Ostrava, 9. 12. 2010 Ing. Lucie Ligocká
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko – Závěrečná prezentace Ostrava, Ing. Lucie Ligocká

2 Program: 1. Zahájení 2. Představení průběhu zpracovávání Marketingové strategie 3. Seznámení s hlavními výstupy Marketingové strategie 4. Seznámení s Marketingovým a Akčním plánem 5. Informace o dalším postupu 6. Diskuse

3 Průběh zpracovávání Marketingové strategie
MS zpracovávána v rámci výzvy ROP, oblast podpory Cílem výzvy je nastavit způsob koordinace postupu jednotlivých aktérů působících na trhu cestovního ruchu Zpracovaná MS bude klíčovým dokumentem pro čerpání finančních prostředků ROP v letech v TO Ostravsko

4 Průběh zpracovávání Marketingové strategie
Srpen-září zpracována analytická část Září – listopad: 6 setkání expertní pracovní skupiny řešena SWOT analýza,vize, cíle, opatření, marketingový plán, akční plán, možnosti fungování SDM Zapojení poradní pracovní skupiny formou možnosti připomínkování

5 Hlavní výstupy Marketingové strategie
Analytická část Návrhová část

6 Hlavní výstupy Marketingové strategie - návrhová část
Vize TO „Turistická oblast Ostravsko – moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející zázemí pro profesní turismus, aktivní a odpočinkové vyžití“

7 Hlavní výstupy Marketingové strategie –návrhová část
Kvantitativní cíl „Růst počtu turistů, jak zahraničních, tak i domácích – měřeno ročně, dle výchozího stavu roku 2009“

8 Hlavní výstupy Marketingové strategie – návrhová část
3 specifické cíle: 1. cíl: Vytvoření spektra konkurenceschopných produktů cestovního ruchu na národní i nadnárodní úrovni 2. cíl: Zvýšení účinnosti a kvality marketingu cestovního ruchu 3. cíl: Zvýšení organizovanosti a kooperace v nabídce služeb a atraktivit cestovního ruchu

9 Hlavní výstupy Marketingové strategie – návrhová část
1. cíl: Vytvoření spektra konkurenceschopných produktů cestovního ruchu na národní i nadnárodní úrovni Opatření 1.1 Podpora tvorby a propagace nosných produktů Opatření 1.2 Podpora produktů orientovaných na „akce“ Opatření 1.3 Podpora tvorby tematických produktů Opatření 1.4 Podpora tvorby produktů překračujících hranice TO

10 Hlavní výstupy Marketingové strategie – návrhová část
2. cíl: Zvýšení účinnosti a kvality marketingu cestovního ruchu Opatření 2.1 Tvorba image destinace, budování značky Opatření 2.2 Spolupráce s médii Opatření 2.3 Zpracování systému evaluace plnění cílů na základě opatření a produktů Opatření 2.4 Analýzy cílových trhů, skupin, potenciálu území a infrastruktury Opatření 2.5 Certifikace a management kvality

11 Hlavní výstupy Marketingové strategie - návrhová část
3. cíl: Zvýšení organizovanosti a kooperace v nabídce služeb a atraktivit cestovního ruchu Opatření 3.1 Vytvoření organizační struktury TO Opatření 3.2 Vytvoření systému spolupráce Opatření 3.3 Rozvoj lidských zdrojů v cestovním ruchu

12 Hlavní výstupy Marketingové strategie
zpracován Marketingový plán na léta zpracován Akční plán na rok 2011

13 Hlavní výstupy Marketingové strategie
Marketingový plán na léta Rozpočet marketingového plánu pro rok  392 737 Kč včetně DPH. Akční plán pro rok 2011 Rozpočet akčního plánu činí 1 623 789 Kč včetně DPH. dotace ROP činí 1 502 004,98 Kč spolufinancování SMO činí 121 784,02 Kč

14 Hlavní výstupy Marketingové strategie
Akční plán pro rok 2011 – navržené aktivity Vytvoření standardní organizační struktury TO – jednotky destinačního managementu – definování oblastí působení a kompetencí Realizace presstripů Zajištění komunikace s aktéry a subjekty působícími v CR

15 Hlavní výstupy Marketingové strategie
Akční plán pro rok 2011 – navržené aktivity Využití metodiky MSK a provádění sběru, analýz a evaluace dat (Marketingová šetření zaměřená na profil návštěvníka a turisty přijíždějícího do TO) Aktualizace a dotisk stávajících prezentačních materiálů Vzdělávací workshopy pro aktéry a subjekty působící v CR Průvodce do mobilu

16 Hlavní výstupy Marketingové strategie
Akční plán pro rok 2011 – navržené aktivity Analýza dopravního značení vybraných kulturních a turistických cílů Rozšíření stávajících webových stránek o informace o obcích v TO Vkládaná inzerce

17 Informace o dalším postupu
Nositelem akčního plánu v roce 2011 – Statutární město Ostrava Výstup marketingové strategie bude odevzdán na ÚRR Akční plán bude hodnocen, po schválení bude možno čerpat prostředky

18 Informace o dalším postupu
Aktivita: Vytvoření standardní organizační struktury TO – jednotky destinačního managementu – definování oblastí působení a kompetencí Realizace 2 plánovacích workshopů + vybavení SDM Cílem je vytvořit konečný subjekt SDM, dlouhodobě udržitelný

19 Diskuse:

20 Ing. Lucie Ligocká (lucie.ligocka@profaktum.cz)
Děkuji za pozornost Ing. Lucie Ligocká


Stáhnout ppt "Ostrava, Ing. Lucie Ligocká"

Podobné prezentace


Reklamy Google