Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA V BRNĚ, DNE 14. 9. 2011 KONFERENCE PĚTILETKA ROP JIHOVÝCHOD A JAK DÁL PO ROCE 2013 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA V BRNĚ, DNE 14. 9. 2011 KONFERENCE PĚTILETKA ROP JIHOVÝCHOD A JAK DÁL PO ROCE 2013 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA."— Transkript prezentace:

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA V BRNĚ, DNE 14. 9. 2011 KONFERENCE PĚTILETKA ROP JIHOVÝCHOD A JAK DÁL PO ROCE 2013 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY

2 Struktura prezentace 1.Příprava města na programovací období 2007-2013 2.Dokument IPRM 3.Příklady úspěšně zrealizovaných projektů 4.Zhodnocení realizace projektů financovaných z IPRM a ostatních operačních programů 5.Výhled na další programovací období 2014-2020

3 1. Příprava města na programovací období 2007-2013  V roce 2005 – sestavena databáze nejvýznamnějších projektových záměrů různých subjektů určených k financování ze strukturálních fondů EU  Na základě definovaných priorit a rozvojových potřeb města stanoveny základní rozvojové oblasti statutárního města Jihlavy (zlepšení kvality bydlení, veřejných prostranství, integrace zdravotně postižených žáků, atd.)  V roce 2006 - zpracovány 2 komplexní analýzy dotačních zdrojů pro město Jihlava v programovacím období 2007-2013 (plánované výdaje investičních projektů v rozsahu 2 mld. Kč)

4 2. Dokument IPRM Název IPRM: „Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti“  S ohledem na místní specifika města a jeho území - realizace tématického IPRM zaměřeného na oblast Přitažlivá města  Tvorba dokumentu IPRM vlastními zdroji v návaznosti na zpracované analýzy  květen 2008 - předložení IPRM ke schválení Řídícímu orgánu ROP JV  červenec 2008 - schválení IPRM ze strany Řídícího orgánu ROP JV  2008-2015 - vlastní realizace projektů IPRM  Celkové náklady na realizaci IPRM: 616 772 710,- Kč  Celková výše dotace Regionální rady: 556 852 768,- Kč

5 2. Dokument IPRM  Oblast podpory ROP 3.1 - Rozvoj urbanizačních center (otázka řešení projektů z jiných OP)  Výběr projektů do IPRM – město a ostatní žadatelé  Přípravná fáze IPRM – připomínkování dokumentu veřejností a orgány města, veřejné projednání  IPRM se stalo pro město závazným dokumentem  Smlouva o realizaci IPRM - finanční a časový harmonogram IPRM - monitorovací indikátory IPRM - sankční podmínky

6 Řešené aktivity v rámci IPRM Aktivity IPRM Regenerace veřejných prostranství městské památkové rezervace a historického centra města Revitalizace sídlišť Revitalizace ostatních veřejných prostranství Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro kulturu, sport, práci s dětmi a mládeží, volnočasové a neformální aktivity Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury v oblasti sociální péče a sociální integrace, škol a školských zařízení a dalšího vzdělávání

7 3. Příklady úspěšně zrealizovaných projektů Park Gustava Mahlera  Vybudování parku v historické části města se sochou Gustava Mahlera a dalšími sochařskými prvky, obnovení základů židovské synagogy a pozůstatků městského opevnění, vybudování jezírka, nových zelených ploch a zeleně včetně související infrastruktury.

8 Revitalizace části parku Malý Heulos  Revitalizace koryta řeky Jihlávky odtrubněním vybraného úseku řeky, její přemostění, vybudování navazujících komunikací včetně stezky pro chodce a cyklisty, vznik oddychové a relaxační zóny s hřištěm pro děti, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení.

9 Přístavba ZŠ Speciální Březinova 31, Jihlava  Vybudování přístavby základní školy pro žáky s těžkým zdravotním postižením. Vznik nových učeben, dílen, tělocvičny a odpovídajícího sociálního zázemí, výstavba víceúčelového hřiště a veřejného osvětlení v celém areálu školy.

10 Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě  Rekonstrukce dvou stávajících sportovních areálů při třech základních školách (ZŠ Otokara Březiny, ZŠ Demlova a ZŠ Kollárova) a úprava stávajících školních hřišť při Mateřské škole Mozaika Jihlava.

11 Mahenka - centrum sociálních služeb  Vznik centra sociálních služeb určeného pro vzdělávání a integraci osob ohrožených sociálním vyloučením. Vybudování výukových a dílenských prostor, kanceláří a sociálního zázemí.  Investor: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava

12 4. Zhodnocení realizace projektů financovaných z IPRM a ostatních operačních programů  Model konkrétního strategického dokumentu s předem definovanými a navzájem provázanými rámcovými záměry shledán jako funkční  Důkazem je úspěšné čerpání finančních prostředků v rámci IPRM Jihlavy – jasný finanční a časový harmonogram finančně krytý prostředky statutárního města Jihlavy  Ostatní operační programy – možnost narušení synergického efektu

13 5. Výhled na další programovací období 2014-2020  Město chce pokračovat v maximální míře v čerpání finančních prostředků z EU - v souladu se Strategií Evropa 2020  Příprava nového Strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 – řešeno území města s posílením jeho významu jako krajského centra  Řešení problematických oblastí v širším území  Pokračování v prosazování logicky provázaných projektů  Zapojení veřejnosti do přípravy strategického plánu  Nutnost zachování regionálního pohledu při řešení rozvoje měst  Důraz na hodnocení projektů s přihlédnutím na znalost území a jeho potřeb

14 Děkuji za pozornost. Alena Kottová Odbor rozvoje města, Magistrát města Jihlavy Tel.: 567 167 470 E-mail: alena.kottova@jihlava-city.czalena.kottova@jihlava-city.cz www.jihlava.cz


Stáhnout ppt "STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA V BRNĚ, DNE 14. 9. 2011 KONFERENCE PĚTILETKA ROP JIHOVÝCHOD A JAK DÁL PO ROCE 2013 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA."

Podobné prezentace


Reklamy Google