Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 21. srpna 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 21. srpna 2007."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 21. srpna 2007

2 Obsah prezentace 1.IPRM – nový nástroj pro rozvoj města Kutná Hora 2.Postup zpracování IPRM Kutná Hora 3.Závěr - výstupy

3 IPRM – nový nástroj pro rozvoj města Kutná Hora

4 IPRM – nový nástroj pro rozvoj města Kutná Hora v období 2007 - 2013 IPRM má charakter prováděcího dokumentu, který: Propojuje strategii rozvoje města s konkrétními projekty pro její naplnění („balíčky projektů“) Zajišťuje provázanost projektů na vymezeném území. Zajišťuje finanční zdroje s využitím prostředků ROP a dalších OP Využívá princip partnerství Zjednodušuje implementaci projektů

5 Fáze plánování a přípravy realizace xxx SPRM IPRM Žádosti o dotace včetně všech podkladů Realizace projektů pro naplnění cílů SPRM

6 Přínos pro město Kutná Hora Proč zpracovávat IPRM? Zajištění efektivního řízení: Soustředění sil na naplnění cílů SPRM Komplexní, provázaný a promyšlený přístup Využití moderních metod řízení Zapojení významných účastníků Zajištění celkově vyšších přínosů

7 Postup zpracování IPRM Kutná Hora

8 2 roviny (části) IPRM Projekty k umístění do ROP Střední Čechy Projekty k umístění do námětových (sektorových OP – IOP, OP Doprava, …)

9 Postup zpracování IPRM Kutná Hora Koncept řešení Analýza existujících podkladů identifikujících hlavní problémy a potřeby města Analýza konkrétních tématických oblastí a existujících projektových záměrů Definování podstaty IPRM a návrh prioritních oblastí Workshop zainteresovaných aktérů („stakeholderů“) Identifikování vazeb projektů

10 Postup zpracování IPRM Kutná Hora Akční plán IPRM Výběr projektů ze zásobníku dle priorit Vymezení konečných uživatelů a příjemců podpory Indikátory pro IPRM Zpracování finančního plánu Identifikace možných rizik Zajištění implementace

11 Definování podstaty IPRM a návrh prioritních oblastí Návaznost prioritních oblastí na aktivity podporované OP (ROP, sektorové OP) Cestovní ruch Doprava Sociální infrastruktura Bydlení Životní prostředí

12 Závěr - výstupy

13 Výstupy – struktura IPRM ANALÝZA HLAVNÍCH PROBLÉMŮ A POTŘEB MĚSTA SITUAČNÍ ANALÝZA MĚSTA KUTNÁ HORA ANALÝZA TEMATICKÝCH OBLASTÍ A EXISTUJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DEFINOVÁNÍ CÍLE IPRM A NÁVRH PRIORITNÍCH OBLASTÍ AKČNÍ PLÁN IPRM PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY FINANCOVATELNÉ Z ROP A TOP INDIKÁTORY AKTIVIT IPRM NÁVAZNOSTI ZÁMĚRŮ NA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI MĚSTA ZJEDNODUŠENÝ FINANČNÍ PLÁN IPRM PARTNERSTVÍ V IPRM IDENTIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK REALIZACE IPRM ZPŮSOB REALIZACE, MONITORING A HODNOCENÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

14 Četnost projektových záměrů města Kutná Hora dle jednotlivých prioritních oblastí Prioritní oblast Počet projektů Finanční objem projektů priority 1 (cca mil. Kč) CelkemPriorita 1 Cestovní ruch, kulturní dědictví z toho: památky UNESCO z toho: produkty CR 11 6 5 642642 335 328 7 Ekonomický rozvoj, podpora podnikání10–– Doprava42245 Urbánní rozvoj21250 Životní prostředí40–– Veřejné služby z toho: sociální z toho: vzdělání z toho: veřejná správa 23 16 3 4 53205320 215 59 156 –– Bezpečnost a prevence rizik1120 Volnočasové aktivity63177 CELKEM52181.242

15 Závěr Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora obsahuje celkem 18 projektových záměrů s nejvyšší prioritou, z toho: 14 projektových záměrů financovatelných z ROP Střední Čechy v celkové výši 958 mil. Kč 4 projektové záměry financovatelné z tematických operačních programů (IOP, OP LZZ) v celkové výši 284 mil. Kč.

16 © 2007 Deloitte Touche Tohmatsu Všechna práva vyhrazena


Stáhnout ppt "Integrovaný plán rozvoje města Kutná Hora 21. srpna 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google